Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych komunikacyjnych. To warto wiedzieć!

Aktualizacja:
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Zapewne wiesz, że nieznajomość prawa szkodzi (ignorantia iuris nocet) i że nieznajomość prawa nie zwalnia Cię z obowiązku jego przestrzegania. To dotyczy również ubezpieczeń. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych to podstawowy akt prawny, który powinni znać wszyscy posiadacze OC samochodowego. W tym artykule poznasz (i zrozumiesz!) najważniejsze dla Ciebie postanowienia tej ustawy.

Pełna nazwa omawianej ustawy to Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152).

W naszym artykule nie tylko opisujemy postanowienia Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ale też podajemy konkretne przykłady pytań zadawanych na forach internetowych dotyczących ustawy o ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Które ubezpieczenia są obowiązkowe?

Wydawałoby się, że jeśli coś się nazywa „ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych”, to będą tam wymienione wszystkie ubezpieczenia obowiązkowe na terenie naszego kraju. Tak jednak nie jest. Ustawa ta wymienia w art. 4. tylko trzy zapewne najważniejsze, a już na pewno najpowszechniejsze ubezpieczenia obowiązkowe:

 • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • ubezpieczenie OC rolników
 • ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych

A gdzie reszta ubezpieczeń obowiąkowych? W innych aktach prawnych. Są to ubezpieczenia wynikające z odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez RP. Ile jest tych pozostałych ubezpieczeń – tego nikt dokładnie nie wie. Specjaliści z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeanalizowali około 2 tysięcy różnych aktów prawnych i w swoim opracowaniu wymienili aż 156 różnych obowiązkowych ubezpieczeń. Tu jednak skupimy się wyłącznie na ubezpieczeniach opisanych w omawianej ustawie, a w szczególności na tym, co zapewne najbardziej Cię interesuje, czyli na ubezpieczeniu OC samochodu.

No właśnie – czy tylko samochód musi mieć zawsze ważne OC? Ustawa wymienia kategorie pojazdów objętych obowiązkiem wykupienia polisy OC:

 • pojazd mechaniczny: pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower, przyczepa
 • pojazd wolnobieżny w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym – z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych użytkowanych przez rolników w ramach gospodarstwa

Pojazdy historyczne oraz wolnobieżne nie muszą mieć OC na stałe, a jedynie należy wykupić taką polisę przed ich wprowadzeniem do ruchu. W przypadku tych pojazdów nie ma też obowiązku wykupywania OC na całe 12 miesięcy – może to być tzw. ubezpieczenie krótkoterminowe.

<lucid>: Na podwórku u moich dziadków stoi i rdzewieje stary wartburg. Nie wiem, czy jest zarejestrowany, tablic nie ma, ale to o niczym nie świadczy, bo połowy części też nie ma. Samochód oczywiście nie jeździ. Czy ktoś może powiedzieć, jak to jest z tym OC? Czy policja może wystawić jakiś mandat gdy się dowie, że ten grat jest nieubezpieczony?

Odpowiedź: Jeśli pojazd jest zarejestrowany, a nie jest samochodem zabytkowym, musi mieć wykupione ubezpieczenie OC. Kary za brak OC nakłada UFG, ale policja może powiadomić Fundusz o tym, że takie auto jest bez ubezpieczenia. UFG ma też narzędzie zwane wirtualnym policjantem, które wychwytuje przerwy w ciągłości OC – zatem wezwanie do zapłaty może przyjść bez związku z działaniem policji.

Zwróć uwagę na to, że ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu OC komunikacyjnym mówi o ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów. W praktyce oznacza to, że to właściciel, a nie np. kierowca poniesie karę, jeśli tej polisy nie wykupi. Ściąganiem kar za brak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), natomiast opłaty za brak ubezpieczenia budynków rolniczych trafiają na konto gminy, w której mieści się gospodarstwo.

Czytaj także: Ubezpieczenia obowiązkowe. Co to jest? Jakie są rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych?

Czy towarzystwo może Ci odmówić sprzedaży ubezpieczenia OC?

Przypuśćmy, że jesteś bardzo “szkodowym” kierowcą i kilkakrotnie w ciągu ostatniego roku powodowałeś stłuczki. Albo że masz nietypowy pojazd, np. samodzielnej konstrukcji (SAM). Dla zakładów ubezpieczeń jesteś wtedy bardzo ryzykownym klientem. Jedak zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach OC, żadne towarzystwo, które na polskim rynku oferuje polisy OC, nie może Ci odmówić takiego ubezpieczenia. Nawet jeśli okaże się, że powodujesz mnóstwo szkód albo że w przeszłości wielkorotnie zalegałeś z opłatami za polisę.

Tyle teoria. A praktyka? Praktyka wygląda niestety tak, że ubezpieczyciel może Cię skutecznie zniechęcić do wykupienia u niego OC, proponując Ci taką składkę, po której zobaczeniu spadną Ci buty. Zgodnie z tą samą Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych taryfy składek za OC ustalają same zakłady ubezpieczeń, a więc ich wysokość nie jest urzędowo regulowana.

W przypadku aut osobowych konkurencja na rynku doprowadziła do “wojny cenowej” i jeśli tylko jesteś w miarę statystycznym posiadaczem popularnego auta, to powinieneś bez trudu znaleźć OC w korzystnej cenie, np. korzystając z porównywarki ubezpieczeń Punkta. Właściciele quadów, aut historycznych, pojazdów SAM czy ciągników siodłowych muszą starannie porównać oferty, bo rozbieżność w cenach u różnych ubezpieczycieli może być wielka.

Komu powinieneś zgłosić szkodę z OC?

Czasami pomiędzy sprawcą wypadku a poszkodowanym dochodzi do konfliktu – na pewno nie raz widziałeś awanturujących się kierowców po stłuczce. W takiej sytuacji dochodzenie odszkodowania od sprawcy może być trudne i przykre. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 19.) daje Ci możliwość dochodzenia roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń – tak, abyś nie musiał kłócić się ze sprawcą o wysokość odszkodowania.

Gdy sprawcą był kierujący pojazdem o nieustalonej tożsamości (np. zbiegł z miejsca wypadku) lub gdy sprawca (również rolnik) nie miał ważnej polisy OC, możesz zgłosić szkodę bezpośrednio do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych dba o to, abyś zawsze miał ważne OC

Nasz ustawodawca nakazał Ci posiadanie zawsze aktualnej polisy OC samochodu, ale też pomyślał o tym, abyś nie musiał płacić kary, kiedy zdarzy Ci się zapomnieć o kończącym się ubezpieczeniu. Twoje OC nie wygaśnie po 12 miesiącach trwania umowy, tylko automatycznie odnowi się na kolejny rok. Będziesz chroniony, nawet jeśli nie zdążyłeś zapłacić składki za odnowioną polisę.

Nie później niż 14 dni przed końcem Twojej umowy ubezpieczyciel wyśle Ci informację, że polisa wkrótce zostanie odnowiona. Wtedy będziesz miał czas na decyzję:

 • jeśli nic nie zrobisz, umowa się odnowi i pozostaniesz na kolejny rok u tego samego ubezpieczyciela
 • jeśli wypowiesz obecną umowę nie później niż na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia, ona się nie odnowi. W tej sytuacji musisz kupić nowe OC, aby zachować ciągłość ubezpieczenia.

