Punkta

Cesja ubezpieczenia z reguły ma miejsce w przypadku polis kredytów hipotecznych. Cedent, zrzeka się praw do ubezpieczenia na rzecz innego podmiotu, czyli cesjonariusza. Takie zrzeczenie wymaga potwierdzenia pisemnego.

Przykładowo, osoba zaciągająca kredyt na dom musi dokonać cesji ubezpieczenia tej nieruchomości na bank udzielający pożyczki. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego (np. pożar domu), środki wypłacone z polisy ubezpieczeniowej nie trafią na konto kredytobiorcy, lecz banku. Pieniądze te będą wliczane jako spłata kredytu.