Punkta

Wniosek o wydanie prawa jazdy – pobierz wzór

Formularze wniosków o wydanie prawa jazdy są dostępne w wydziałach komunikacji starostw powiatowych i urzędów miast/dzielnic. Udaj do urzędu odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania. Oczywiście możesz wygodnie pobrać nasz wniosek, wydrukować i wypełnić go. Pamiętaj jednak o tym, że  ze względów technicznych wydruk wniosku musi być identyczny z tym dostępnym w urzędzie, a Twoja drukarka może być inaczej ustawiona. Musisz wydrukować wniosek PKK obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym.

Wniosek o wydanie prawa jazdy – gdzie i kiedy złożyć?

Nazwa tego dokumentu może wprowadzać w błąd. Wniosek o wydanie prawa jazdy musisz złożyć w odpowiednim urzędzie przed rozpoczęciem szkolenia, a nie dopiero po zdaniu egzaminu i przed wydaniem prawa jazdy.  Na jego podstawie otrzymasz PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę, który jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia na kierowcę. Cała procedura wygląda następująco:

 • Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Do wniosku dołącz wymagane dokumenty
 • Złóż wniosek wraz z załącznikami w wydziale komunikacji urzędu powiatu/miasta/dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
 • Po maksymalnie 2 dniach odbierz Profil Kandydata na Kierowcę – jest niezbędny przy zapisywaniu się na szkolenie
 • Po egzaminie państwowym zgłoś się ponownie do wydziału komunikacji w celu dołączenia dowodu uiszczenia opłaty za wyrobienie dokumentu (100 zł) i opłaty ewidencyjnej (50 gr) za wydanie prawa jazdy
 • Odbierz prawo jazdy

Wniosek o wyrobienie prawa jazdy powinieneś złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Niektórzy urzędnicy mogą żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających, że mieszkasz w miejscowości innej niż miejsce zameldowania np. umowa najmu mieszkania czy o pracę.

Czytaj także: Polisa OC młodego kierowcy. Sprawdź, jak oszczędzić i uniknąć zwyżek za wiek

Czy wniosek o prawo jazdy musisz złożyć osobiście?

Niektóre ośrodki szkolenia kierowców zajmują się załatwianiem formalności w imieniu swoich klientów. Ośrodek może więc złożyć za Ciebie wniosek o wydanie prawa jazdy i PKK. W tym celu musisz wystawić konkretnemu pracownikowi ośrodka pełnomocnictwo. Za działanie przez pełnomocnika będziesz musiał jednak zapłacić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Możesz również złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy osobiście. Powinieneś wtedy mieć przy sobie aktualny dowód tożsamości.

Jak wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy?

Formularz wniosku o wydanie prawa jazdy:

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy

 • W nagłówku wniosku wpisz dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
 • Część A. Wypełnienie tej części jest obowiązkowe. Uzupełnij ją danymi osoby składającej wniosek o wydanie prawa jazdy, czyli Twoimi.
 • Część B. Ta część Ciebie nie dotyczy, wypełniają ją tylko osoby składające wniosek o wydanie wtórnika lub wymianę prawa jazdy.
 • Część C. W punkcie pierwszym zaznacz opcję a) oraz odpowiednią kategorię prawa jazdy. Natomiast w punkcie drugim zaznacz opcję a) b) c).  Jeżeli składasz wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy, dołączasz dowód opłaty i chcesz, żeby dokument był do Ciebie przesłany pocztą zaznacz również opcję d). W takim wypadku pamiętaj o zaznaczeniu odpowiedniej opcji w części F na sąsiedniej stronie.
 •  Część D. Ta część Ciebie nie dotyczy. Pozostaw ją niewypełnioną.
 •  Część E. Pozostaw ją bez wypełniania – dotyczy ona osób ubiegających się o wydanie wtórnika prawa jazdy.
 •  Część F. Jeżeli wybierasz opcję przesłania dokumentu pocztą pamiętaj o dołączeniu dowodu wpłaty i zaznaczeniu odpowiedniej opcji w części C.
 •  Część G. Zaznacz opcje 1) 2) 3) 4) 5) i 6).
 •  Fotografia. Do wniosku musisz dołączyć swoją fotografię opisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Nie przyklejaj jej do wniosku.
 •  Część I. Całą tę stronę wypełnia urząd, niczego na niej nie wpisuj.

Wydawanie prawa jazdy – jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Przed złożeniem wniosku o wydanie prawa jazdy sprawdź, czy masz wszystkie wymagane załączniki:

 • dowód opłaty (100 zł) za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej (50 gr),
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – w przypadku kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T,
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 × 4,5 cm,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku kategorii AM, A1, B1 lub T,
 • oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.

Kiedy powinieneś wnieść opłatę za prawo jazdy?

Opłata za prawo jazdy musi zostać uiszczona niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego. Dowód uiszczenia opłaty należy jak najszybciej dostarczyć do organu, który rozpatruje wniosek o wydanie prawa jazdy. Od doręczenia dowodu uiszczenia opłaty i otrzymania dokumentów z WORD uzależniony jest termin wysłania zamówienia do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie na wytworzenie prawa jazdy.

Jak długo będziesz oczekiwać na wydanie prawa jazdy?

W ciągu 3 dni od zdanego egzaminu na prawo jazdy WORD przekaże dokumenty do właściwego wydziału komunikacji. Jeżeli sprawa nie wymaga prowadzenia postępowania wyjaśniającego, na prawo jazdy będziesz czekać około 10 dni od otrzymania przez urząd kompletnych dokumentów t.j. informacji o pozytywnym wyniku egzaminu – przekazanej za pośrednictwem WORD, oraz dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej – otrzymanego od Ciebie. Stan realizacji zamówienia na wytworzenie prawa jazdy dostępny jest na stronie https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html Jeśli pozostawisz we wniosku numer telefonu komórkowego bądź adres e-mail, otrzymasz wiadomość o możliwości odbioru prawa jazdy.

Prawo jazdy w Polsce – coraz trudniej zdać egzamin

Średnio tylko 35 proc. kandydatów zdaje dziś teoretyczną część egzaminu na prawo jazdy. Nowe przepisy, które weszły w życie od 2015 r. mogą jeszcze utrudnić zdobycie tego dokumentu. Od 1 stycznia 2015 r. trudniej jest także zdać egzamin praktyczny. Egzaminowany musi bowiem zaliczyć dwa dodatkowe zadania z ekojazdy. Jednym z nich będzie zmiana biegów adekwatna do prędkości, a drugim znajomość sposobu hamowania silnikiem. Według nowych reguł osoba zdająca egzamin praktyczny powinna zmieniać bieg na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie około 2 tys. obrotów na minutę. Pierwsze cztery biegi powinny zostać włączone jeszcze zanim auto uzyska prędkość 50 km/h. Instruktorzy nauki jazdy są bardzo sceptyczni: „Nie bardzo wyobrażam sobie kryteria, na podstawie których egzaminator będzie oceniał, czy jazda była eko, czy też nie – ocenia Andrzej Łukasik, prezes Polskiego Towarzystwa Kierowców. Źródło: Newsweek.

Czytaj także: Młodzi kierowcy – czy rzeczywiście należy się ich bać? [RAPORT]