Zobacz, w jakich przypadkach Twoja umowa OC nie odnowi się na kolejny rok:

 • kiedy wypowiesz ją najpóźniej na 1 dzień przed upływem okresu ubezpieczenia
 • kiedy sprzedasz samochód – wtedy kupujący przejmie prawa i obowiązki wynikające z polisy OC, ale umowa wygaśnie z upływem okresu, na jaki została zawarta
 • kiedy nie opłacisz składki za bieżący okres ubezpieczenia w całości lub w części

<Rybnik>: Mam pytanie. Czy jeśli mam podpisaną umowę OC i rozkładam płatność na raty, to mogę jeździć samochodem bez opłaconej drugiej raty? Czy jest to tak samo karane jak jazda bez ważnego OC?

Odpowiedź: Jeśli polisę wykupiłeś na rok, to mimo braku wpłaty jest ona ważna do ostatniego dnia okresu na jaki została zawarta i możesz jeździć samochodem. Musisz jednak liczyć się z tym, że jeśli nie zapłacisz, to towarzystwo ubezpieczeniowe rozpocznie proces windykacyjny. Jeśli nie zapłacisz drugiej raty, OC nie zostanie automatycznie odnowione na kolejny rok, co w przypadku zapominalskich  może skończyć się brakiem ubezpieczenia.

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć OC? Pobierz wzór

Jakie szkody obejmuje ubezpieczenie OC komunikacyjne?

Art. 34

 1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

 2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z :a) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;b) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;c) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego

Co to oznacza dla Ciebie? Na przykład jeśli w Twoim zaparkowanym samochodzie nastąpi samozapłon, a ogień uszkodzi też auto stojące obok, to jego właściciel dostanie odszkodowanie z Twojego OC.

Ubezpieczeniem OC są objęte szkody spowodowane przez wszystkich kierowców danego pojazdu – nie tylko tych podanych przez ubezpieczającego przy zawieraniu umowy.

Czasami nawet drobny nieprawidłowy ruch na drodze może spowodować ogromny wypadek. Wyobraź sobie, że kierowca osobowego auta na autostradzie zajeżdża drogę rozpędzonemu autobusowi pełnemu ludzi. Autobus uderza w barierkę i przewraca się na bok. Leczenie rannych i pokrycie strat materialnych może być bardzo kosztowne. Czy ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określa następujące sumy gwarancyjne, czyli limity odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC:

 • w przypadku szkód na osobie – równowartość 6,07 mln euro na jedno zdarzenie lub 1,22 mln euro na jednego poszkodowanego
 • w przypadku szkód w mieniu – równowartość 1,22 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych

Kiedy Twoje OC nie zadziała?

W każdym ubezpieczeniu spotkasz punkt, który powinieneś szczególnie uważnie przeczytać – to “wyłączenia odpowiedzialności”, czyli sytuacje, za które ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Nie musisz szukać tego punktu w warunkach swojej polisy OC, ponieważ te wyłączenia są takie same we wszystkich towarzystwach i są opisane właśnie w ustawie o obowiązkowym ubezpieczeniu OC.

Ubezpieczyciel nie zapłaci za szkody w mieniu, które kierowca pojazdu wyrządzi właścicielowi tego pojazdu. To dotyczy również współwłaścicieli. Jeśli więc Ty i Twoja żona macie 2 samochody i na podwórku uderzysz jednym z nich w drugi, to niestety nie możecie zgłosić szkody z OC. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy oba pojazdy są w leasingu w tej samej firmie – wtedy co prawda właściciel obu aut jest ten sam (firma leasingowa), ale szkodę z OC można zgłosić.

<klara82>: Był wieczór, mąż stał samochodem przed domem u teściów, ja dojechałam do niego za jakąś godzinę i stanęłam za nim. Kiedy przyszła pora jechać do domu, wsiadłam do swojego auta i zaczęłam cofać, ale niestety za pierwszym razem się nie zmieściłam, musiałam jeszcze raz podjechać do przodu i znów cofałam, kiedy wrzuciłam jedynkę, żeby odjechać, w tym momencie mąż myśląc, że już pojechałam, wykonując tę samą czynność uderzył w drzwi i poważnie je zagiął. Pojechaliśmy do warsztatu, złożyliśmy wszystkie potrzebne dokumenty, zrobili zdjęcia, wysłali do ubezpieczyciela samochodu męża. Wczoraj zadzwonili do męża i powiedzieli, że szkoda była mąż- żona i nie pokryją kosztów!!!! Tak było, nikt tego nie zmyślił, ale przecież opłacamy OC! Mąż jest właścicielem jednego auta, a ja drugiego. Czy mają rację?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 38. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych odmowa wypłaty odszkodowania w tej sytuacji była uzasadniona. Jeśli tylko macie wspólnotę majątkową, to ubezpieczyciel ma rację w tym przypadku.

Zakład ubezpieczeń w ramach OC nie odpowiada również za szkody:

2) wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;

3) polegające na utraci gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;

4) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska

Kiedy będziesz musiał zwrócić odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela?

Jest kilka przypadków, kiedy ubezpieczyciel co prawda wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym przez Ciebie, ale później wystąpi do Ciebie z tzw. regresem ubezpieczeniowym, czyli z żądaniem zwrotu pieniędzy. Wszystkie te sytuacje wiążą się z poważnym naruszeniem prawa:

 • wyrządziłeś szkodę umyślnie
 • wyrządziłeś szkodę po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających
 • spowodowałeś wypadek pojazdem, który ukradłeś
 • okazało się, że w dniu zdarzenia nie miałeś uprawnień do prowadzenia tego rodzaju pojazdu
 • uciekłeś z miejsca wypadku
 • w dniu zdarzenia nie miałeś ważnego OC (wtedy z regresem wystąpi UFG)

Ustawa komunikacyjna przewiduje też wyjątek – jeśli w celu ratowania czyjegoś życia lub mienia wsiądziesz do samochodu bez prawa jazdy i spowodujesz wypadek, nie będziesz musiał zwracać odszkodowania. To samo dotyczy sytuacji, kiedy bez prawa jazdy ruszysz w pościg za przestępcą.

Podsumowanie

 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych opisuje tylko 3 rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń: OC komunikacyjne, OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych
 • Ściąganiem kar za brak OC zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
 • Żadne towarzystwo, które na polskim rynku oferuje polisy OC, nie może Ci odmówić takiego ubezpieczenia. Może jednak zniechęcić Cię wysoką składką.
 • Szkodę z OC możesz zgłosić bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego lub do UFG.
 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych zapewnia ciągłość Twojej polisy OC. Jeśli jej nie wypowiesz, odnowi się ona automatycznie na następny rok.
 • Ubezpieczeniem OC objęte są nie tylko szkody związane z ruchem pojazdu, ale też powstałe podczas wsiadania/wysiadania, załadunku/rozładunku oraz zatrzymania i postoju.
 • Twoje OC nie zadziała, jeśli jednym swoim samochodem uszkodzisz drugi swój samochód.
 • Gdy spowodujesz wypadek po pijanemu lub bez prawa jazdy, będziesz musiał zwrócić odszkodowanie, które ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
91 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Bożena
Bożena
6 lat temu

4 lata temu zmarł mój teść.Zostawił po sobie dwa zepsute i nie kompletne motorowery. co teraz zrobić z oc? czy wygaśnie samo jeśli nie będziemy opłacać?

