Punkta

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC w Warcie?

Konkurencja na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych może być przytłaczająca. Warto na bieżąco porównywać ceny OC, żeby upewnić się, czy dotychczasowa umowa nadal jest najbardziej atrakcyjną spośród dostępnych na rynku. Niewypowiedziana w odpowiednim czasie umowa OC zostanie przedłużona automatycznie na kolejny rok, dlatego łatwo popaść w rutynę. Ubezpieczony ma prawo do wypowiedzenia umowy w kilku przypadkach:

  • Jeśli chcesz zmienić ubezpieczenie – OC należy wypowiedzieć z końcem okresu ubezpieczeniowego, nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy
  • Jeśli masz dwie umowy OC, bo zapomniałeś wypowiedzieć umowę dotychczasowemu ubezpieczycielowi, a jednocześnie zaopatrzyłeś się w ubezpieczenie gdzie indziej – złóż wypowiedzenie niezwłocznie, inaczej będziesz musiał liczyć się z kosztami składki wyliczonej za okres obowiązywania niewypowiedzianego OC
  • Jeśli kupiłeś auto i nie chcesz korzystać z ubezpieczenia zbywcy – możesz wypowiedzieć OC w dowolnym momencie, ale pamiętaj, że OC, na którym zarejestrowano zmianę właściciela ubezpieczonego auta nie zostaje automatycznie przedłużone na kolejny rok

Wypowiedzenie OC Warta – to proste!

Specjaliści Akademii Punkta, dawniej mfind przygotowali wzór wypowiedzenia umowy OC dla wszystkich kierowców zainteresowanych szybkim i sprawnym załatwieniem sprawy – wystarczy pobrać dokument jednym kliknięciem.

Umowę obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego można rozwiązać także z pomocą wzoru znajdującego się na stronie Warty. Na wypowiedzeniu powinny znaleźć się następujące dane:

  • Powód wypowiedzenia umowy (chęć zmiany ubezpieczyciela, podwójne ubezpieczenie lub nabycie pojazdu)
  • Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  • Adres zamieszkania
  • Pesel/Regon
  • Marka, model i nr rejestracyjny pojazdu
  • Numer umowy ubezpieczenia

Jeśli kupiłeś auto i nie zamierzasz kontynuować OC zawartego przez zbywcę, do wypowiedzenia możesz dołączyć potwierdzenie przeniesienia własności, co przyspieszy proces rejestracji dokumentu.

Dostarczenie wypowiedzenia OC do Warty

Wypełnione wypowiedzenie OC należy podpisać własnoręcznie i dostarczyć do Warty osobiście lub pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Możesz je przekazać swojemu agentowi, wysłać Pocztą Polską (o terminowości dostarczenia wypowiedzenia zadecyduje wtedy data nadania) na adres: TUiR Warta S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub wysłać pocztą elektroniczną na adres wypowiedzeniaOC@warta.pl (skan lub fotografia wypełnionego i podpisanego własnoręcznie wypowiedzenia).

Więcej o ubezpieczeniach OC i AC w Warcie przeczytasz w artykule: Warta OC i AC – sprawdź, czy oferta Warty jest dla Ciebie najkorzystniejsza