Ubezpieczenia dla rolników. Część 1: ubezpieczenia obowiązkowe

Aktualizacja:
Ubezpieczenia dla rolników 1

Rolnik szuka… ubezpieczenia. Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne, to musisz pamiętać, że masz obowiązek wykupienia pewnych ubezpieczeń. Za ich brak możesz zapłacić karę. Przeczytaj pierwszą część naszego informatora i dowiedz się więcej o obowiązkach ubezpieczeniowych rolników.

1. Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 ha zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ten obowiązek dotyczy nie tylko właścicieli, ale również dzierżawców, czy najemców gospodarstw. Z Twojego ubezpieczenia OC dostaną odszkodowanie osoby trzecie, jeśli coś złego stanie im się na terenie Twojego gospodarstwa lub np. jeśli Twoje zwierzęta wyrządzą komuś szkodę. Warto zaznaczyć, że osobami trzecimi nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika.

Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a co za tym idzie jest powszechne, dlatego też ze znalezieniem zakładu, który zaoferuje Ci polisę nie powinieneś mieć żadnego problemu. Zasady ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22 maja 2003 r., a zakres odpowiedzialności towarzystwa zawsze będzie taki sam, niezależnie od tego, w jakiej firmie zdecydujesz się kupić polisę.

Podobnie jak w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu, również OC rolnika ma wysokie sumy gwarancyjne. To znaczy, że możesz być właściwie pewien, że jeśli wyrządzisz komuś szkodę, pieniędzy z odszkodowania wystarczy na jej pokrycie. Sumy gwarancyjne za szkody spowodowane działalnością rolnika od 11 czerwca  2012 roku są nie niższe niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera się na okres 12 miesięcy. Obowiązek ubezpieczenia powstaje w momencie objęcia gospodarstwa w posiadanie czyli np. zakupu gospodarstwa, odziedziczenia czy przyjęcia jako darowizny.

Podobnie jak w OC samochodu, tak i w ubezpieczeniu OC rolnika po zakończeniu okresu 12 miesięcy następuje automatyczne zawarcie nowej umowy na kolejny okres ubezpieczeniowy.  Ten mechanizm ma chronić Cię przed pozostawaniem bez ubezpieczenia. Ważne jest, że wznowienie umowy następuje wyłącznie, gdy składka  za poprzedni okres ubezpieczenia była w całości opłacona. Jeśli zdecydujesz się zmienić dotychczasowy zakład ubezpieczeń, musisz pamiętać o konieczności wypowiedzenia obecnej polisy w formie pisemnej najpóźniej dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

Warto wiedzieć, że OC rolnika obejmuje również pojazdy wolnobieżne w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, czyli np. kombajny rolnicze, co oznacza, że na pojazdy wolnobieżne nie musisz wykupywać dodatkowej polisy komunikacyjnej OC.

Przykładowa składka za ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,4 ha położonego na Lubelszczyźnie wynosi 100 zł za rok.

2. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych

To ubezpieczenie  zapewni Ci odszkodowanie, jeśli np. w wyniku powodzi, pożaru czy gradu zniszczeniu ulegną budynki składające się na gospodarstwo rolne. Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają zarówno budynki mieszkalne gospodarstwa jak i budynki gospodarcze, np. obory czy stodoły. Ubezpieczenie chroni od zdarzeń losowych takich jak:

 • pożar
 • huragan
 • podtopienie
 • deszcz nawalny
 • powódź
 • grad
 • opady śniegu
 • wyładowania atmosferyczne

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, podobnie jak OC rolnika jest uregulowane Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Zgodnie z prawem budowlanym budynkiem rolniczym, który należy ubezpieczyć, jest będący w posiadaniu rolnika obiekt o powierzchni powyżej 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiekty nieposiadające tych cech nie stanowią budynków rolniczych w rozumieniu ustawy a więc nie podlegają również obowiązkowi ubezpieczenia. Ubezpieczeniem są objęte fundamenty, izolacje, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy schody, balkony, dachy, instalacje oraz stałe elementy wykończeniowe. Nie dotyczy ono stałych elementów wyposażenia takich jak armatura sanitarna, wbudowane szafy wnękowe, baterie słoneczne. Takie stałe elementy należy ubezpieczyć osobno w ramach ubezpieczenia dobrowolnego. Ubezpieczeniem nie jest objęte mienie ruchome.

Budynek rolny może być ubezpieczony na dwa sposoby:

 • w wartości rzeczywistej, czyli w wartości w stanie nowym ustalonej na dzień zawierania umowy, którą to wartość pomniejszana jest o stopień zużycia budynku
 • w wartości odtworzeniowej (nowej) – wyłącznie w odniesieniu do budynków nowych lub takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%.

Umowę ubezpieczenia budynków zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie pokrycia budynku dachem. Tak samo jak w przypadku OC rolnika, po zakończeniu okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia została zawarta, następuje automatyczne zawarcie kolejnej umowy na następny rok. Pamiętaj, że wznowienie umowy następuje wyłącznie wówczas gdy składka  za mijający okres ubezpieczenia była w całości opłacona.

Składka na ubezpieczenie budynków rolniczych dla małego, rodzinnego gospodarstwa wynosi około 220 zł za rok.