Dominika Grabek
Dominika Grabek
6 lat temu
Reply to  Bożena

Tak, OC wygaśnie samo jeśli nie będzie opłacane (chociaż przedłuży się automatycznie na kolejny rok po tym, za który została opłacona ostatnia składka). Ubezpieczyciel obciąży spadkobierców zmarłego składką należną za okres, w którym polisa obowiązywała. Ponadto można spodziewać się kary z UFG za brak ważnego ubezpieczenia OC. Sugerowałabym jak najszybciej zezłomować, wyrejestrować pojazdy i zgłosić ten fakt do firmy ubezpieczeniowej.

Bartek
Bartek
5 lat temu

Mam skuter (motorower o pojemności 50 cm 3) który od kilku lat stoi zepsuty w garażu. Ubezpieczenie OC skończyło się w 2010 roku, i odkąd się zepsuł nie zapłaciłem kolejnej składki, a umowa się na ubezpieczenie OC nie przedłużyła się.
Jednak teraz chciałbym naprawić skuter i go ponownie ubezpieczyć lub go sprzedać, co powinienem zrobić ?
Dodam, że szacunkowa wartość pojazd jest około 500 zł.
Czy w tamtym okresie także obowiązywało obowiązkowe (ciągłe) ubezpieczenie OC dla motorowerów ?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Bartek

Tak, obowiązywało. Na chwilę obecną ma Pan 7 letnią przerwę w ubezpieczeniu, zatem jeżeli dojdzie do kontroli, UFG może nałożyć na Pana karę za przerwę w ubezpieczeniu. Jeśli w trakcie kontroli dojdzie do ujawnienia braku ubezpieczenia w poprzednich latach (w tym przypadku zapewne dojdzie), przedawnienie roszczeń liczymy w obowiązującym terminie – trzy lata od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.
W zaistniałej sytuacji należy albo jak najszybciej zawrzeć umowę ubezpieczenia OC albo wyrejestrować pojazd. UFG ma prawo nałożyć na Pana karę za brak ubezpieczenia za 3 lata wstecz.

Bartek
Bartek
5 lat temu

Bardzo dziękuję za odpowiedź, a proszę jeszcze mi powiedzieć ile mnie będzie kosztowała taka 3 letnia kara ?
czy jest jakiś taryfikator ?
Może jest coś takiego jak wyrażenie „czynnego żalu” żeby można było uniknąć kary ? (np. pojazd nie ruszył się z miejsca itp.)
a może jest szansa na abolicja po spełnieniu jakiś przesłanek ?
Pozdrawiam !

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Bartek

Na stronie UFG znajdzie Pan wszelkie niezbędne informacje odnośnie wysokości kary. Sugeruję skontaktować się z instytucją w celu uzyskania podpowiedzi, co można zrobić, aby karę zmniejszyć lub rozłożyć na raty. Fakt iż pojazd nie ruszył się z miejsca niestety nie zwalnia Pana opłat.

Grzegorz
Grzegorz
6 lat temu

Kilka dni temu wygasła polisa na mój motorower.Czy przedłuży sie ona automatycznie?W piśmie od ubezpieczyciela napisano,że przygotowano dla mnie korzystną ofertę,która zapewni mi ochronę na następne 12 miesięcy i aby odnowić OC Komfort muszę skontaktować sie z agentem.Rzecz w tym,zebyw

Grzegorz
Grzegorz
6 lat temu

Rzecz w tym,że przebywam obecnie w Anglii.Czy to OC samo automatycznie się przedłuży?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Grzegorz

Witam,

każde ubezpieczenie pojazdu z tytułu OC zawarte na 12 miesięcy ulega automatycznemu przedłużeniu.

Pozdrawiam

Ania
Ania
6 lat temu

czy trzeba miec prawo jazdy żeby zarejestrować auto? Mam 40 lat i 18 letniego syna. Kupiliśmy auto jako współwłaściciele. Ubezpieczyciel powiedział że OC może być na mnie tylko wtedy bedzie niższa składka.. prosze o informacje czy taka sytuacja jest możliwa?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Ania

Witam,

właściciel auta nie musi posiadać prawa jazdy, taki obowiązek ma tylko osoba, która będzie się nim poruszała.

Pozdrawiam

Monika
Monika
6 lat temu

Witam
w mój zaparkowany na ogólnodostępnym podwórku samochód wjechał inny pojazd, powodując duże szkody (zerwany zderzak, wgnieciona blacha itp.) Świadkowie zdarzenia zapamiętali tylko częściowe numery rejestracyjne i Policja prowadzi dochodzenie. Mój pojazd jest niesprawny technicznie, ale nic nie mogę zrobić do momentu aż Policji nie uda się zidentyfikować sprawcy (jeżeli w ogóle się uda). Nie ma kto mi zrobić jakiś oględzin i dokumentacji mojego samochodu. Moje towarzystwo ubezpieczeniowe, gdzie mam wykupione OC nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności. Policjant zasugerował mi, że powinnam właśnie od nich wymagać żeby takie oględziny przeprowadzili. Proszę o informację, czy faktycznie mając tylko OC mogę się do nich zwrócić z prośbą o pomoc, czy zostaje mi tylko czekanie na zakończenie pracy Policji

Jarek
Jarek
6 lat temu

Witam.Kupiłem auto ostatniego dnia ważności polisy.Sprzedający dodatkowo dostarczył dowód na przedłużenie polisy o kolejny okres od dnia następnego przez cały kolejny rok.Po zarejestrowaniu w ciągu ok 13 dni auta na siebie wykonałem telefon do ubezpieczyciela wymienionego na polisie.Chciałem prosić o wyliczenie składki dodatkowego ubezpieczenia AC (poprzedni właściciel oprócz OC i NW posiadał też AC. ) Dowiedziałem się że auto nie jest już wcale ubezpieczone bo stara polisa wygasła ,a nowa została zamknięta bo właściciel wycofał nadpłacone pieniądze.Sprawdziłem w rejestrze OC wg nr WIN ,faktycznie pojawił się komunikat -nie można ustalić obecnego ubezpieczenia.Czy ubezpieczyciel ma prawo tak postąpić ,czy grozi mi kara z UFG.Jak Pani myśli?Pozdrawiam.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Jarek

Witam

z sytuacji opisanej przez Pana wynika, że zakupił Pan pojazd w ostatnim dniu jego rocznego ubezpieczenia, jeszcze przed wznowieniem. To, że sprzedający przedstawił Panu nową polisę na kolejny okres nie zmienia tutaj niestety nic, bo dotycząca Pana polisa kończyła się właśnie w dniu zakupu i powinien Pan już mieć nowe OC zarejestrowane na siebie.. Sprzedający zgłosił sprzedaż samochodu i otrzymał zwrot składki ponieważ zbył pojazd. Pomijam już fakt, że niestety nawet nowa polisa nie przeszłaby na Pana, chyba, że sprzedaż samochodu odbyłaby się już w nowym okresie ubezpieczenia. W tej sytuacji proponuję jak najszybciej ubezpieczyć samochód, ponieważ każdy kolejny dzień bez ubezpieczenia to dodatkowa opłata. Jeśli poszukuje Pan również ubezpieczenia AC to proszę oczywiście szukać ubezpieczenia pakietowego, najłatwiej w porównywarce https://punkta.pl/

Pozdrawiam

Grzegorz
Grzegorz
6 lat temu

Zarejestrowałem i ubezpieczyłem auto u agenta otrzymałem potwierdzenie zawarcia umowy OC z nr polisy na którym widnieje data i godzina od której obowiązuje ubezpieczenie po powrocie do domu dokonałem przelew opłacając polisę dwie godziny później spowodowalem stluczkę. Po około miesiącu dostałem pismo że towarzystwo nie poczuwa się do pokrycia szkody. Gdzie zgodnie z zapisem w umowie auto było ubezpieczone?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Grzegorz

Witam,

jeżeli polisa miała zacząć obowiązywać później, niż spowodował Pan stłuczkę, to TU słusznie się nie poczuwa to pokrycia szkody. Jeżeli strat polisy przypadał na dzień stłuczki, TU nie ma prawa nie poczuć się do pokrycia szkody.

