Punkta

Eksponaty w muzeach cieszą oczy odwiedzających muzea czy galerie sztuki. Niezależnie od tego czy powstały kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu mogą mieć dużą wartość – nie tylko sentymentalną a przede wszystkim materialną.

Eksponaty muzealne są objęte ochroną ubezpieczeniową zarówno kiedy znajdują się w magazynie, jak i podczas ekspozycji w salach wystawowych. Eksponaty muzealne podczas składowania i ekspozycji  ubezpieczone są od kradzieży i zdarzeń losowych (np. od ognia, zalania czy huraganu). Eksponaty ubezpieczone są też w czasie transportu. Podczas przewozu ubezpieczenie chroni je na wypadek kradzieży.