Punkta

Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego – dokumenty

Dopisanie do dowodu rejestracyjnego współwłaściciela oznacza konieczność zgromadzenia dokumentów. Jeżeli:

  • jesteś już właścicielem pojazdu i chcesz współwłaścicielem ustanowić bliską Ci osobę, (np. dziecko) to najlepiej będzie to zrobić aktem darowizny – w ten sposób nie zapłacisz podatku,
  • dopiero zamierzasz kupić samochód, to dopisanie do dowodu rejestracyjnego właściciela odbędzie się przy rejestracji pojazdu – pamiętaj jednak, aby w umowie został wskazany każdy z nabywców samochodu.

Sporządzenie aktu darowizny to nie wszystko – współwłaściciel samochodu musi jeszcze zostać wpisany do dowodu rejestracyjnego. Aby załatwić tę sprawę w wydziale komunikacji, należy zgromadzić dokumenty. Potrzebne będą:

  • umowa darowizny,
  • dowód rejestracyjny – powinna się w nim znaleźć informacja o aktualnym badaniu technicznym,
  • karta pojazdu – o ile została wydana,
  • dowód zakupu polisy OC.

Wymienione wyżej dokumenty należy dołączyć do wniosku o dopisanie drugiego, trzeciego lub kolejnego współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego. Druk (wniosek) dostępny jest zarówno w urzędach, jak i na ich stronach internetowych.

Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego – koszt

Ile kosztuje dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego? Zarówno dopisanie, jak i wykreślenie drugiego, trzeciego czy kolejnego współwłaściciela (w tym nieletniego) w dowodzie rejestracyjnym jest bezpłatne. Nie oznacza to jednak, że nie pojawi się żadna opłata za dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego.

Jeżeli akt darowizny nastąpił między właścicielem a członkiem dalszej rodziny lub osoby niespokrewnionej, to darowiznę trzeba będzie zgłosić w urzędzie skarbowym i uiścić opłatę, o ile wartość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowa opłata – w wysokości 17 zł – pojawia się, jeżeli współwłaściciele zdecydują się na usługi profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata lub radcy prawnego.

Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego a ubezpieczenie

Czy o dopisaniu do dowodu rejestracyjnego współwłaściciela należy poinformować firmę ubezpieczeniową? Tak. Ubezpieczyciele taką zmianę traktują jako istotną – może ona mieć wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Jako współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego dopisałeś osobę, która jest kierowcą od niedawna? Nie przepłacaj za obowiązkowe ubezpieczenie – najtańsze OC znajdziesz za pośrednictwem naszego kalkulatora OC.

Jeżeli współwłaścicielem pojazdu stał się młody, niedoświadczony kierowca, to firma ubezpieczeniowa może przeprowadzić rekalkulację składki ubezpieczeniowej. Polega ona na ponownym oszacowaniu ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczeniu składki ubezpieczeniowej i wezwaniu właścicieli pojazdu do dopłaty.

Warto wiedzieć, że dla niektórych firm ubezpieczeniowych znaczenie ma kolejność wpisów w dowodzie rejestracyjnym. Najlepiej, aby doświadczony kierowca, który posiada zniżki OC, został wymieniony jako pierwszy współwłaściciel pojazdu.

Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego – upoważnienie

Procedura dopisania współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego przewiduje, że w wydziale komunikacji powinni pojawić się wszyscy współwłaściciele auta. Jeżeli samochód nie jest własnością jednej osoby (ale np. dwóch) i jako współwłaściciel ma zostać zgłoszona kolejna osoba, to warto rozważyć rozwiązanie w postaci upoważnienia. Pełnomocnictwo do załatwienia sprawy w urzędzie może zostać wystawione dla:

  • jednego ze współwłaścicieli pojazdu – jeżeli są to osoby spokrewnione, to upoważnienie nie wiąże się z opłatą,
  • profesjonalnego pełnomocnika – wówczas pełnomocnictwo jest odpłatne i trzeba wnieść za nie opłatę w wysokości 17 zł.

Upoważnienie dla członka rodziny nie musi mieć formy specjalnego druku – można je napisać na kartce A4.