Punkta

Samochód tak samo jak dom czy mieszkanie może mieć kilku współwłaścicieli, mogą wśród nich być również osoby, które nie mają prawa jazdy. Nie trzeba ustalać podziału własności – nie ma to znaczenia dla ubezpieczyciela. Jedyne, co jest konieczne w przypadku współwłasności, to wpisanie wszystkich współwłaścicieli do dowodu rejestracyjnego samochodu. Prócz prawa do korzystania z pojazdu, współwłasność wiąże się oczywiście z pewnymi obciążeniami. Wszyscy współwłaściciele są np. zobowiązani do płacenia podatku za pojazd.

 

Kiedy warto ustalić współwłasność pojazdu? Komu opłaca się współwłaściciel? 

Pierwszą sytuacją, w której warto mieć współwłaściciela samochodu jest moment, kiedy odbieramy prawo jazdy i kupujemy pierwsze auto. Jako młodzi kierowcy jesteśmy przez ubezpieczyciela traktowani na specjalnych, niekorzystnych dla nas, warunkach. Składki są wysokie. I wtedy jako koło ratunkowe pojawia się doświadczony kierowca, którego można wpisać w dowód rejestracyjny jako współwłaściciela samochodu. Może to być ojciec, dziadek, ciotka – nie ma to żadnego znaczenia dla firmy ubezpieczeniowej. Jak to wygląda w praktyce i jak bardzo może obniżyć nam stawkę ubezpieczenia? Ubezpieczyciel przy ustalaniu składki weźmie pod uwagę bezszkodową jazdę doświadczonego kierowcy, ale również to, że drugim współwłaścicielem jest kierowca młody i niedoświadczony. Składka będzie więc wyższa niż u pierwszego z współwłaścicieli, ale nie tak drastycznie wysoka, jak gdyby liczono ją dla samego świeżo upieczonego kierowcy. Konkretne liczby warto porównać u różnych ubezpieczycieli.

 

Ale uwaga! Jeśli dojdzie do wypadku, spowodowanego przez młodego kierowcę, ten doświadczony również na tym ucierpi (w kwestii ubezpieczenia) – straci część składek! Istnieje już możliwość wykupinia za niewielką dopłatą ochrony składek przed takimi sytuacjami, ale nie wszystkie firmy mają to w swojej ofercie i niestety opcja ta często jest tylko marketingowym chwytem –  czytaj tutaj.  Na pewno warto uważnie przeczytać umowę i wszelkie klauzule, lub poprosić o szczegółowe wyjaśnienia.

Natomiast młody kierowca zostanie po latach doceniony indywidualnie za bezszkodową jazdę pojazdem o statusie współwłasności. Zatem warto się nad tym rozwiązaniem zastanowić.

Zgłoszenie młodego współużytkownika samochodu

Pamiętajmy, że ubezpieczyciel powienien zostać poinformowany o nowym, kolejnym użytkowniku samochodu (szczególnie, jeśli jest to osoba niedoświadczona), nawet jeśli nie ustalamy go współwłaścicielem auta. Jeśli nasze dziecko zdało egzamin na prawo jazdy i wyrażamy zgodę na to, by regularnie korzystało z naszego samochodu, zgłośmy to firmie ubezpieczeniowej.  Niestety w tym przypadku musimy się liczyć z podwyższeniem składki ubezpieczenia. Co jeśli nie dopełnimy tego obowiązku? . Firma ubezpieczeniowa nie może nam zwyczajnie odmówić wypłaty, ale jeśli dojdzie do szkody i tak zrekalkuluje składkę.  A co w przypadku polisy AC? Tu sytuacja zależna jest od zapisów w umowie ubezpieczeniowej. Może być tak, że odszkodowanie zostanie wypłacone, ale w mniejszej niż należna kwocie.

Jak dodać współwłaściciela auta?

  1. Należy podpisać umowę (w dwóch egzemplarzach) sprzedaży samochodu lub akt darowizny. Koniecznie jest zaznaczenie, jaką część auta zbywamy.
  2. W Urzędzie Skarbowym należy wypełnić druk PCC-3 i płacimy podatek (jeśli jest taka konieczność, nie musi być, jeśli współwłaścicielem ustalamy kogoś z najbliższej rodziny).
  3. W Wydziale Komunikacji należy wypełnić wniosek o wprowadzenie zmian w dowodzie rejestracyjnym. Do tego musimy mieć umowę sprzedaży lub darowizny, OC, dowody osobiste wszystkich współwłaścicieli oraz dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu.

Zniesienie współwłasności auta

Warto pamiętać o tej czynności, przyjdzie przecież czas, że będziemy chcieli sprzedać czy zezłomować samochód. Zniesienie współwłasności dotyczy też sytuacji zgonu jednego z współwłaścicieli. Co musi się znaleźć w umowie zniesienia współwłasności? Dane współwłaścicieli, dane pojazdu, nr VIN, numer rejestracyjny, informacja o tym, jakiego procentu zrzeka się współwłaściciel, informacja o wartości darowizny.

Jeśli sprzedajemy auto i zgadzają się na to obie strony, nie ma konieczności znoszenia współwłasności, po prostu na umowie kupna/sprzedaży samochodu powinny się podpisać dwie osoby.

Czy konieczna jest wymiana dowodu rejestracyjnego?

Tutaj rozważamy dwie sytuacje. Po pierwsze, jeśli współwłaściciel, który zrzeka się własności jest w dowodzie rejestracyjnym wpisany jako drugi, nie musimy dokumentu wymieniać. Urzędnik po prostu może wykreślić jego nazwisko z dowodu. Gorzej, jeśli zrzekający się własności figuruje w dowodzie rejestracyjnym na pierwszym miejscu. Teoretycznie dowód trzeba wymienić (koszty), w praktyce urzędnicy nie mogą nas za to ukarać, ale może to zrobić policja.