Wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek PKK). Pobierz wzór i sprawdź, jak go wypełnić

Aktualizacja:
wniosek o wydanie prawa jazdy

W jaki sposób zdobyć upragnione prawo jazdy? Od czego zacząć, dokąd pójść i jakie dokumenty złożyć? Ile trwa wydanie uprawnień? Zanim udasz się na kurs nauki, na początku musisz wypełnić odpowiedni formularz. Jak złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy? Przeczytaj nasz artykuł, a poznasz wszystkie szczegóły!

Wniosek o wydanie prawa jazdy – pobierz wzór

Formularze wniosków o wydanie prawa jazdy są dostępne w wydziałach komunikacji starostw powiatowych i urzędów miast/dzielnic. Udaj się do odpowiedniego oddziału przypisanego ze względu na miejsce zamieszkania. Możesz również wygodnie pobrać nasz wniosek, wydrukować i wypełnić go. Pamiętaj jednak o tym, że ze względów technicznych wydruk wniosku musi być identyczny z tym dostępnym w urzędzie, a Twoja drukarka może być inaczej ustawiona.

Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy i stworzenie PKK musisz wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym.

Wniosek o wydanie prawa jazdy – gdzie i kiedy złożyć?

Nazwa tego dokumentu może wprowadzać w błąd. Wniosek o wydanie prawa jazdy musisz złożyć w odpowiednim urzędzie jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia, a nie dopiero po zdaniu egzaminu i przed wydaniem dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem. Na jego podstawie otrzymasz PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę, który jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia. Cała procedura wygląda następująco:

 • Udaj się do lekarza, który może wystawić orzeczenie lekarskie uprawniające do wydania prawa jazdy.
 • Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy.
 • Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 • Złóż formularz wraz z załącznikami w wydziale komunikacji urzędu powiatu/miasta/dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 • Po maksymalnie 2 dniach odbierz Profil Kandydata na Kierowcę – jest niezbędny przy zapisywaniu się na szkolenie.
 • Przystąp do kursu na prawo jazdy.
 • Po zakończonym kursie przystąp do państwowego egzaminu teoretycznego, a następnie praktycznego.
 • Po egzaminie zgłoś się ponownie do wydziału komunikacji w celu dołączenia dowodu uiszczenia opłaty za wyrobienie dokumentu (100 zł) i opłaty ewidencyjnej (50 gr) za wydanie prawa jazdy. Opłata nie dotyczy dyplomatów.
 • Odbierz prawo jazdy.

Wniosek o wyrobienie prawa jazdy powinieneś złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Urzędnicy mogą zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających, że mieszkasz w miejscowości innej niż miejsce zameldowania np. umowa najmu mieszkania czy o pracę.

Czytaj także: Polisa OC młodego kierowcy. Sprawdź, jak oszczędzić i uniknąć zwyżek za wiek

porównywarka ubezpieczeń punkta - oc od 230 zł

Jak złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy przez internet?

Postępująca cyfryzacja w polskich urzędach, do której przyczyniła się także pandemia COVID-19 sprawiły, że coraz więcej spraw możesz załatwić za pośrednictwem strony internetowej gov.pl. Wystarczy, że założysz dedykowany profil zaufany na platformie ePUAP lub posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny. Także wniosek o wydanie prawa jazdy znajdziesz na stronie. Podobnie, jak w przypadku osobistego złożenia dokumentów, zanim wypełnisz formularz, musisz dokonać badań lekarskich. W tym przypadku opłaty należy dokonać przed egzaminem. Poniżej znajdziesz dokładną instrukcję.

Jak uzyskać prawo jazdy przez internet:

 1. Wykonaj badania lekarskie dedykowane dla kierowców i uzyskaj odpowiednie orzeczenie lekarskie.
 2. Zrób przelew na konto urzędu na kwotę 100,50 zł. W zakładce „Gdzie możesz wysłać wniosek” znajdziesz informację, do którego urzędu należy zaadresować przelew oraz gdzie należy wysłać wniosek o prawo jazdy.
 3. Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy za pośrednictwem platformy ePUAP.
 4. Przygotuj i wyślij oryginały dokumentów pocztą: zdjęcie, oryginał orzeczenia lekarskiego, zgodę rodziców (w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 18 lat). Powinny zostać przesłane do tego samego urzędu, co Twój wniosek.
 5. Po 2 dniach roboczych otrzymasz swój numer PKK. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnienie, czas ten może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy.

