Punkta

Co możesz ubezpieczyć w ramach Warta Dom?

Warta oferuje dwa warianty ubezpieczenia: Warta Dom oraz Warta Dom Komfort. Pierwszy z nich został stworzony z myślą o osobach, które poszukują ubezpieczenia mieszkania i domu dopasowanego zakresem ochrony do indywidualnych potrzeb. Natomiast Warta Dom Komfort to kompleksowa oferta w formule all risks od najbardziej nieprzewidywalnych zdarzeń.

W ramach ubezpieczenia, ochroną mogą zostać objęte następujące obiekty:

 • dom jednorodzinny,
 • lokal mieszkalny lub jego stałe elementy,
 • dom letniskowy,
 • garaż lub inny budynek,
 • ruchomości domowe.

Ochrona obejmuje w sumie 19 zdarzeń losowych. Na wypłatę odszkodowania możesz liczyć w momencie, kiedy Twoje mieszkanie ulegnie zniszczeniu np. w wyniku klęski żywiołowej (w tym powódź, trzęsienie ziemi czy gradobicie), uderzenia pojazdu mechanicznego, zalania czy dewastacji. Ubezpieczenie Warta Dom odpowiada także za kradzież z włamaniem i rabunek.

UWAGA:

W OWU polisy Warta Dom Komfort nie znajdziesz szczegółowego spisu zdarzeń objętych ochroną, dlatego zwróć szczególną uwagę na kwestie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie Warta Dom: możliwe rozszerzenia

Ubezpieczenie Warta Dom to polisa obejmująca nie tylko ochronę nieruchomości, ale także ochronę odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. W jakim przypadku sprawdzi się ubezpieczenie OC? Kiedy Twoje dziecko grając w piłkę wybije szybę sąsiada, albo Twój pies ugryzie przechodnia podczas spaceru, wówczas ubezpieczyciel wypłaci świadczenie osobom poszkodowanym. Warta oferuje także dodatkowe rozszerzenia do ubezpieczenia OC, które sprawdzą się w przypadku wynajmowania mieszkania czy użytkowania cudzej własności.

Co jeszcze znajdziesz w opcjach dodatkowych ubezpieczenia? Jeśli przebywając poza domem często korzystasz np. z komputera albo aparatu fotograficznego, przenosisz sprzęt muzyczny – możesz dokupić ubezpieczenie sprzętu poza domem. Zapewni Ci ono wypłatę odszkodowania w przypadku utraty sprzętu w wyniku rabunku. Dodatkowo możesz ubezpieczyć także swój rower, a także zabezpieczyć się przed utratą czynszu, w momencie kiedy wynajmowany lokal uległ zniszczeniu i nie nadaje się do zamieszkania.

Jaki jest zakres ochrony Warta Dom Komfort?

Jeśli poszukujesz ubezpieczenia zapewniającego kompleksową ochronę, rozważ wybranie ubezpieczenia Warta Dom Komfort. Jest to rozszerzona wersja polisy Warta Dom, która gwarantuje najpełniejszy zakres ochrony ubezpieczeniowej. W zakresie ubezpieczenia mienia, tak jak wspominaliśmy na początku, obejmuje ona wszystkie rodzaje ryzyk, z wyjątkiem zdarzeń wskazanych w wyłączeniach. Możesz wybrać także rozszerzenie obejmujące szkody powstałe w mieszkaniu, które wynajmujesz na zasadzie umowy najmu, czy też ubezpieczenie na wypadek zniszczenia pożyczonego sprzętu.

Pakiet Warta Dom Komfort możesz dodatkowo rozszerzyć o ubezpieczenie w przypadku utraty pracy, czy nieuprawnionego użycia karty. Co to oznacza? W przypadku, kiedy uzyskasz status bezrobotnego i spełnisz pewne warunki wskazane przez Wartę, ubezpieczyciel pokryje koszty stałych opłat domowych. Z kolei w przypadku utraty karty kredytowej czy debetowej, gdy ktoś wypłaci z Twojego konta oszczędności – Warta zwróci koszty transakcji dokonanych skradzioną kartą na terenie całego świata.

Wyłączenie odpowiedzialności – kiedy ubezpieczenie nie działa?

Niezależnie od tego jaki wariant ubezpieczenia mieszkania wybierzesz, istnieje szereg zapisów mówiących o zdarzeniach, za które Warta nie bierze odpowiedzialności. Jeśli szkody powstały w wyniku niedopilnowania przez Ciebie obowiązkowych kontroli, nieprzestrzegania obowiązujących przepisów czy prowadzeniu prac budowlanych i remontowych bez odpowiednich zezwoleń – nie zostanie wypłacone Ci odszkodowanie. Zwróć uwagę na zapis w OWU zawierający wyłączenia odpowiedzialności w zakresie klęsk żywiołowych! Warta zaznacza, że nie odpowiada za szkody powstały, np. w wyniku przewidywanej powodzi, czyli takiej, która nastąpiła na danym obszarze co najmniej dwa razy w określonym czasie.

Polisa mieszkaniowa Warta DOM: plusy i minusy

ZALETY:

 • szeroki zakres usług assistance,
 • możliwość samodzielnego określenia sumy ubezpieczenia,
 • ubezpieczenie sprzętu poza domem obejmujące ochroną zarówno przedmioty służbowe, jak i pożyczone,
 • dodatkowy pakiet korzyści dla umów zawieranych na 1 rok i na 3 lata.
 • możliwość wyboru pakietu i skrojenia go „na miarę” potrzeb
 • Konkurencyjne ceny i stosunek jakość/cena
 • Dodatkowa zniżka 10 % od Punkta, dawniej mfind.

WADY:

 • szeroki zakres warunków zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, z których niedopełnienie choćby jednego może skutkować odmową wypłaty odszkodowania,
 • zaostrzone kryteria wypłaty odszkodowań nawet w przypadku szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
 • Warta nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieszkaniu, z którego korzystamy na podstawie umowy najmu czy użyczenia (chyba, że wykupione zostało odpowiednie rozszerzenie).