Ubezpieczenia dla rolników - co trzeba o nich wiedzieć?

Aktualizacja:
ubezpieczenie dla rolników

Rolnicy to jedna z grup zawodowych, która jest zobowiązana do kupienia ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Co trzeba wiedzieć o tym ubezpieczeniu? Jakie są inne ubezpieczenia, z których muszą/mogą korzystać rolnicy? Co w domenie "ubezpieczenia dla rolników" oferują towarzystwa? Sprawdziliśmy.

„Zwykły Kowalski” jest zobowiązany do kupienia obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) tylko jeżeli ma pojazd mechaniczny (samochód, motocykl itp.). Wszystkie inne ubezpieczenia są dla niego dobrowolne, o tym czy z nich skorzystać decyduje sam.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku rolników. Prawo nakłada na nich obowiązek zawarcia trzech obowiązkowych ubezpieczeń:

 • ubezpieczenia OC rolników
 • ubezpieczenia budynków rolniczych
 • ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniach dla rolników? Sprawdziliśmy.

Ubezpieczenie OC rolników

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, obowiązek wykupienia OC rolników powstaje z chwilą objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego i trwa przez cały okres jego posiadania.

Podobnie jak w przypadku OC komunikacyjnego, tak i w przypadku OC rolników umowa zawierana jest na 12 miesięcy i przedłużana automatycznie jeżeli ubezpieczony nie później niż jeden dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia nie powiadomi pisemnie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu.

Ubezpieczenie OC rolników zawierane jest po to, by rolnik lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym, nie musiał z własnej kieszeni płacić za spowodowane szkody, które mogą ponieść inne osoby („Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.”).

Co ważne – odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC rolników przysługuje też w przypadku szkody spowodowanej w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych (np. kombajnów, sieczkarni czy zgrabiarek. Pojazdem wolnobieżnym nie jest ciągnik rolniczy).

Czytaj także: Zderzenie z psem gospodarskim. Czy dostaniesz odszkodowanie z OC rolnika?

OC rolników czego nie obejmuje?

Tak jak przy innych rodzajów ubezpieczeń, tak i w przypadku ubezpieczenia OC rolników odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń może być wyłączona. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje siedem przypadków, w których ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody. Są to następujące szkody:

 • w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym,
 • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
 • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach;
 • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy,
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych,
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,
 • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Drugim obowiązkowym ubezpieczeniem rolniczym jest ubezpieczenie budynków rolniczych. Także i ono jest uregulowane przez – wspomnianą już – Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nakłada ona na rolnika obowiązek ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (np. huraganu, powodzi, podtopienia, gradu czy uderzenia piorunów). Ubezpieczenie musi zostać zawarte z dniem pokrycia budynku dachem. Ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy i jest przedłużane na takich samych warunkach jak ubezpieczenie OC rolnika.

Budynek rolniczy to – zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych – obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 mkw. będący w posiadaniu rolnika.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • budynków, których stan techniczny osiągnął 100 proc. normy zużycia,
 • budynków przeznaczonych do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów
 • namiotów i tuneli foliowych.

W przypadku szkód:

 • wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczającego lub przez osobę, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa przez osoby, o których mowa powyżej,
 • górniczych w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego,
 • powstałych wskutek trzęsienia ziemi

zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności.

Czytaj także: Ubezpieczenia dla rolników. Część 2: ubezpieczenia dobrowolne

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych rolników

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wśród różnych pojazdów mechanicznych, których właściciel jest zobowiązany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC, wymienia także ciągnik rolniczy.

Oznacza to, że rolnik kupujący ciągnik jest zobowiązany do jego ubezpieczenia najpóźniej w dniu zarejestrowania go i nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych można znaleźć w artykule „Co to jest ubezpieczenie OC komunikacyjne?