Pozdrawiam

Grzegorz
Grzegorz
6 lat temu

rzecz w tym że polisa zaczynała obowiązywać od godziny 11:15 tak jak mam na umowie a szkoda miała miejsce o godzinie 13:00 tego samego dnia ale zgodnie z zapisem w umowie w chwili zdarzenia polisa była aktywna… chyba że czegoś nie rozumiem …
na polisie mam okres ubezpieczenia od dn 2016-04-25 11:15:16 do dn 2017-04-24 23:59:59 czyli o godzinie 13:00 dnia 2016-04-25 jak najbardziej obowiązywała…

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Grzegorz

Zgodnie z art. 39 (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152) „Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty”. Jeżeli w odmowie TU podało jako przyczynę nieopłacenie składki, należy przedstawić Towarzystwu dowód zapłaty.

Pozdrawiam

Wojtek
Wojtek
6 lat temu

Zakupiłem auto w ostatnim dniu obowiazywania polisy sprzedajacy wreczył mi także ubezpiecznie ktore wykupił na kolejny okres u innego ubezpieczyciela płacac 1/12 sładki. Ubezpieczenie przepisałem na siebie dopłacajac składki jednorazowo na co zgodził sie ubezpieczyciel a wrecz to wymusił. Czy takie ubezpieczenie sie samo odnowi na kolejny okres 12miesieczny? Nadmieniam że w całości obowiązywało kiedy ja byłem wlascicielem pojazdu poprzedni wlasciciel nie wycofal swojej 1/12 czesci skladki. Co na to ustawa ?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Wojtek

Witam 😉

Zakupując polisę w ostatni dzień ochrony ubezpieczenia miał Pan obowiązek zadbać o nowe ubezpieczenie OC ( przepisanie polisy nie było możliwe, jeśli data zakupu pojazdu z umowy była ostatnim dniem ubezpieczenia, więc zakładam, że wystawiono nową polisę z płatnością jednorazową na kolejny rok ). Tym samym, jeśli jest to nowa polisa, nieprzepisana z poprzedniego właściciela, zostanie ona odnowiona na kolejny rok.
Jeśli jednak ubezpieczyciel dokonał „przesunięcia” daty zakupu samochodu przez Pana, chcąc zachować w mocy nowo wystawioną polisę, umowa się nie odnowi, ponieważ polisa była przepisana, co według ustawy oznacza trwanie polisy do końca jej ochrony, bez tzw. prolongaty.
Najlepiej zasięgnąć informacji w samej firmie ubezpieczeniowej i upewnić się w którejś z tych teorii 🙂

Pozdrawiam

Marek
Marek
6 lat temu

Kupiłrm pojazd bez oc, nie płacone wiele lat, jak wygląda sprawa z tym oc.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Marek

Witam 🙂

W tym przypadku winę za brak ubezpieczenia, przed zakupem przez Pana pojazdu, ponosi sprzedający. W takim wypadku powinien Pan zakupić nową polisę OC w dniu zakupu pojazdu i później utrzymywać ciągłość ubezpieczenia.

Pozdrawiam

Wiola
Wiola
6 lat temu

Witam, mój tata zmarł kilka miesięcy temu. W ubezpieczeniu OC był głównym właścicielem, ja jestem współwłaścicielem. Czy na nowym ubezpieczeniu obowiązującym od bieżącego miesiąca mogę być jedyną ubezpieczoną osobą?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Wiola

Witam

dopóki nie zakończy się sprawa spadkowa, w ubezpieczeniu niestety nie można nic zmieniać.. podsyłam Pani pomocny artykuł z naszej Akademii punkta o śmierci właściciela i konsekwencjach z tym związanych https://punkta.pl/abc-zakupu/smierc-wlasciciela-pojazdu-co-z-ubezpieczeniem-oc/ .

Pozdrawiam

Kamil
Kamil
6 lat temu

Witam.
Kupiłem samochód w komisie z ważnym ubezpieczeniem oc na 12 miesięcy wystawionym na właściciela komisu. Firma w której jest zawarta umowa twierdzi że powinienem zapłacić składkę i to trzy razy większą jak jest wpisane w polisie. Czy mają do tego jakieś podstawy prawne?
Pozdrawiam.

Łukasz Leus
Łukasz Leus
6 lat temu
Reply to  Kamil

Witam,
Po zakupie samochodu ubezpieczenie OC przechodzi na Ciebie i masz prawo z niego korzystać do samego końca trwania umowy. Jednak ubezpieczyciel ma prawo (wynikające z ustawy o ubezpieczeniach komunikacyjnych) zweryfikować czy nie jesteś „kierowcą o większym ryzyku” i przeliczyć składki na podstawie Twoich danych. Po takiej rekalkulacji może również zażądać dopłaty do składki jeśli chcesz korzystać z otrzymanego OC (dodatkowo jeśli poprzedni właściciel nie opłacił wszystkich rat, ten obowiązek również spada na Ciebie). W każdym razie jeśli pojawiają się koszty i ich nie akceptujesz masz prawo wypowiedzieć taką umowę i wykupić nowe OC na siebie w innej firmie. W takiej sytuacji zdecydowanie zalecałbym wypowiedzenie. Nowe tańsze OC możesz wyszukać na naszej porównywarce https://punkta.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac , pisząc do nas email na adres: kontakt@Punkta.pl lub telefonując pod numer 22 490 9000. Postaramy się znaleźć najbardziej opłacalną ofertę 🙂

Pozdrawiam,
Łukasz

Andrzej
Andrzej
6 lat temu

Witam szukam jakiejś porady.W 2012 mój znajomy kupił auto.Poprzednia właścicielka zgłosiła zbycie auta w WK a mój znajomy nie rejestrował na siebie tego samochodu przez rok ponieważ chciał je doprowadzić do ładu.Ja kupiłem to auto w 2013 bez polisy OC i również nie rejestrowałem go ani też nie opłacałem składki OC ponieważ samochód wymagał długotrwałego,gruntownego remontu(blacharka,nowy lakier i remont silnika).Auto jest już skończone i chciałbym go zarejestrować i zacząć nim jeździć bo jest już w pełni sprawne.Obawiam się jednak,że mogę dostać karę od UFG za te 3 lata.Co zrobić by tego uniknąć.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Andrzej

Witam

proszę zarejestrować auto w WK posiadając obydwie umowy sprzedaży, między właścicielką a Pana kolegą, jak również umowę dotyczącą sprzedaży auta bezpośrednio Panu, tego samego dnia proszę ubezpieczyć auto w zakresie OC i nie pozostaje nic innego jak liczyć na to, że UFG nie dostrzeże przerwy w ubezpieczeniu…

Pozdrawiam

Andrzej
Andrzej
6 lat temu

No tyle to wiem i bez EKSPERTA(bez urazy).Chodzi o to czy faktycznie mogą zsumować te 3 lata i przywalić mi prawie 10.000 czy tylko mogą nałożyć za ten rok w którym odbywa się kontrola.Oraz jaki jest ewentualny termin po którym będę już bezpieczny i nic nie zrobi UFG.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Andrzej

Panie Andrzeju

kara nakładana jest za rok, w którym odbyła się kontrola.
Jeśli chodzi o roszczenia, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Są jednak sytuacje, które przedłużają ten termin. Bieg przedawnienia jest bowiem przerywany przez:

1) każdą czynność organu egzekucyjnego podjętą w celu wyegzekwowania opłaty,

2) uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty (np. przyznanie się, że nie spełniliśmy tego obowiązku),

3) wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach ustalenia istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia,

4) zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Pozdrawiam

Andrzej
Andrzej
6 lat temu

No to już nieco ogarniam.Rozumiem,że jeśli w najbliższym czasie zarejestruję auto i ubezpieczę to mogę jedynie dostać po łapach za jeden rok w którym przeprowadzą kontrolę(2016)a nie za trzy-tak?
Pozdrawiam.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Andrzej

W roku kontroli może Pan otrzymać karę za jeden rok (okres przedawnienia do 3 lat wstecz, podałem wyjątki od reguły ).

