Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - jak napisać, o czym pamiętać?

Opublikowano: 11.08.2019

Poszkodowany może ubiegać się o swoje

Zrozumiałym jest, że w chwili powstania szkody, interesy dwóch stron umowy ubezpieczenia są całkowicie odmienne. Firma ubezpieczeniowa dba, by skutki zdarzenia nie były dla niej zbyt dużym finansowym obciążeniem, podczas gdy ubezpieczony domaga się wypłacenia jak najwyższego odszkodowania. Strony powinny znaleźć kompromis. Na szczęście czasy, kiedy klient nie miał nic do powiedzenia i musiał zgadzać się ze stanowiskiem ubezpieczyciela już dawno minęły.

Poszkodowany ma prawo zgłosić swój sprzeciw, w postaci odwołania od decyzji ubezpieczyciela, a ten ma obowiązek ustosunkować się do tego pisma. Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni, uznany będzie za przychylenie się do stanowiska odwołującego.  W skrajnie skomplikowanych sprawach początkowych 30-dniowy termin, może zostać przedłużony o kolejne 30 dni.

Klienta chronią nie tylko przepisy Kodeksu Cywilnego, ale i regulacje dotyczące praw konsumentów.

Kiedy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Każda sytuacja, która budzi wątpliwości klienta, czy to brak przyznania prawa do odszkodowania, czy też za niska kwota świadczenia uprawniają do złożenia odwołania. Przed napisaniem odwołania, warto dokładnie przeanalizować stanowisko ubezpieczyciela i odnieść się do jego argumentów. Jeśli twoje tezy mają potwierdzenie w obliczeniach lub dokumentach, dołącz ich kserokopię do pisma. Zgodnie z artykułem 6 Kodeksu Cywilnego to na tobie leży spoczywa ciężar udowodnienia twierdzeń.

Poszkodowany ma 3 lata, na wystąpienie z odwołaniem od decyzji ubezpieczyciela. Termin ten odpowiada długością okresowi przedawnienia roszczeń o odszkodowanie. Dopuszczalny czas będzie liczył nawet 20 lat, jeśli szkoda powstała na skutek przestępstwa. Ponadto każda czynność dokonana w związku ze zgłoszonym roszczeniem przerywa bieg przedawnienia.

Jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Regulacje, związane z kwestionowaniem decyzji ubezpieczyciela, dopuszczają zgłoszenie zastrzeżeń w formie ustnej jak i pisemnej. Dodatkowo, jeśli ubezpieczonemu został udostępniony adres mailowy, może kontaktować się także za jego pośrednictwem.

Jednak to forma pisemna jest najbezpieczniejsza, łatwiej liczyć terminy gdy dysponujesz potwierdzeniem nadania i odbioru.

Co musi zawierać odwołanie

Niezbędnymi elementami odwołania od decyzji ubezpieczyciela są:

  • personalia ubezpieczonego
  • wskazanie adresata
  • miejsce i data sporządzenia
  • numer polisy
  • numer szkody
  • wskazanie żądanej kwoty odszkodowania
  • numer konta, na który ma być przelane świadczenie
  • uzasadnienie żądań, wraz z potwierdzającymi je dokumentami
  • podpis ubezpieczonego.

Co jeśli odwołanie nie zostanie uwzględnione

Pamiętać należy, że ubezpieczyciel jest bardziej obiektywną stroną sporu niż ubezpieczony. Kierowca bardzo często kieruje się sentymentem, który choć ważny, nie jest przeliczany na pieniądze. Jeżeli mimo racjonalnym tłumaczeniom firmy ubezpieczeniowej, popartym wyliczeniami, poszkodowany nie jest usatysfakcjonowany rozstrzygnięciem, może dochodzić swoich praw w sądzie.

Drugą możliwością jest wystąpienie ze skargą do Rzecznika Ubezpieczonych. Ale jego opinia nie jest wiążąca dla ubezpieczyciela.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(Brak ocen)
Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments