Przed czym chroni i co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Aktualizacja:
Ubezpieczenie NNW – czy to się opłaca

Szukasz informacji na temat ubezpieczenia NNW? Nie jesteś pewny, czy warto je wykupić? Chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej, żeby móc łatwiej podjąć decyzję? Ten artykuł jest dla Ciebie! Zachęcamy do lektury.

Co to jest ubezpieczenie NNW i co obejmuje?

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Najczęściej kupujemy je wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Polisa NNW (często mylnie określana, jako NWW, czy też w skrócie NW) gwarantuje wypłatę pieniędzy w razie uszkodzenia ciała lub śmierci oraz – w szerszym wariancie – zwrot kosztów leków i leczenia, w tym rehabilitacji.

Zakres ochrony zależy od rodzaju umowy u poszczególnych ubezpieczycieli. Wykupując ubezpieczenie online, szybko sprawdzisz ofertę kilku towarzystw ubezpieczeniowych i przekonasz się, jaki zakres ma proponowana polisa następstw NW.

Co daje komunikacyjne ubezpieczenie NNW?

Polisa NNW przyda się przede wszystkim w sytuacji wypadku drogowego. Jeśli to Ty będziesz sprawcą zdarzenia, Twoim jedynym wsparciem będzie właśnie ubezpieczenie NNW. Z polisy OC wypłacone zostanie odszkodowanie tylko dla osób, które podróżowały w samochodzie, z którym się zderzyłeś, oraz dla Twoich współpasażerów. Co więcej, ubezpieczenie następstw NNW będzie także dodatkowym wsparciem dla podróżujących z Tobą poszkodowanych.

Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie zadziała nie tylko w sytuacji wypadku drogowego. Liczą się szkody zaistniałe podczas ruchu pojazdu, a także w czasie:

 • wysiadania i wsiadania z / do samochodu,
 • załadunku i wyładunku,
 • postoju na trasie,
 • naprawy i garażowania,
 • upadku, wybuchu lub pożaru pojazdu.

Sprawdź w Twoich OWU, czy takie zdarzenia są objęte ochroną!

następstwa NW

Ubezpieczenie NNW od innych zdarzeń

Ubezpieczenie to nie jest przeznaczone jedynie dla kierowców. Ubezpieczyć może się tak naprawdę każdy, kto chce uchronić siebie i swoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Polisa ta może się okazać szczególnie przydatna dla osób uprawiających sport, dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla osób wyjeżdżających na wakacje. Zakres polisy jest elastyczny i możesz go bez problemu dopasować do swoich potrzeb i oczekiwań. Możesz wykupić tylko ubezpieczenie NNW (np. dla dzieci w żłobku, dla dzieci w przedszkolu, czy szkolne), albo w pakiecie (np. z ubezpieczeniem OC samochodu).

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW i od czego zależy jego cena?

Ceny ubezpieczenia następstw NNW różnią się od siebie w zależności od tego, jaki zakres ochrony masz zagwarantowany i jaki wariant wybierzesz. Wysokość składki wylicza się w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, czyli najwyższej ewentualnej kwoty wypłaty. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka NNW.

Cena ubezpieczenia jest determinowana również przez:

 • Twój wiek,
 • stan zdrowia,
 • zawód, który wykonujesz.

Jeżeli ubezpieczyciel zaliczy Cię do grupy większego ryzyka, zapłacisz więcej.

nieszczęśliwy wypadek

Pamiętaj, że cena polisy NNW nie powinna być jedynym kryterium wyboru. Tańsze polisy mają więcej wyłączeń – w umowie do nich znajdziesz opis wielu sytuacji, w których pomimo zajścia wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci Ci odszkodowania. Standardowo do wyłączeń należy jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, czy wypadek spowodowany celowo. Dlatego przed wykupieniem polisy zapoznaj się dokładnie z umową. Może się okazać, że bardziej opłaci Ci się droższa polisa z szerszym zakresem ochrony (np. opieką w czasie hospitalizacji, czy zwrotem kosztu zakupu protez).

Na jak długo wykupuje się komunikacyjne NNW?

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW wykupuje się na czas trwania obowiązkowej polisy OC, a więc maksymalnie na 12 miesięcy. Co jednak w sytuacji, gdy zdecydujesz się na zakup już po zawarciu umowy OC? Wówczas ubezpieczyciel wyliczy składkę pomniejszoną o czas dotychczasowego trwania polisy OC.

