Punkta

Balcia Insurance to łotewski ubezpieczyciel, który na polskim rynku zaistniał w 2009 roku. Polskim przedstawicielem, który zajmuje się nie tylko sprzedażą ubezpieczeń, ale i likwidacją szkód, jest RESO Europa Service. W ofercie towarzystwa znajdziemy ubezpieczenia osobowe z wyłączeniem polis na życie oraz ubezpieczenia majątkowe.

Balcia Insurance: oferta

Balcia Insurance oferuje klasyczne polisy komunikacyjne OC i AC, ubezpieczenie NNW, czy ubezpieczenie domu, ale także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla szpitali czy dla agentów ubezpieczeniowych. Ponadto, z oferty ubezpieczyciela skorzystać mogą także małe i średnie przedsiębiorstwa. Balcia Insurancje zapewnia ochronę z zakresu:

 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • Ubezpieczenie Auto Casco,
 • Ubezpieczenie krótkoterminowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • Ubezpieczenie Assistance,
 • Ubezpieczenie Graniczne,
 • Zielona Karta,
 • Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów,
 • Ubezpieczenie Auto Szyby,
 • Ubezpieczenie Turystyczne (obejmujące teren Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi),
 • Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych,
 • OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • Ubezpieczenie gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźników drogowych (dla przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego),
 • Dom Pakiet (obejmujący ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, NNW oraz assistance),
 • Biznes Pakiet (zapewniający ochronę małym i średnim przedsiębiorstwom),
 • Gwarancje Ubezpieczeniowe.

Zakres każdego z wyżej wymienionych ubezpieczeń został wyszczególniony w ich OWU. My postanowiliśmy jednak bliżej przyjrzeć się kilku z nich. Zwrócimy uwagę na najważniejsze kwestie, sprawdzimy dla kogo są dedykowane dane ubezpieczenia i w jakich sytuacjach się sprawdzą.

Niszowe ubezpieczenia od Balcia Insurance: co warto wiedzieć?

W ofercie towarzystwa znajdziemy ubezpieczenia, które skierowane są do wąskich grup zawodowych. Będą to na przykład agencje ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa wykonujące zawód przewoźnika drogowego, czy chociażby podmioty wykonujące działalność leczniczą.

W przypadku tych ostatnich mowa jest przede wszystkim o szpitalach z oddziałami niezabiegowymi, szpitalach psychiatrycznych czy szpitalach rehabilitacyjnych. Ubezpieczenie to obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych lub też niegodnego z prawem zaniechania ich udzielenia.

Z kolei ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla agentów ubezpieczeniowych skierowane jest do multiagentów, czyli podmiotów obsługujących więcej niż jeden zakład ubezpieczeń. Polisa swoją ochroną obejmuje szkody wyrządzenie w następstwie działania agenta bądź też zaniechania wykonania przez niego czynności agencyjnych.

Co jeszcze? Analizując ofertę Balcia Insurance nie sposób nie zwrócić uwagi na ubezpieczenie turystyczne, które różni się nieco od klasycznych polis podróżnych. Otóż ubezpieczenie to skierowane jest tylko i wyłącznie do osób wyjeżdżających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Polisę można zawrzeć na pojedynczy wyjazd, ale – jeśli przewidujemy regularne podróże w tamte rejony – możemy wykupić także ubezpieczenie na 3, 6 lub 12 miesięcy.

 

 

Balcia Insurance: na co zwrócić uwagę?

Dla osób, które byłyby zainteresowane ubezpieczeniem AC przydatną informacją będzie  ta, że zakład obejmie ochroną tylko pojazdy o wartości powyżej 7 tys. zł i nie starsze niż 13-letnie. Podobne warunki znajdziemy także w przypadku ubezpieczenia szyb.

Decydując się na ubezpieczenie nieruchomości, bardzo często w wyłączeniach odpowiedzialności znajdziemy zapis, że ochroną nie są objęte np. budynki gospodarcze czy chociażby domki letniskowe. Decydując się na Pakiet Dom od Balcia Insiurance zyskujemy ochronę m.in. domu, mieszkania, stałych elementów czy mienia ruchomego, ale także wspomnianego wyżej domku letniskowego, czy nawet roślinności ogrodowej.

Dla tych, których przerażają wszelkiego rodzaju usterki wymagające interwencji specjalisty, ale także sam proces poszukiwania „złotej rączki”, Balcia Insurance oferuje pakiet Assistance. W nim znajdziemy m.in. pomoc techniczną z zakresu specjalisty domowego, specjalisty w zakresie sprzętu domowego, a nawet wsparcie w przypadku awarii, w wyniku której niemożliwe jest dalsze zamieszkanie. W ramach pakietu możemy także liczyć na pomoc medyczną (np. wizyta lekarza pierwszego kontaktu czy pielęgniarki, a także dostawa leków).