Generali ubezpieczenie turystyczne "Z myślą o podróży" - co powinieneś o tym wiedzieć?

Aktualizacja:
generali z myślą o podróży – ubezpieczenie turystyczne

Niezależnie od tego czy planujesz weekendowy wypad za miasto, czy też szykujesz się na większą wyprawę zagraniczną, jest jedna kwestia, o której warto pomyśleć wcześniej. Bezpieczeństwo w podróży to podstawa dla każdej niespokojnej duszy, która lubi zwiedzać i poznawać nowe miejsca. Dziś przyglądamy się ubezpieczeniu turystycznemu „Generali, z myślą o podróży”.

Generali z myślą o podróży to ubezpieczenie, w ramach którego możemy wybrać wariant najlepiej odpowiadający naszym potrzebom. Jeśli planujemy podróż poza granice Polski, o nasze bezpieczeństwo zadba ubezpieczenie „Podróże zagraniczne”. Z kolei dla fanów polskich zakątków stworzono wariant „Podróże po Polsce”. Generali gwarantuje także ochronę dla osób pracujących za granicą i dla nich dedykuje opcję ubezpieczania „Wyjazd do pracy”. Poza tym, pomyślano także o osobach aktywnych, które w podróży lubią poczuć adrenalinę – ci mogą wybrać ubezpieczenie „Sport”. Dla tych, którzy podróżują coraz częściej i coraz więcej, Generali oferuje wariant „Ubezpieczenie na cały rok”.

Generali z myślą o podróży – zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Generali, z myślą o podróży zapewnia nam ochronę podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych. Do wyboru mamy opcję ubezpieczenia w wybranych strefach geograficznych:

 • podróż zagraniczna:
  1. Strefa Europa – terytoria państw europejskich oraz terytoria wszystkich krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wysp Kanaryjskich, z wyłączeniem terytorium Polski i kraju stałego zamieszkania,
  2. Strefa Świat – terytoria wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium Polski i kraju stałego zamieszkania,
 • podróż krajowa:
  1. Strefa Polska – terytorium Polski.

Podczas podróży zagranicznej (Strefa Europa oraz Świat) ubezpieczenie w zakresie podstawowym gwarantuje nam ochronę jedynie kosztów leczenia oraz usług assisatnce. Pakiet ten możemy rozszerzyć m.in. o następstwa nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie bagażu podróżnego czy sprzętu sportowego. Ubezpieczenie obejmuje także sytuacje, kiedy z przyczyn niezależnych od nas, nie możemy udać się w podróż. Wówczas możemy liczyć na pokrycie kosztów odwołania noclegu oraz biletów lotniczych. Po opłaceniu dodatkowej składki możemy zapewnić sobie ochronę w związku z wykonywaniem pracy fizycznej, uprawianiem sportów wysokiego ryzyka czy choroby przewlekłej.

Podobnie wygląda zakres ubezpieczenia w przypadku wariantu z podróżą krajową (Strefa Polska). Różnica występuje jednak już w podstawowym pakiecie ubezpieczenia, gdzie ochroną objęte są jedynie następstwa nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie inne ubezpieczenia są dostępne w wariancie rozszerzonym, za dodatkową opłatą.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży zagranicznej: co obejmuje?

Zakresem ubezpieczenia objęte są konieczne wydatki poniesione na badania i zabiegi zlecone przez lekarza podczas podróży zagranicznej. Polisie podlegają także koszta związane z transportem, zakupem lekarstw czy pobytem w szpitalu.

W ramach pakietu assistance mamy zapewniony całodobowy dyżur telefoniczny z centralą ubezpieczyciela, a także kontakt z osobą bliską. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, polisa obejmuje także pokrycie kosztów związanych z transportem zwłok do Polski lub kraju zamieszkania z zastrzeżeniem, że koszta te nie mogą przewyższać kosztu transportu do Polski. Dodatkowo pakiet aasistance obejmuje kwestie:

 1. pomocy odzyskania bagażu
 2. opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
 3. pokrycia kosztów transportu i pobytu osoby wezwanej w przypadku, jeśli nasza hospitalizacja trwa dłużej niż 7 dni.

Za dodatkową opłatą możemy rozszerzyć pakiet usług assisatnce do pakietu Premium czy Exclusive.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży krajowej: co obejmuje?