Pozdrawiam

Grzegorz
Grzegorz
6 lat temu

Witam. Mam problem z wypłatą odszkodowania z OC sprawcy, będę wdzięczny za pomoc. Sprawa wygląda następująco: Kobieta wjechała w mój samochód, bez problemu napisaliśmy oświadczenie. Auto mam w leasingu, leasing zezwolił na wypłatę odszkodowania bezpośrednio na mnie. Rzeczoznawca wycenił na 1600 netto, nie zgodziłem się, wstawiłem do warsztatu i zapłaciłem 2400 netto, wysłałem fakturę do ubezpieczyciela, a oni po weryfikacji dołożyli 129 zł. Wychodzi ponad 600 zł w plecy. Złożyłem reklamacje ale została odrzucone. Czy jest szansa odzyskać resztę pieniędzy, jeżeli tak to w jaki sposób? Z góry dzięki WIELKIE za pomoc. Pozdrawiam. Grzegorz

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Grzegorz

Witam

niestety dużym błędem było wzięcie wypłaty odszkodowania na siebie, zamiast na leasing, ponieważ spory między tymi instytucjami bardzo szybko są wyjaśniane, ze względu na ich wzajemną współpracę.. więc nie byłoby prawdopodobnie sprawy. Druga sprawa, to wstawienie auta do naprawy, bez zatwierdzonej kwoty odszkodowania lub też bez zatwierdzenia warsztatu (gdy wszystko jest już ustalone z ubezpieczycielem, nie ma już możliwości, żeby coś poszło nie po naszej myśli.. ewentualnie naprawa w warsztacie). W tym wypadku można ewentualnie poprosić leasing, żeby spróbował zainterweniować, ponieważ jest formalnie właścicielem auta i jest również szansa, że auto było ubezpieczane bezpośrednio przez leasing (??) na podstawie umów o współpracę, które ze sobą mają. Na koniec jedynie pozostaje skarga do Rzecznika Finansowego, która jest już tylko formalnością..

Pozdrawiam

marika
marika
6 lat temu

Witam, zawarłam ubezpieczenie w innym tu jednak nie wypowiedziałam poprzedniej polisy, mam teraz diwe polisy, swoja i ta która się wznowiła dodatkowo towarzystko ściga mnie za płatność, co moge zrobić w tej sytuacji?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  marika

Witam

proszę wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wznowioną automatycznie z art. 28a Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych OC, ubezpieczyciel może od Pani w tym momencie żądać składki za okres, w którym świadczył ochronę, czyli do dnia wypowiedzenia umowy.

Pozdrawiam

Małgorzata
Małgorzata
5 lat temu

Witam.Mój problem jest związany z wypłatą odszkodowania z OC sprawcy, będę wdzięczna za pomoc. Sprawa wygląda następująco: Kobieta wjechała w tył mego samochodu którym na bagażniku montowanym na hak samochodowy przewoziłam syna rower.Samochód i rower został mocno uszkodzony,na miejscu zdarzenia była policja.Spisali protokół w którym opisali szkody powstałe w skutek zdarzenia, (samochód,rower,bagażnik rowerowy)Panią ukarano mandatem.
Rzeczoznawca który przyjechał na oględziny samochodu opisał tez szkody w rowerze.Likwidator szkody wypłaciła pieniądze tylko za uszkodzenia auta,o rowerze i bagażniku cisza.Wystąpiłam z pytaniem co z odszkodowaniem za rower i bagażnik.kazano mi zrobić w serwisie rowerowym wycenę naprawy roweru i wraz z dowodem zakupu przesłać do ubezpieczyciela.Wycenę naprawy zrobiłam,lecz mam problem z odnalezieniem paragonu zakupu roweru.Rower kupiony był 3-4 lata temu i obawiam się że nie mam już tego paragonu.Proszę powiedzieć czy jest on konieczny do wypłaty odszkodowania?. Nad mienię że uszkodzenia w rowerze są duże i nie nadaje się do naprawy.Syn wyczynowo uprawia kolarstwo i rower jest mu niezbędny do treningów.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Małgorzata

Dzień dobry

nie musi Pani udowadniać, że rower należał do Pani – znajdował się w Pani posiadaniu w trakcie zdarzenia. Jeśli serwis nie jest w stanie ustalić wartości na dzień zdarzenia, to polecam zwrócić się po wycenę do rzeczoznawcy, która będzie stanowić uzasadnienie do wypłaty określonego odszkodowania.

Pozdrawiam

Roman
Roman
5 lat temu

Witam. Potrzebuje pomocy gdyż pewna moja znajoma chcę sie pozbyć auta po zmarłym ojcu, a ja chciałbym to auto nabyć. Auto stoi w garażu około 20 lat najprawdopodobniej kilkanaście lat jest bez przeglądu i bez polisy OC. Ona jest jedyną spadkobierczynią. Auto nie było wyrejestowywane. Zastanawiam się czy stare auta tez podlegają obowiązkowi kontynuacji OC czy też jest jakis wyjątek. Proszę o pomoc jeśli to nie jest zbyt zawiłe. Bo nie ukrywam ze chciałbym to auto odrestaurowac.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Roman

Dzień dobry,
Stare auta również podlegają obowiązkowi ubezpieczenia OC, więc trzeba jak najszybciej zawrzeć umowę. Wyjątkowo ustawodawca potraktował jedynie pojazdy historyczne, które również podlegają obowiązkowi ubezpieczenia, jednak w tym przypadku można zawrzeć umowę krótkoterminową (min. na 30 dni). Pojazd historyczny to pojazd mechaniczny, będący:
a) pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
b) pojazdem mającym co najmniej 40 lat,
c) pojazdem mającym co najmniej 25 lat i który został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;

Pozdrawiam

Piotr
Piotr
5 lat temu

Witam!
Szukam informacji do pracy zaliczeniowej – potrzebuję wiedzy od kiedy w Polsce zaczęły obowiązywać przepisy o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) ?
Z góry dziękuję za pomoc.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Piotr

Pakiet ustaw ubezpieczeniowych, w tym o ubezpieczeniach obowiązkowych, zaczął obowiązywać 22 maja 2003 roku.