Ubezpieczenie Agro Casco

Tak jak w przypadku np. samochodów osobowych, tak i maszyny rolnicze mogą być objęte dobrowolnym ubezpieczeniem na wypadek np. pożaru czy kradzieży. W przypadku sprzętu rolniczego jest to ubezpieczenie Agro Casco, które jest odpowiednikiem dobrowolnego Auto Casco. Ubezpieczeniem tym mogą być objęte m.in.:

 1. ciągniki rolnicze oraz nośniki narzędzi rolniczych;
 2. kombajny rolnicze i sieczkarnie polowe;
 3. samobieżne, ciągnięte lub zawieszane opryskiwacze polowe;
 4. kultywatory, agregaty uprawowe, siewniki, rozrzutniki;
 5. kosiarki, zgrabiarki;
 6. prasy rolnicze;
 7. środki transportu bez własnego napędu;
 8. rolnicze przewoźne suszarnie do zbóż i kukurydzy;
 9. oraz inne maszyny rolnicze przyjęte do ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela

Maszyny te mogą być ubezpieczone np. na wypadek zdarzeń losowych (m.in. pożaru, dewastacji, powodzi, zalania itp.) czy kradzieży.

Najczęściej ubezpieczane są kombajny zbożowe, ciągniki rolnicze, ładowarki teleskopowe, prasy, sieczkarnie itp. Dla przykładu, ubezpieczenie kombajnu zbożowego o wartości 100 tys. zł na okres roku, to koszt od 500 zł – w zależności od wariantu ubezpieczenia, stosowanych udziałów własnych, ochrony w szybach a także sposobu użytkowania – powiedział Andrzej Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordii Ubezpieczenia i dodał, że – w ramach produktu rolnicy mają możliwość wynajęcia maszyny zastępczej, na okres do 7 dni, w sytuacji gdy jego sprzęt uległ uszkodzeniu.

Podsumowanie

Podsumowanie:

 1. Rolnicy zobowiązani są do kupienia dwóch ubezpieczeń: OC rolników i budynków rolniczych
 2. Ciągniki rolnicze podlegają obowiązkowemu OC komunikacyjnemu, podobnie jak inne pojazdy mechaniczne
 3. Maszyny rolnicze można ubezpieczyć na wypadek np. pożaru, zalania czy kradzieży. Służy do tego ubezpieczenie Agro Casco, odpowiednik Auto Casco dla samochodów osobowych.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

Wskaż miesiąc końca polisy – zagwarantujemy Ci ofertę z najniższą ceną.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Telefon
E-mail
guest
0 Komentarze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.07.12  •  Podróże
Sprawdź, o czym pamiętać, jeśli wybierasz się w podróż samochodem po Europie!

Samochód zapewnia nam swobodę i niezależność podczas wakacyjnych wojaży. Jednak, aby podróż była w pełni udana i bezpieczna, należy poświęcić trochę czasu na odpowiednie przygotowanie. Czy wiesz, jakie kroki podjąć, aby Twoja wymarzona wyprawa samochodem po Europie przebiegła bez żadnych niespodzianek? W tym przewodniku znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do celu.

Czytaj więcej
2024.07.10
Wybierasz się do słonecznej Italii? Sprawdź, ile zapłacisz za autostradę!

Włochy są znane na całym świecie nie tylko ze swojej bogatej historii, kultury i zapierającej dech w piersiach przyrody, ale również z doskonale rozwiniętej sieci autostrad. Ten śródziemnomorski kraj może się poszczycić ponad 7 000 kilometrami dróg szybkiego ruchu, które umożliwiają sprawne przemieszczanie się między najbardziej odległymi regionami.

Czytaj więcej
2024.07.04  •  Samochód
Winiety w Bułgarii 2024 – przewodnik dla kierowców

Planowanie podróży samochodem do Bułgarii wymaga starannego przygotowania, w tym zapoznania się z systemem opłat drogowych obowiązującym w tym kraju. Od 2019 roku Bułgaria wprowadziła całkowicie zdigitalizowany system poboru opłat za przejazd, zastępując tradycyjne naklejki elektronicznymi winietami.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej