UWAGA! Zmiana rekomendacji KNF w przypadku wypłat z OC! Sprawdź szczegóły

Aktualizacja:
KNF

Komisja Nadzoru Finansowego słusznie zauważyła, iż zachodzi potrzeba zapewnienia przewidywalności w procesie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej. Dotychczas takiej przewidywalności nie było, a klienci niejednokrotnie gubili się w gąszczu przepisów i indywidualnych ustaleń. Sprawdź najnowsze rekomendacje KNF.

KNF uznał, że jest potrzeba wypracowania jednolitych standardów w procesie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej. Często dochodziło do zupełnie odmiennego traktowania okoliczności i warunków wypłaty odszkodowań w podobnych sprawach. W efekcie klient X mógł otrzymać odszkodowanie, a klient Y,  u innego ubezpieczyciela odchodził z kwitkiem. Istniała spora dysproporcja pomiędzy wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń kwotami zadośćuczynienia, a kwotami zasądzanymi w tych samych sprawach przez sądy powszechne. Co się zmienia?

Zmiany KNF  w przypadku wypłat z OC – czy będzie sprawiedliwiej?

Rekomendacje KNF w tej sprawie znoszą przede wszystkim swoistą uznaniowość stosowaną przez zakłady ubezpieczeń. Oznacza to, między innymi, iż wysokość zadośćuczynienia wypłacona przez zakład ubezpieczeń powinna odpowiadać doznanej szkodzie niemajątkowej i przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość dla poszkodowanego. Powinna również być utrzymana w rozsądnych granicach i nie powodować nieuzasadnionego wzbogacenia.

Zadośćuczynienie powinno spełniać funkcję kompensacyjną: a więc powinno w sposób właściwy rekompensować poniesioną szkodę. Jeśli jest niewspółmierne do niej, czyli za niskie, lub za wysokie, powinno zostać zmodyfikowane.

Co ważne, stopa życiowa poszkodowanego, nie powinna wpływać na wycenę szkody. Takie samo odszkodowanie w przypadku podobnej szkody powinna otrzymać osoba zamożna jak i uboga.

Odszkodowanie w przypadku uszkodzenia ciała, utraty zdrowia – zmiany KNF

Zakład ubezpieczeń przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia powinien uwzględnić różne okoliczności, które wpływają na dalsze funkcjonowanie poszkodowanej osoby. Do tej pory nie było to regułą i zdarzało się, że ubezpieczyciele rekompensowali szkodę tylko w zakresie leczenia czy rehabilitacji osoby poszkodowanej, a nie uwzględniali np. utraconych korzyści majątkowych, okresu długotrwałej niezdolności do pracy, czy konieczności pomocy osób trzecich. KNF zaleca, aby brać pod uwagę w szczególności:

  • czas trwania oraz stopień intensywności cierpień fizycznych i psychicznych,
  • wiek poszkodowanego,
  • utratę perspektyw na przyszłość,
  • poczucie nieprzydatności społecznej,
  • niemożność czynnego uczestnictwa w sprawach rodziny,
  • konieczność korzystania z pomocy innych osób w sprawach życia codziennego.

Rekomendacje KNF – osoby uprawnione

KNF wprowadza także rekomendacje w sprawie osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania w przypadku śmierci osoby bliskiej i wprowadza pojęcie badania więzi między zmarłym a osobą uprawnioną. Jeśli tej więzi się nie stwierdza, może to być podstawą do pomniejszenia /odmowy wypłaty odszkodowania.

Podobne postępowanie rekomenduje się w przypadku udowodnienia, że uprawniony, poszkodowany, lub zmarły przyczynił się do powstania szkody niemajątkowej lub zwiększenia jej rozmiaru.

Odsetki

Ważną rekomendacją jest także ta związana z odsetkami za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia. Dotyczą one w szczególności sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie wypłacił zadośćuczynienia w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia, a także w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia nie miał możliwości wyjaśnienia okoliczności koniecznych do podjęcia decyzji.

Jak będą funkcjonowały te zmiany w praktyce? Czas pokaże.

 

Podsumowanie

  • KNF uznał, że jest potrzeba wypracowania jednolitych standardów w procesie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej.
  • Rekomendacje KNF w tej sprawie znoszą uznaniowość stosowaną przez zakłady ubezpieczeń.
  • Wysokość zadośćuczynienia powinna odpowiadać doznanej szkodzie niemajątkowej i przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość dla poszkodowanego.
 

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments