Punkta

Czytaj także: Za co można stracić dowód rejestracyjny?

Szersza legenda dotycząca oznaczeń znajduje się w pełnym dowodzie rejestracyjnym. Dowód tymczasowy już takiej nie zawiera. Jakie więc dane na temat właściciela pojazdu oraz samego samochodu znajdują się w dowodzie rejestracyjnym? I na co wskazują poszczególne oznaczenia? Wyjaśniamy punkt po punkcie, jak czytać dowód rejestracyjny.

Kod A – numer rejestracyjny pojazdu

Podstawową informacją dotyczącą pojazdu, a zamieszczoną na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego (po oznaczeniu organu, który wydał dokument) jest aktualny numer rejestracyjny pojazdu. Każda zmiana właściciela samochodu, skutkować będzie zatem zmianą w tym zakresie – otrzymamy nowy dokument z nowym numerem rejestracyjnym. Pod literą B znajduje się z kolei data pierwszej rejestracji pojazdu.

Kod C – dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu

W części dowodu rejestracyjnego oznaczonej literą C znajdują się dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu. Jaka jest różnica pomiędzy tymi podmiotami? Otóż posiadaczowi dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący wydał dokument uprawniający do poruszania się danym pojazdem, jednak posiadacz dokumentu nie musi być jednocześnie właścicielem pojazdu (np. w przypadku leasingu samochodu, to bank będzie wpisany w miejscu definiującym właściciela samochodu). Szczególnym przypadkiem w tym zakresie jest sytuacja, gdy mamy współwłaściciela pojazdu. Dzieje się tak najczęściej, gdy młody kierowca ma współwłasność z kierowcą z większym stażem, dzięki czemu może skorzystać ze zniżek współwłaściciela w zakresie stawek ubezpieczeń samochodu.

Dane kodu C obejmują:

C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego

C.1.2 numer PESEL lub REGON

C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego

C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu

C.2.2 numer PESEL lub REGON

C.2.3 adres właściciela pojazdu

Kod D – dane dotyczące pojazdu

Tutaj znajdziemy opis kluczowych informacji określających pojazd, a zatem będą to:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu:

  • wariant, jeżeli występuje,
  • wersja, jeżeli występuje,

D.3 model pojazdu

Kod E – numer identyfikacyjny pojazdu

W tym miejscu dowód rejestracyjny zawiera numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu. Co istotne, obecnie w dowód rejestracyjny nie jest już wpisywany nr silnika. Silnik jest bowiem traktowany, jako jedna z części zamiennych pojazdu.

Kolejne kody w dowodzie rejestracyjnym

F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg),

F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G – masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),

WAŻNE! W dowodzie rejestracyjnym nie jest podawana ładowność pojazdu – musimy ją wyliczyć z wartości podanej w punkcie F.1. oraz G (F.1. – G = ładowność pojazdu). Jednak tymczasowy dowód rejestracyjny takie dane zawiera.

H – okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,

I – data wydania dowodu rejestracyjnego,

J – kategoria pojazdu,

K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,

L – liczba osi,

O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 – pojemność silnika (w cm3),

P.2 – maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 – rodzaj paliwa,

Q – stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,

S.1 – liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,

S.2 – liczba miejsc stojących, jeżeli występuje.