Punkta

Taka sytuacja ma miejsce zwykle nie wcześniej, niż 2 lata od rozpoczęcia umowy ubezpieczeniowej, w zależności od zapisanego w umowie okresu karencji i tylko wtedy, gdy ubezpieczający świadomie rezygnuje z polisy.

Wykup polisy dotyczy z reguły ubezpieczeń oszczędnościowych lub polis na życie, gdzie środki pochodzące ze składek gromadzone są na koncie ubezpieczającego. Wykup polisy może mieć charakter całkowity (wypłata wszystkich zgromadzonych środków) lub częściowy (wypłata określonej części środków).

Wykup ubezpieczenia po okresie karencji możliwy jest w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych obciążeń finansowych ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Oznacza to, że jeśli po np. 3 latach uzbieraliśmy na naszym koncie 25 tysięcy złotych, to dokładnie taką kwotę będziemy mogli pobrać z konta polisowego.