Kolejne kroki są takie same jak w przypadku osobistego zgłaszania wniosku o wydanie prawa jazdy.

Czy wniosek o prawo jazdy muszę złożyć osobiście?

Niektóre ośrodki szkolenia kierowców zajmują się załatwianiem formalności w imieniu swoich klientów. Placówka może więc złożyć za Ciebie wniosek o wydanie prawa jazdy i PKK, a także pośredniczyć przy wykonaniu obowiązkowych badań lekarskich. W tym celu musisz wystawić konkretnemu pracownikowi ośrodka pełnomocnictwo. Za działanie przez pełnomocnika będziesz musiał jednak zapłacić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Możesz również złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy osobiście. Powinieneś wtedy mieć przy sobie aktualny dowód tożsamości.

Oblicz składkę OC/AC za darmo!

Jak wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy?

Nie zastanawiaj się dłużej, spójrz na poniższe wskazówki i zobacz, jak wypełnić aktualny formularz z wnioskiem o wydanie uprawnień.

Aktualny formularz wniosku o wydanie prawa jazdy:

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy

 • W nagłówku wniosku wpisz dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
 •  Część A. Wypełnienie tej części jest obowiązkowe. Uzupełnij ją danymi osoby składającej wniosek o wydanie prawa jazdy, czyli Twoimi.
 •  Część B. Ta część Ciebie nie dotyczy, wypełniają ją tylko osoby składające wniosek o wydanie wtórnika lub wymianę prawa jazdy.
 •  Część C. W punkcie 1. zaznacz opcję a) oraz odpowiednią kategorię prawa jazdy.
  W punkcie 2. zaznacz opcję a) b) c). Jeżeli składasz wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy, dołączasz dowód opłaty i chcesz, żeby dokument był do Ciebie przesłany pocztą, zaznacz również d). W takim wypadku pamiętaj o zaznaczeniu odpowiedniego pola w części F.
 •  Część D. Ta część Ciebie nie dotyczy. Pozostaw ją niewypełnioną.
 •  Część E. Pozostaw ją bez wypełniania – dotyczy ona osób ubiegających się o wydanie wtórnika prawa jazdy.
 •  Część F. Jeżeli wybierasz opcję przesłania dokumentu pocztą, pamiętaj o dołączeniu dowodu wpłaty i zaznaczeniu odpowiedniego pola w części C.
 •  Część G. Zaznacz opcje 1) 2) 3) 4) 5) i 6).
 •  Fotografia. Do wniosku musisz dołączyć swoją fotografię opisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Nie przyklejaj jej do wniosku.
 •  Oświadczenie o miejscu zamieszkania. Wypełnij zgodnie ze stanem faktycznym.
 •  Część H. Całą stronę wypełnia urząd po podjęciu decyzji.

Jakie dokumenty należy dołączyć do formularza?

Przed złożeniem wniosku o wydanie prawa jazdy sprawdź, czy masz wszystkie wymagane załączniki:

 • dowód opłaty (100 zł) za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej (50 gr),
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – w przypadku kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T,
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 × 4,5 cm,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat i starają się o prawo jazdy kategorii: AM, A1, B1 lub T,
 • oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.

Poznaj cenę składki OC/AC

Kiedy muszę uiścić opłatę?

Opłata za prawo jazdy musi zostać uiszczona niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego. Dowód uiszczenia należy jak najszybciej dostarczyć do organu, który rozpatruje wniosek o wydanie prawa jazdy. Od doręczenia dowodu uiszczenia opłaty i otrzymania dokumentów z WORD uzależniony jest termin wysłania zamówienia do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie na wytworzenie prawa jazdy. W przypadku PKK tworzonego za pośrednictwem strony gov.pl opłatę musisz dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.

Jak długo będziesz oczekiwać na wydanie prawa jazdy?

W ciągu 3 dni od zdanego egzaminu na prawo jazdy WORD przekaże dokumenty do właściwego wydziału komunikacji. Jeżeli sprawa nie wymaga prowadzenia postępowania wyjaśniającego, na prawo jazdy będziesz czekać około 10 dni od otrzymania przez urząd kompletnych dokumentów t.j. informacji o pozytywnym wyniku egzaminu – przekazanej za pośrednictwem WORD, oraz dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej – otrzymanego od Ciebie. Stan realizacji zamówienia na wytworzenie prawa jazdy dostępny jest na stronie https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html Jeśli pozostawisz we wniosku numer telefonu komórkowego bądź adres e-mail, otrzymasz wiadomość o możliwości odbioru prawa jazdy.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Prawo jazdy w Polsce – coraz trudniej zdać egzamin