Wlodzimierz
Wlodzimierz
5 lat temu

W marcu firma Link4 przedluzyla mi automatycznie umowe. Jak sie okazalo koszt ubezpieczenia wzrosl o 500 zl. Nie mialem na ten temat zadnej informacji. Jednak szukalem nowego ubezpieczyciela i ubezpieczylem samochod w tanszej firmie Hestia. z data, z jaka Link4 przedluzyla umowe. Teraz Link4 sciga mnie przy pomocy windykatora, za niezaplacona czesc tegorocznej skladki w kwocie 89 zl. Wplacilem na odczepnego 50 zl, ale windykator wciaz atakuje mnie mailami i sms-ami. Sprawa jest taka, ze za czas 4 tygodni samochod ubezpieczony byl w dwoch firmach – Link4 i Hestia. Hestia to byl moj wlasny wybor. Czy Link 4 moze sie wreszcie uspokoic i wylaczyc ze sprawy?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Wlodzimierz

Przy tzw. podwójnym OC może Pan wypowiedzieć umowę, która przedłużyła się automatycznie. Z tego względu, że do momentu wypowiedzenia umowy ubezpieczyciel udzielał Panu ochrony ubezpieczeniowej, należy za nią zapłacić.

Jan
Jan
5 lat temu

Samochód jest w leasingu. Na kim spoczywa obowiązek wypowiedzenia umowy OC na następny okres ubezpieczenia: na właścicielu samochodu-firmie leasingowej? czy na leasingobiorcy ? Leasingobiorca zmienił firmę ubezpieczeniową po uzyskaniu zgody przez leasingodawcy i przesłał polisę a także, że opłacił składkę.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Jan

Obowiązek wypowiedzenia umowy spoczywa na leasingobiorcy (posiadacz zależny), chyba że w postanowieniach umowy leasingu były inne zapisy – jest to jednak bardzo mało prawdopodobne.

Marcin
Marcin
5 lat temu

Witam.kupiłem samochód z polisa która okazała się opłacona na 2 raty. Sprzedałem go po 3 tygodniach .teraz po skończeniu połowy towarzystwo każe mi zapłacić 2 ratę .wysłałem potwierdzenie sprzedaży owego pojazdu lecz ubezpieczyciel twierdzi ze zrobiłem to po skończonej polisie .nadmienię ze to nie ja zawałem z firmą polisę OC a na pokwitowaniu które dostałem z samochód nią info co do rat. Co w tej sytuacji zrobić. Pozdrawiam

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Marcin

Jest Pan zobowiązany zapłacić za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Za zapłatę składki odpowiada Pan od momentu, kiedy poprzedni właściciel poinformował ubezpieczyciela o przeniesieniu prawa własności i do momentu, kiedy Pan poinformował ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu. Zatem, proszę zweryfikować kiedy poprzedni właściciel poinformował ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu.

Tomek
Tomek
5 lat temu

Witam,
Poproszę o informację co w sytuacji jak sprowadziłem z zagranicy samochód wykupując na niego OC jeszcze u zagranicznego ubezpieczyciela. Po zarejestrowaniu auta w Polsce w momencie jak kończyło się ubezpieczenie przedłużyłem je u polskiego ubezpieczyciela.
UFG przesłał mi do zapłaty karę za brak OC, w związku z powyższym zaniosłem do UFG zagraniczną polisę wraz z zaświadczeniem zagranicznego ubezpieczyciela potwierdzającą iż samochód był ubezpieczony w podanym czasie.
Po 2 miesiącach otrzymałem z UFG informację że muszę zapłacić karę bez żadnego sensownego wyjaśnienia.
Poproszę o informację czy jest jakaś możliwość prawnego odwołania się od decyzji, co w takiej sytuacji można zrobić żeby nie ponosić kosztów podwójnej polisy OC czy kary skoro samochód był ubezpieczony.
Dziękuję.

Grzegorz Bujański (punkta)
Grzegorz Bujański (punkta)
5 lat temu
Reply to  Tomek

Witam,
Niestety fundusz gwarancyjny w tej sprawie przedstawia jasne stanowisko. Skoro pojazd jest zarejestrowany w Polsce, to ma być ubezpieczony w Polsce. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych odnosi się do ubezpieczenia samochodu w kraju. Nie u zagranicznego ubezpieczyciela. W związku z tym podtrzymali swoje stanowisko. W naszej ustawie o ubezpieczeniach widnieje zapis, który jasno mówi o tym, że w momencie rejestracji pojazdu za granicą, umowa OC zostaje rozwiązana. Taki zapis jest powszechnie stosowany w innych krajach, co też na pewno wpłynęło na decyzję UFG.

Arek
Arek
5 lat temu

Witam, mam pytanie odnośnie art. 19 ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu jak zinterpretować zgłoszenie do zakładu ubezpieczeń w sytuacji gdy byłem poszkodowany z winy innego uczestnika ruchu drogowego przebywałem w szpitalu- obrażenia ciała dłużej niż 7dni i chciałbym zgłosić szkodę , nie kontaktowałem się jeszcze z Policją. Czy w związku z brakiem fizycznej informacji o sprawcy mogę zgłosić do swojego zakładu ubezpieczeń w którym mam polisę oc aby ci przyjechali wycenić szkody w pojeździe( ponad 30tyspln)?

Grzegorz Bujański (punkta)
Grzegorz Bujański (punkta)
5 lat temu
Reply to  Arek

Witam. Rozumiem, że policja była na miejscy zdarzenia? Jeśli policja posiada dane sprawcy, to powinna Panu udostępnić informację, gdzie jest ubezpieczony. Wtedy może Pan zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń sprawcy. Może Pan oczywiście zgłosić to do swojego zakładu ubezpieczeń, ale ze względu na wysokość szkody i szkodę osobową sprawa i tak zostanie przekazana do zakładu ubezpieczeń sprawcy. Wydłuży to niepotrzebnie oczekiwanie na odszkodowanie. Proszę w pierwszej kolejności udać się na policje i zapytać o dane sprawcy. Te dane i tak będą potrzebne przy zgłoszeniu szkody.

Anna
Anna
4 lat temu

Witam. Czy mam obowiązek oplacac Oc za ciągnik i przyczepę, jesli prawnym właścicielem jest mój tata emeryt, który przepisał na mnie gospodarstwo rolne?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Anna

Witam. Ubezpieczenie musi być zawarte na właściciela. Jeżeli tata jest właścicielem, to musi widnieć w ubezpieczeniu. Jeżeli jednak Pani jest już właścicielem, to ubezpieczenie musi być zawarte na Panią.

Ewa
Ewa
4 lat temu

Dzień dobry,
W grudniu 2016 roku sprzedałam budynki należące do gospodarstwa rolnego ale zapomniałam wywypowiedzieć umowę ubezpieczenia. W lutym 2017 roku pocztą elektroniczną przekazałam informację o sprzedaży dotychczasowemu ubezpieczycielowi ale on zażądał ode mnie szczegółowych informacji na.t. nowych nabywców czego nie wykonałam że względu na ochronę ich danych osobowych Ubezpieczyciel skierował sprawę do sądu i uzyskał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Chcę złożyć sprzeciw gdyż gospodarstwo było ubezpieczone przez nowych właścicieli u innego ubezpieczyciela od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży. Czy ubezpieczyciel ma prawo żądać ode mnie zaległej składki skoro oświadczyłam, że nie jestem już właścicielem gospodarstwa? Proszę o komentarz.

Łukasz
Łukasz
4 lat temu
Reply to  Ewa

wg mnie akt notarialny jest tu świętością- w myśl daty na akcie- jeśli jest wcześniejsza, niż zawarcie się automatycznej umowy na kolejny rok ubezpieczyciel powinien zerwać umowę.

