Punkta

A po zdanym egzaminie, zapewne przymiarka do zakupu samochodu. Jeśli masz już jakiś w planach, sprawdź szybko ile kosztować będzie obowiązkowe ubezpieczenie OC dla wybranego modelu.

Ile pytań jest aktualnie w bazie?

Pula pytań do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy nieco powiększyła się w ostatnim czasie i w 2021 roku jest to 3268 pytań. Do wcześniej obowiązujących pytań dołączyły te dotyczące tworzenia tzw. korytarza życia, jazdy na suwak, pieszych, pierwszeństwa i sygnalizacji. Wszystkie pytania dostępne są i można je pobrać ze strony Ministerstwa Infrastruktury, przy czym w ministerialnej bazie nie zostały podane odpowiedzi na pytania.

Czy musisz opanować odpowiedzi na wszystkie, tj, na ponad 3200 pytań? Oczywiście nie. W bazie znajdują się pytania dotyczące wszystkich kategorii prawa jazdy, a także prawa jazdy na tramwaj. Przystępując do egzaminu musisz znać odpowiedzi na pytania z Twojej kategorii.

Jak wygląda egzamin w zależności od kategorii?

Ilość pytań, na które musisz znać odpowiedź, zależy od kategorii w której zdajesz egzamin na prawo jazdy (czyli kat a, b, c, d, czy t). Odpowiednio będą to:

  • kategoria A – 1364 pytania,
  • kategoria B – 1866 pytań,
  • kategoria C – 1343 pytania,
  • kategoria D – 1333 pytania,
  • kategoria T – 1671 pytań.

Do powyższej ilości należy dodać nowe pytania, których jest łącznie 216, w tym 39 dotyczy jazdy na suwak i tworzenia „korytarzy życia”, a 177 pytań dotyczy pieszych, pierwszeństwa i sygnalizacji świetlnej.

Jak przebiega egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy trwa 25 minut. To czas, jaki masz na udzielenie odpowiedzi na 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej właściwej dla danej kategorii prawa jazdy. Na każde pytanie istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź (do rozwiązania masz zatem test jednokrotnego wyboru). Podczas egzaminu pytania wyświetlanego są na ekranie monitora losowo, jednak w czasie rzeczywistym. Musisz prawidłowo wskazać odpowiedź na kolejne pytania, jednak co ważne – jeśli któreś pytanie pozostawisz bez odpowiedzi pamiętaj, że nie będziesz mieć możliwości powrotu do niego!

Pytania na egzaminie teoretycznym mają różną „wartość”, tzn. w zależności od istotności pytania i danej zasady ruchu drogowego w bezpieczeństwie, za odpowiedź otrzymasz odpowiednio:

  • 3 punkty – w przypadku pytania o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństw ruchu drogowego,
  • 2 punkty – w przypadku pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństw ruchu drogowego,
  • 1 punkt – w przypadku pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństw ruchu drogowego

Część podstawowa (ogólna) egzaminu teoretycznego zawiera 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty oraz 4 pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej odpowiadać będziesz na 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty oraz 2 pytania za 1 punkt.

Z egzaminu teoretycznego na prawo jazdy można uzyskać maksymalnie 74 punkty. Jednak aby egzamin został zdany, wystarczy poprawnie odpowiedź na pytania i uzyskać liczbę 68 punktów.