Czytaj także: Zderzenie z psem – odszkodowanie z OC rolnika

Kary za brak obowiązkowych ubezpieczeń rolnych

Organami kontrolującymi zawarcie ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia budynków rolniczych są wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa lub miejsce zamieszkania rolnika. Do przeprowadzenia takiej kontroli uprawniony jest również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych, od 1 stycznia 2015 r. wysokość opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia wynosi:

 • dla ubezpieczenia OC rolników – równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę (2017 r. – 200 zł)
 • ubezpieczenia budynków rolniczych – równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę (2017 r. – 500 zł)

3. Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych

Obowiązek ubezpieczenia upraw wynika z wymogów narzucanych przez Unię Europejską. Od 1 lipca 2008 roku wszyscy rolnicy, którzy otrzymali unijne dopłaty obszarowe mieli i mają obowiązek ubezpieczyć co najmniej połowę posiadanych upraw do 30 czerwca każdego roku. Ubezpieczenie dotyczy następujących upraw:

 • zbóż
 • kukurydzy
 • rzepaku
 • rzepiku
 • chmielu
 • tytoniu
 • warzyw gruntowych
 • drzew i krzewów owocowych
 • truskawek
 • ziemniaków
 • buraków cukrowych
 • roślin strączkowych

Ubezpieczenie chroni uprawy między innymi przed szkodami wywołanymi przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych może być zawarte od pojedynczych ryzyk np. grad lub w specjalnie przygotowanych pakietach. Umowa zawierana jest na okres do 12 miesięcy a suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie z rolnikiem, na podstawie wydajności i ceny zbiorów za ostatnie 3 lata. Suma ubezpieczenia na 1 ha nie może być jednak wyższa niż określona maksymalna suma ubezpieczenia w stosownym rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rolnik ma obowiązek zawarcia umowy z takim zakładem, który wcześniej podpisał z ministrem rolnictwa umowę w sprawie dopłat – są to m.in. Concordia, TUW TUW czy PZU.

Brak obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych skutkuje karą w wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar. Kara za brak ubezpieczenia nie będzie obowiązywała rolnika, gdy ten okaże pisemną odmowę ubezpieczenia sporządzoną przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń. Powodem braku ubezpieczenia może być również zaoferowanie przez ubezpieczyciela stawek taryfowych przekraczających 6 % sumy ubezpieczenia.

Czytaj także: Ubezpieczenia dla rolników. Część 2: ubezpieczenia dobrowolne

Podsumowanie

 • Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych rolnicy mają obowiązek wykupienia 2 ubezpieczeń: OC oraz ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Kary za brak tych ubezpieczeń nakłada UFG. Kontrole może przeprowadzać odpowiedni wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta.
 • Ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe dla rolników, którzy pobierają unijne dopłaty.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
2 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2024.03.26  •  Zdrowie
Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka?

Ubezpieczenie od następstw choroby nowotworowej musi zapewniać ochronę w przypadku diagnozy tej poważnej choroby. Jednak wybór odpowiedniej polisy jest już bardziej skomplikowany, ponieważ istnieje wiele zmiennych, które należy wziąć pod uwagę. W tym artykule podpowiadamy, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka, które spełni Twoje potrzeby i zapewni kompleksowe wsparcie.

Czytaj więcej
2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze OC kwiecień 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku. Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie dopełnisz tego obowiązku i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.04.15
Jak ustalić wartość rynkową pojazdu?

Wartość rynkowa pojazdu jest jednym z kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy sprzedaży lub zakupie samochodu. Niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą, kupującym czy pośrednikiem, zrozumienie tego, jak ją ustalić jest niezbędne, aby przeprowadzić skuteczną transakcję.

Czytaj więcej
2024.04.07
Ile kosztuje ubezpieczenie OC bez zniżek?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest niezbędne, aby chronić się przed finansowym obciążeniem w przypadku spowodowania szkody. Jednak wiele osób zastanawia się, ile kosztuje ubezpieczenie OC bez zniżek. W tym artykule dowiesz się, jakie czynniki wpływają na wysokość składki oraz jak można obniżyć koszty ubezpieczenia.

Czytaj więcej
2024.04.07  •  Samochód
Zmiany w prawie jazdy w 2024 roku  – nowe przepisy dotyczące psychotestów

Rok 2024 przyniósł wiele zmian dla kierowców nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Zaostrzenie przepisów dotknie zarówno najmłodszych kierowców, jak i seniorów. Nowe regulacje dotyczą badań psychologicznych, wymiany dokumentów, a także ograniczeń, które obejmą młodych kierowców. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo wszelkim prawnym nowościom, o których powinni wiedzieć kierowcy.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze OC kwiecień 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC Anglika
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Samochód
Wysokie kary odstraszają przed rozmowami przez telefon w czasie jazdy

Rozmowy przez telefon to poważny problem na polskich drogach, który niejednokrotnie przyczynił się do niebezpiecznych sytuacji. Nie warto ryzykować również z tego powodu, że wykroczenie jest karane wysokim mandatem. Dowiedz się, co Ci grozi za rozmowę przez telefon w czasie jazdy.

Czytaj więcej