Daniel
Daniel
4 lat temu

Witam, nie miałem ubezlieczenie OC 3 dni w tym weekend, zatrzymała mnie Policja i spisała, mialem donieść papiery nowego uzezpiecznia i tak tez zrobiłem, Pan Policjant zgłosił jednak mnie do UFG , po kilku miesiacach dostałem upomnienie z UFG , mam do zaplaty niecale 1000zl , czy moge sie od tego jakoś odwołać? Czy nie jest tak ze do tygodnia mozna nie miec OC? PROSZE O POMOC

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Daniel

Dzień dobry, karę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego można otrzymać nawet za 1 dzień przerwy w ubezpieczeniu OC. Jeśli auto jest zarejestrowane, to ustawa nakłada obowiązek posiadania tego typu ubezpieczenia. Wydaje mi się, że odwołanie nie pomoże w anulowaniu tej kary, natomiast może Pan spróbować złożyć wniosek o zmniejszenie lub rozłożenie na raty.

Mariusz
Mariusz
4 lat temu

Witam
Mój syn 15 lat spowodował kolizję w ruchu drogowym jechał rowerem (posiada kartę rowerową). Wymuszenie pierwszeństwa w wyniku czego zostało uszkodzone auto – szyba, uszkodzony lakier. Czy zgodnie z „ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych” Art 9 p 2, szkody mogą być pokryte z mojego OC samochodu – oczywiście auto było ubezpieczone w tym czasie.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Mariusz

Dzień dobry, ubezpieczenie OC pojazdu działa wtedy, jeśli zostanie spowodowana szkoda ubezpieczonym autem. OC pojazdu nie ma to zastosowania do opisanej przez Pana sytuacji.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Mariusz

Dzień dobry, niestety nie. Ubezpieczenie Obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest przypisane do konkretnego pojazdu i odpowiada za szkody wyrządzone przez ten pojazd. W takim przypadku należy posiadać OC w życiu prywatnym.

Łukasz
Łukasz
4 lat temu

Czy ubezpieczyciel ma obowiązek ubezpieczyć np chińskiego quada, który nie posiada homologacji i nie można nim jeździć po drogach publicznych. Jeśli tak, to czy będzie odpowiedzialność w przypadku kolizji na dodze publicznej, jeśli taki pojazd nie ma prawa tam się znaleźć

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Łukasz

Witam, jeśli pojazd jest zarejestrowany to ubezpieczyciel nie może odmówić wystawienia polisy OC na pojazd.

Tom
Tom
4 lat temu
Reply to  Łukasz

jesli pojazd nie ma homologacji nikt go nie zarejestruje, a pojazd nie zarejestrowany nie musi miec OC

Tadek
Tadek
4 lat temu

Spowodowałem małą kolizje na terenie Wielkiej Brytanii, niestety byłem po spożycie alkoholu i policja o tym wie. Przyszło do Polski o zwrot odszkodowania. Czy mój ubezpieczyciel musiał wypłacić tę kwotę pomimo, że byłem po spożyciu. W Anglii ubezpieczyciel nie musi płacić jeśli ktoś był po spożyciu czyli sam przejmuje odpowiedzialność finansową.

boszka
boszka
4 lat temu

witam proszę o podstawę prawna w sytuacji gdy: oddaje samochod do warsztatu po naprawie właściciel warsztatu ( posiada OC działalności ) jedzie na jazde próbną podczas ktorej dochodzi do kolizji : szkoda na pojeździe i osobowa – czy szkoda jest likwidowana z mojego OC i jest regresowana do warsztatu – czy nie ma podstaw do regersu

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  boszka

Dzień dobry, jeśli jest to szkoda związana z ruchem pojazdów, to szkoda może być zlikwidowana tylko z ubezpieczenia obowiązkowego OC.

iza
iza
3 lat temu

Witam, ubezpieczyciel automatycznie przedłużył umowę OC, bez poinformowania mnie 14 dni wcześniej. Nie wiedząc o automatyzacji wykupiłam polisę gdzie indziej. Ubezpieczyciel nie kwapił się dopełnić obowiązku informacyjnego, za to pisma o długu wysyła jak najbardziej. Nie chcę płacić ze swojej kieszeni za oszustwa pzu.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  iza

Dzień dobry, automatycznie odnowioną polisę może Pani wypowiedzieć zgodnie z art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Art. 28a pozwala wypowiedzieć odnowione ubezpieczenie, jeśli w tym samym czasie posiada Pani ubezpieczony pojazd w innym Towarzystwie.

Gusiek
Gusiek
3 lat temu

Witam,
Sprzedałam auto, które poszło na Ukrainę. Ubezpieczenie ważne było jeszcze miesiąc czasu. Zawiadomiłam Urząd o zbyciu pojazdu, ale zapomniałam zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi w ciągu 14 dni od daty sprzedaży. Ubezpieczyciel dopełnił wszystkie formalności i oczywiście automatycznie przedłużył OC. Następnie przysłał ze 2 zawiadomienia o nieopłaconej składce. Nie wnikając zbytnio w treść i myśląc, że auto już dawno sprzedane (jest umowa sprzedaży, w Urzędzie zgłoszone, auto za granicą) nie wpłacę tej składki i po sprawie. I tak po 4 miesiącach przyszło „wezwanie do zapłaty” od firmy windykacyjnej współpracującej z ubezpieczycielem z terminem płatności, po którym będą rekomendować wierzycielowi skierowanie do sądu, komornikiem itd.
Żądają zapłaty całej składki OC tj. 1006 zł !!! mimo, że auto sprzedane jak jeszcze polisa była ważna, przez niedopełnienia jednej z formalności, będę musiała zapłacić całą składkę ?

Przez moment nadzieję dał mi Art. 33 pkt 7) który mówi, że umowa OC ulega rozwiązaniu w momencie zarejestrowania auta za granicą, ale nie mam tego jak udowodnić :-/ lub pkt 2), że z chwilą wyrejestrowania pojazdu, ale ja niestety tylko zawiadomiłam o zbyciu, a to co innego :-/

Czy jest jakaś szansa wyjścia z tej sytuacji na podstawie jakiegoś art. z Ustawy ?? Czy NIESTETY jestem zdana na „dobrą wolę” przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej ??

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Gusiek

Dzień dobry, co do zasady po dosłaniu umowy kupna-sprzedaży (nawet po terminie) ubezpieczyciel rozwiązuje automatycznie odnowione ubezpieczenie. Jeśli nie przesłała Pani umowy kupna-sprzedaży, to proszę to zrobić i oczekiwać na odpowiedź towarzystwa.

emasek
emasek
3 lat temu

Witam, wypowiedziałam OC i AC w LINK4 po terminie (w drugim dniu po automatycznym przedłużeniu) informując jednocześnie że mam ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela (przesłałam im skan wypowiedzenia z moim podpisem) Nie otrzymałam odpowiedzi, tylko przesłano mi sms z monitem o opłaceniu raty. Ponownie (po 6 dniach od pierwszej przesyłki) wysłałam skan wypowiedzenia oraz pismo opisujące sprawę wraz z wnioskiem o wyliczenie składki OC w wysokości proporcjonalnej do długości czasu kiedy otrzymali moje wypowiedzenie. W odpowiedz LINK4 przesłało mi duplikat polisy i blankiety do opłaty. Nie mam zamiaru płacić całej kwoty za ubezpieczenie a tym bardziej jeszcze za wyliczone przez LINK4 nieobowiązkowe AC.
Proszę podpowiedzieć co można jeszcze zrobić z tą sytuacją?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  emasek

Dzień dobry, jeśli powołała się Pani na art. 28 a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, to Ubezpieczyciel powinien wypowiedzieć umowę. Art 28 a pozwala wypowiedzieć automatycznie odnowione ubezpieczenie, jeśli w tym samym momencie posiadamy drugie OC w innej firmie. Polecam skontaktować się z Ubezpieczycielem i dopytać czy dostali wypowiedzenie. Jeśli nie powołała się Pani na art. 28 a, to proszę to zrobić.

