Punkta

Na początek, aby rozwiać wszelkie wątpliwości – odpowiedzialność kierowcy zależy przede wszystkim od charakteru przewozu. Ten może być bezpłatny, czyli tzw. przejazd grzecznościowy, albo odbywać się na zasadzie wynagrodzenia czy zwrotu kosztów przejazdu. I to właśnie od tego, z jakiego przejazdu korzystasz, będzie zależała odpowiedzialność kierowcy wobec pasażera. Jak to jest w przypadku przewozów realizowanych za pośrednictwem aplikacji Uber?

Przejazd grzecznościowy a odpowiedzialność kierowcy

A więc po kolei… Najpierw na warsztat bierzemy przejazd grzecznościowy, za który kierowca nie pobiera żadnych opłat. W takiej sytuacji uznaje się, że działa on jedynie na zasadzie uprzejmości. Co z jego odpowiedzialnością? Kierowca oferujący bezpłatny przejazd odpowiada na zasadzie winy, a w tym przypadku kwestia Twojego prawa do odszkodowania jest nieco skomplikowana. Odpowiedzialność na zasadzie winy oznacza, że jeśli doznasz szkody podczas takiego przejazdu, będziesz musiał udowodnić, że kierujący pojazdem jest za nią odpowiedzialny, czyli na przykład nie przestrzegał przepisów ruchu drogowego. Jeśli nie będziesz w stanie tego wykazać, będziesz musiał poczekać na prawomocne rozstrzygnięcie postępowania, które miałoby stwierdzić winę Twojego kierowcy.

Przejazd za odpłatnością: Uber a odpowiedzialność kierowcy

Kwestia odpowiedzialności kierowcy prezentuje się jednak zupełnie inaczej w sytuacji, gdy przejazd odbywał się za odpłatnością – i właśnie do tej grupy zaliczać będziemy przejazd, który odbywa się za pomocą aplikacji Uber. Jeśli za podwózkę, kierujący uzyskał jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, w razie wypadku, ponosi już odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.  Jest to o wiele poważniejsza forma odpowiedzialności, ponieważ z punktu widzenia prawa, nie ma tutaj znaczenia, kto jest winny szkodzie. Oznacza to, że nawet jeśli kierujący jechał zgodnie z przepisami, a w jego zachowaniu nie upatruje się żadnych nieprawidłowości, i tak będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę na pasażerze. Ale czy dla pasażera oznacza to stuprocentowe prawo do odszkodowania? Niekoniecznie. Kierowca może się bronić, powołując się na pewne przesłanki, które wyłączą jego odpowiedzialność i wykażą winę osoby trzeciej.

Uber a odpowiedzialność ubezpieczyciela

Każdy samochód, niezależnie od tego czy jest taksówką czy też nie, zobowiązany jest mieć ubezpieczenie komunikacyjne OC. Tak samo jest w przypadku samochodów, które użytkowane są do przewozu osób korzystających z aplikacji Uber. Jeśli w czasie zdarzenia, kierującego chroniła polisa OC, wówczas odpowiedzialność za szkody poniesie zakład ubezpieczeń.

Praca dla Ubera 🚕 Na jakie zarobki możesz liczyć i ile zapłacisz za OC?