Przykład: Kupiłeś ubezpieczenie OC dla swojego samochodu z dniem 1 czerwca. Po 3 miesiącach zdecydowałeś się na NNW. Jeśli składka tego ubezpieczenia na pełne 12 miesięcy wynosi np. 120 złotych, to na pozostałe 9 miesięcy (które pozostały do końca Twojego ubezpieczenia OC), wyniesie 90 złotych i tyle zapłacisz decydując się na to ubezpieczenie 1 września.

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania z NNW?

W każdej umowie ubezpieczenia znajdują się wyłączenia – wskazane sytuacje, w których pomimo zajścia nieszczęśliwego wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania. Najczęściej objęte wyłączeniami są następstwa wypadków wynikających z:

 • choroby, w tym psychicznej,
 • celowych i umyślnych działań,
 • popełnienia lub próby popełnienia przestępstwa,
 • udziału w bójkach,
 • kierowania pojazdem bez uprawnień,
 • działań wojennych.

Odszkodowanie z NNW – od czego zależy jego wysokość?

Wysokość odszkodowania z NNW zależy od dwóch podstawowych czynników:

 • sumy ubezpieczenia,
 • wyrażonego procentowo uszczerbku na zdrowiu (określa go lekarz orzecznik towarzystwa ubezpieczeń).

Jeśli suma ubezpieczenia to 10 000 zł, a doznałeś uszczerbku na zdrowiu, który lekarz określił na 2%, to dostaniesz 200 zł odszkodowania (2% x 10 000 = 200).

Dlatego tak ważne jest, aby suma ubezpieczenia była jak najwyższa – to wtedy odszkodowanie również będzie wyższe.

W ramach NNW ubezpieczyciel płaci tylko odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, nie przyznaje zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

Mam kilka ubezpieczeń NNW. Czy mogę zgłosić szkodę ze wszystkich?

Jeśli masz kilka ubezpieczeń od następstw NNW (np. komunikacyjne, studenckie lub szkolne, dołączone do ubezpieczenia mieszkania), to możesz zgłosić szkodę i uzyskać odszkodowanie ze wszystkich tych ubezpieczeń niezależnie. W przypadku NNW dopuszczalna jest tzw. kumulacja świadczeń, czyli właśnie uzyskanie kilku odszkodowań za ten sam uszczerbek na zdrowiu. Dlatego jeśli np. odniosłeś obrażenia w wypadku samochodowym, możesz zgłosić szkodę z NNW tego samochodu, którym jechałeś, a także z innych ubezpieczeń wypadkowych, jeśli tylko je masz.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu możesz dostać od kilku ubezpieczycieli niezależnie, jednak zwrot kosztów leków, środków opatrunkowych czy dojazdów do placówek medycznych dostaniesz tylko raz.

Zgłoszenie szkody z NNW nie wyklucza także dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy, jeśli to nie Ty byłeś sprawcą tego wypadku.

Jaki jest termin na zgłoszenie szkody z NNW?

Termin na zgłoszenie szkody z NNW jest określony w ogólnych warunkach każdego ubezpieczenia (OWU). Najczęściej ubezpieczyciele wymagają, aby szkoda z NNW została zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia wypadku lub od dnia, w którym zgłoszenie stało się możliwe (np. od kiedy poszkodowany wyszedł ze szpitala).

Sprawdź koniecznie w warunkach swojego ubezpieczenia, ile czasu masz na zgłoszenie szkody. Pamiętaj, że nawet jeśli nieznacznie się spóźnisz, ubezpieczyciel nie będzie miał prawa do całkowitej odmowy odszkodowania ze względu na nieterminowe zgłoszenie. Będzie mógł obniżyć odszkodowanie, ale przy tym musi wykazać, że nieterminowe zgłoszenie utrudniło mu likwidację szkody.

Podstawa prawna: art. 818 § 3 kodeksu cywilnego: W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

Podsumowanie

 1. Ubezpieczenie komunikacyjne NNW jest dobrowolne.
 2. Chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych oraz w codziennym życiu.
 3. Podstawą do wypłaty ubezpieczenia jest uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego (który lekarz oblicza procentowo) lub jego śmierć.
 4. Zakres ubezpieczenia zależy od oferty ubezpieczyciela oraz wysokości płaconej składki.
 5. Na koszt ubezpieczenia ma wpływ przede wszystkim suma ubezpieczenia, zakres zapewnianej ochrony w razie wypadku, wybór towarzystwa ubezpieczeniowego, wiek, stan zdrowia oraz styl życia ubezpieczonego.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
7 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments