Rzecznik Finansowy

Aktualizacja:

Rzecznik Finansowy – reprezentuje interesy klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Rzecznik Finansowy pomoże Ci między innymi, jeśli będziesz miał problemy z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela. Biuro Rzecznika udziela bezpłatnych porad, opinii, konsultacji i informacji. W sprawach ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz ubezpieczeń na życie możesz zadzwonić do ekspertów dyżurujących pod numerem 22 333 73 28 (pon – pt  8.00 – 18.00).

Możesz również napisać skargę do Biura Rzecznika Finansowego np. gdy czujesz się pokrzywdzony w toku postępowania odszkodowawczego. Biuro może wszcząć postępowanie wyjaśniające, zażądać informacji od ubezpieczyciela albo wystąpić z wnioskiem, by zmienił swoje stanowisko.

Skarga musi mieć formę pisemną. Trzeba w niej podać swoje dane:

– imię, nazwisko,

– adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,

– nr telefonu,

– w przypadku członka funduszu emerytalnego również nr: PESEL, NIP oraz rachunku w OFE.

W piśmie przedstaw stan faktyczny i opisz, co już zrobiłeś w tej sprawie. Napisz także, dlaczego nie zgadzasz się ze stanowiskiem ubezpieczyciela i czego oczekujesz. Do skargi dołącz korespondencję, jaką prowadziłeś z ubezpieczycielem i kserokopię polisy.  Uwaga! Nie wysyłaj skarg e-mailem, chyba że dysponujesz podpisem elektronicznym. W pozostałych przypadkach korespondencję kieruj na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Na stronie internetowej Rzecznika znajdziesz przydatne wzory pism i skarg: https://rf.gov.pl/serwis-prawny/wzory-pism

Przy Rzeczniku Finansowym działa Sąd Polubowny. Taniej i szybciej niż sądy powszechne rozstrzyga on spory z zakładami ubezpieczeń, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz pośrednikami ubezpieczeniowymi (agentami i brokerami).

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments