Punkta

Automatyczne wznowienie OC – (tzw. automatyzm lub odnowienie) to mechanizm, który sprawia, że kończąca się umowa OC komunikacyjnego jest automatycznie zawiązywana na kolejnych 12 miesięcy – jeśli zostały opłacone wszystkie składki w pełnej wysokości.

Jeśli chcesz uniknąć automatycznego przedłużenia, musisz umowę  OC wypowiedzieć nie później niż na dzień przed jej wygaśnięciem. Za chwilę złożenia rezygnacji uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej lub za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego. W większości towarzystw można to również zrobić e-mailem.

W przypadku, gdy przegapisz ww. termin i wpadniesz w pułapkę podwójnego ubezpieczenia, możesz złożyć rezygnację z polisy odnowieniowej. Zapłacisz wtedy składki wyłącznie za czas, w którym korzystałeś z ochrony.