Nie jest łatwo zdać prawo jazdy. W Polsce kandydat na kierowcę musi odpowiedzieć na aż 32 pytania w trakcie 25 minut. Podzielone są na część z wiedzy podstawowej (20 pytań) oraz część specjalistyczną (12 pytań). Nie są one również jednakowo punktowane.  Na maksymalnie 74 punkty do zdobycia potencjalny kierujący musi uzyskać aż 68, co plasuje próg zdawalności na poziomie 92%. Obowiązująca pula zawiera prawie 3700 pytań! Zanim więc wniosek o wydanie prawa jazdy stanie się faktycznym uprawnieniem, czeka Cię mozolny etap nie tylko nauki praktyki, ale i teorii. Ciągłe zmiany też nie ułatwiają. Cena egzaminu wynosi 30 zł za część teoretyczną oraz 140 zł za część praktyczną. Niestety, zdawalność od lat utrzymuje się na niskim poziomie. W ośrodku WORD Katowice za okres VII-XII 202 1r. egzamin praktyczny zdawało średnio 30.11%, w Poznaniu w 2021 r. było to 36,32%, a w Warszawie w 2020 r. zaledwie 25,53%!

Czytaj także: Młodzi kierowcy – czy rzeczywiście należy się ich bać? [RAPORT]

Źródła:
https://gov.pl
https://word.waw.pl/
https://www.word.katowice.pl/
http://www.word.poznan.pl/

Pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy?
Czy wniosek musze złożyć osobiście?
Ile kosztuje wydanie prawa jazdy?
Ile czeka się na wydanie prawa jazdy?
Jaki jest koszt dodatkowy przesłania prawa jazdy pocztą?

Podsumowanie

 1. Przed udaniem się do urzędu, wykonaj badania lekarskie oraz odbierz orzeczenie uprawniające do wydania prawa jazdy.
 2. Wniosek o wydanie prawa jazdy umożliwia otrzymanie PPK, czyli Porfilu Kandydata na Kierowcę.
 3. Dokumenty możesz złożyć przez internet za pośrednictwem profilu zaufanego na platformie ePUAP.
 4. Koszt wydania prawa jazdy to 100,50 zł.
 5. Wniosek może złożyć w naszym imieniu osoba upoważniona. Koszt upoważnienia wynosi 17 zł.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
9 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
adam
adam
7 lat temu

Jak sprawdzić czy prawo jazdy som na legalu

Łukasz Leus
Łukasz Leus
7 lat temu
Reply to  adam

Hej,
Co konkretnie masz na myśli? 🙂

Pozdrawiam,
Łukasz

Kasia
Kasia
7 lat temu

Czy wniosek musze złożyć osobiście ?

Łukasz Leus
Łukasz Leus
6 lat temu
Reply to  Kasia

Hej,
Wspominaliśmy o tym w artykule 🙂 Dokładnie opisaną tą kwestię znajdziesz pod nagłówkiem „Czy musisz osobiście złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy?”.

Pozdrawiam,
Łukasz

Tinka
Tinka
6 lat temu

jaki jest koszt dodatkowy aby prako przysłano mi pocztą ?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Tinka

Witam

żeby uzyskać taką informację, musisz się skontaktować ze swoim urzędem / wydziałem komunikacji 🙂

Pozdrawiam

Gracjan
Gracjan
5 lat temu

Witam.

W punkcie G wydaje mi się, że jest pomyłka. Czy nie powinniśmy pominąć podpunktu 7? (Osobiście zaznaczam podpunkt 6 a 7 pomijam)
W moim wniosku są opisane tak:
6) nie posiadam innego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym
7) utraciłem prawo jazdy/pozwolenia

Weronika
Weronika
5 lat temu
Reply to  Gracjan

Artykuł jest stary i faktycznie są w nim błędy. Wniosek pobrany ze strony starostwa wygląda troszeczkę inaczej.

Johny
Johny
3 lat temu

Ten cały Ekuz to śmiech na sali. Pracuje i mieszkam za granicą. Płące co miesiąc słono za tamtejsze ubezpieczenie. Mam wydaną holenderską kartę Ekuz. W Czechach jest honorowana w Polsce nie, ponieważ brak systemu… Polska to dziki kraj. Wydają karty Ekuz obywatelom, ale europejskich z innych krajów nie honorują…