Szwajcarski
Szwajcarski
3 lat temu

co w przypadku wyrejestrowania samochodu? Czy pomimo sprzedaży do kraju gdzie nie wymagane są umowy ani inna biurokracja jak w RP ?? W takim Wypadku UFG może kontrolować OC w pojazdach wyrejestrowanych?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Szwajcarski

Dzień dobry, jeżeli pojazd był zarejestrowany w naszym kraju, to UFG ma prawo do kontroli za ostatnie 3 lata.

Asa
Asa
3 lat temu

Witam. Mam problem ze zwrotem nadpłaconej składki OC w ergo hestii. Dopełniłam wszelkich formalności w związku ze zgłoszeniem sprzedaży auta u ubezpieczyciela (nabywca również rozwiązał umowę i zgłosił do ubezp.)do dnia dzisiejszego nie mogę uzyskać zwrotu nadpłaty z polisy. Piszecie tu że ubezp ma 14 dni na zwrot ja czekam od 27 lutego i dzwoniąc na infolinię dowiaduję się, że sprawa została zamknięta ale nadpłata wisi na moim koncie. Nikt nie chce mi udzielić informacji kiedy wyślą przelew . Co mam zrobić? Na jaki art się powołać?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Asa

Dzień dobry, Ubezpieczyciel powinien w przeciągu 14 dni od wypowiedzenia umowy zwrócić Pani część składki bez żadnego wniosku z Pani strony, natomiast w takiej sytuacji polecam wysłać pismo z żądaniem zwrotu części składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia na wskazany numer rachunku. W piśmie można również zamieścić informację, że w przypadku negatywnej decyzji złoży Pani wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego w tej sprawie (jest taka możliwość).

Joanna
Joanna
3 lat temu

Dzień dobry,
Proszę o infornację czy w przypadku kiedy mąż kierując samochodem służbowym należącym do spółki w której pracuje, jest sprawcą szkody w samochodzie żony ( samochód żony stał na parkingu, mąż wyjeżdżając z parkingu samochodem służbowym spowodował szkodę zarówno w samochodzie służbowym jak i żony ) towarzystwo ubezpieczeniowe w którym ubezpieczony jest pojazd służbowy męża może odmówić żonie wypłaty odszkodowania z OC powołując się na art 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Małżeństwo ma wspólnotę majątkową.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Joanna

Dzień dobry, ubezpieczyciel nie powinien odmówić wypłaty odszkodowania z racji tego, że pokrycie szkody będzie z polisy właściciela auta służbowego. W przypadku kiedy właścicielem pojazdu sprawcy byłby małżonek, wtedy towarzystwo mogłoby odmówić wypłaty.

kora
kora
3 lat temu

dokładnie mówiac ktos porysował mi samochód na parkingu nie zostawił żadnej informacji, na drugi dzien sprawdziłam nagranie z monitoringu i okazało sie ze pasażer podczs wysiadania udezył mocno w dzwi w moim samochodzie, w skutek cego jest wgniecenie i rysy, czy oc pojazdu z którego wysiadała pasazerka pokryje moją szkode?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  kora

Dzień dobry, tak, jeśli są znane dane sprawcy, to może otrzymać Pani odszkodowanie. Bardzo możliwe, że po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel zwróci się do sprawcy z regresem (sprawca przez zbiegnięcie z miejsca zdarzenia będzie musiał zwrócić towarzystwu wypłaconą kwotę z ubezpieczenia).

Tom
Tom
2 lat temu

Ja mam pytanie. Kupiłem auto. Ubezpieczyłem go w firmie „x”. Nie zgłosiłem tego firmie y która wcześniej obejmowała ubezpieczeniem auto, poprzedniego właściciela. Zrobił to zbywca. Po pól roku przyszła mi do zapłaty rata od ubezpieczyciela „y”. Czy muszę ją zapłacić? W firmie „y” zgłosiłem że nie chcę kontynuować umowy.. no ale.. czy to moje zaniedbanie czy ubezpieczyciela?

Konsultant Punkta
Editor
Konsultant Punkta
4 miesięcy temu
Reply to  Tom

Dzień dobry. Jeżeli Państwo nie chcieli kontynuować ubezpieczenie po zbywcy należało wysłać wypowiedzenie z art. 31.

greg
greg
2 lat temu

Witam. Mam 2 polisy, jedną w pzu opłacaną od 2 lat a druga z jakieś firmy zagranicznej. Nie przypominam sobie bym kupował 2 polisę. Po 3 miesiącach druga firma przysłała mi pismo że zalegam z zapłatą za polisę. Co mam teraz zrobić, zaznaczam że nie było żadnej wpłaty a ubezpieczyciel twierdzi że polisa jest aktywna i mam za nią zapłacić.

Konsultant Punkta
Editor
Konsultant Punkta
4 miesięcy temu
Reply to  greg

Dzień dobry. W tej kwestii należy skontaktować się z towarzystwem i dopytać jak była zawarta i czy była prawidłowo zawarta.

pola
pola
2 lat temu

Czy nie będąc osobą ubezpieczającą na polisę komunikacyjnej czy doradca na infolinii może mi odmówić dokonywania zmian w polisie. Dodam ze jestem współwłaścicielem a mój brat jest właśnie osobą ubezpieczającą.

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
1 rok temu
Reply to  pola

Tak, osoba ubezpieczająca jest tą, która opłaca ubezpieczenie, odpowiada za nie w pełni i może ewentualnie dokonywać zmian na polisie.

Bartek123
Bartek123
1 rok temu

Dzień dobry, mam pytanie rok temu miałem wypadek samochodem służbowym w trakcie wykonywania pracy, podczas kontroli okazało się że auto którym kierowałem nie było ubezpieczone brak OC, parę miesięcy po zdarzeniu przyszło do mnie pismo z ufg odnośnie kary za brak OC w dniu wypadku, jednak wysyłając pismo z umową o pracę i zaświadczeniem od pracodawcy Ufg anulowało wobec mnie roszczenie, natomiast tydzień temu otrzymałem pismo z innej ubezpieczalni w którym wynika że trzeba zapłacić za szkodę i brak OC kwota podobno którą Wysłało i anulowało UFG, jak postępować w tym przypadku

Dziękuję i pozdrawiam

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
1 rok temu
Reply to  Bartek123

Dzień dobry, Wygląda, że sprawa o której Pan pisze wymaga dłuższej analizy i niestety nie uda nam się jej rozwiązać w komentarzu. Polecamy bezpośredni kontakt z radcą prawnym.

SLY
SLY
1 rok temu

Czy jeśli nie mam homologacji na reflektor główny w motocyklu- a badania techniczne sa aktualne, to czy w razie kolizji, badź wypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia ? Chodzi mi o sytuację gdy jestem sprawcą jak również jak gdy jestem poszkodowanym

SLY
SLY
1 rok temu
Reply to  SLY

Za trudne pytanie dałem