Podróżując po Polsce, także jesteśmy narażeni na różne niebezpieczeństwa. Ubezpieczenie Podróże po Polsce zapewni nam ochronę w momencie koniecznego poddania się leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. W takiej sytuacji, Generali poniesie koszty związane z udzieleniem pomocy lekarskiej, pobytem w szpitalu, czy z zakupem niezbędnych lekarstw. W ramach polisy, zostaniemy także bezpłatnie przewiezieni z miejsca nieszczęśliwego wypadku do placówki medycznej, o ile koszta te nie zostaną pokryte z ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczyciel organizuje także i pokrywa koszty transportu zwłok w przypadku śmierci, której przyczyną był nieszczęśliwy wypadek.  Warto zauważyć, że wariant ten obejmuje także organizację pomocy rehabilitacyjnej na terytorium Polski, jeśli zostanie ona zlecona przez lekarza prowadzącego.

Podobnie jak w przypadku większości ubezpieczycieli, Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia, jeśli związane są z pobytem sanatoryjnym, powstałe na skutek zaburzeń psychicznych, chorób przenoszonych drogą płciową, czy będące wynikiem epidemii.

Suma ubezpieczenia w przypadku kosztów leczenia podczas podróży krajowej została określona maksymalną kwotą 5 tys. zł.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: na jakie świadczenia możemy liczyć?

Ubezpieczenie to obejmuje następstwa wypadków, które wydarzyły się zarówno podczas podróży zagranicznej, jak i podróży krajowej. Ochrona obejmuje świadczenia w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, trwałego inwalidztwa, a także trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia, na jakie możemy liczyć została określona w OWU i wypłacana jest na podstawie stopnia trwałego inwalidztwa. Jeśli następstwem nieszczęśliwego wypadku będzie konieczne wypożyczenie lub zakup wózka inwalidzkiego, wówczas ubezpieczyciel zwróci nam koszta, które ponieśliśmy (nie więcej jednak niż 3 tys. zł). Jeśli koszty leczenia związane są m.in. z samookaleczniem, leczeniem metodami niekonwencjonalnymi, choroby zawodowej czy epidemii, wówczas ubezpieczyciel nie ponosi za nie odpowiedzialności.

UWAGA:

Wyłączenie odpowiedzialności Generali obejmuje także choroby somatyczne, np. zawał serca, udar mózgu, wylew krwi do mózgu.

Możliwe rozszerzenia polisy Generali z myślą o podróży

Decydując się na zakup ubezpieczenia podróży, warto rozszerzyć jego podstawowy zakres o dodatkowe polisy. Jedną z nich jest odpowiedzialność cywilna. Ubezpieczenie to pokryje roszczenia osób, które w skutek naszego działania poniosły szkodę, zarówno podczas podróży krajowej, jak i zagranicznej.

Generali oferuje także możliwość dodatkowego ubezpieczenia bagażu. To rozwiązanie pozwoli nam na uniknięcie stresu w momencie, gdy nasz bagaż zaginął lub został zniszczony podczas podróży. Polisa obejmuje także sytuacje związane z opóźnieniem dostarczenia naszego bagażu przez linie lotnicze. Jeśli to wynosi więcej niż 8 godzin, ubezpieczyciel refunduje koszta poniesione na zakup niezbędnych przyborów do równowartości 120 EUR.

UWAGA:

Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą także ubezpieczyć sprzęt sportowy. Jednak ubezpieczenie to możliwe jest tylko w przypadku wykupienia rozszerzenia ochrony o amatorskie uprawianie narciarstwa bądź sporty wysokiego ryzyka.

Organizując podróż z wyprzedzeniem, musimy liczyć się z tym, że nie wszystkie zdarzenia jesteśmy w stanie przewidzieć. W takich sytuacjach sprawdzi się ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu, które ochroni nas przed poniesieniem kosztów anulacji rezerwacji, kosztów noclegów czy biletu lotniczego. Warunkiem wypłacenia świadczeń z tego tytułu jest odwołanie uczestnictwa w podróży tylko i wyłącznie z przyczyn losowych, tj. nieszczęśliwy wypadek, choroba z hospitalizacją, śmierć osoby bliskiej czy kradzież dokumentów.

UWAGA:

Generali przygotowało także ubezpieczenie skrojone na miarę globtrotera. Ubezpieczenie na cały rok to ochrona, która idealnie sprawdzi się w przypadku osób podróżujących często, zwykle bez większych przygotowań. Jeśli zdarza Ci się zaplanować podróż z dnia na dzień, gdzie nie ma czasu na dopełnienie pewnych formalności, Ubezpieczenie na cały rok zapewni Ci podstawową ochronę w całorocznych podróżach.

Zgłoszenie szkody do Generali

W przypadku wystąpienia szkody, bardzo ważne jest, aby niezwłocznie poinformować o niej naszego ubezpieczyciela. Niedopełnienie terminów zawartych w OWU będzie skutkować odmówieniem pomocy i wypłaty wszelkich świadczeń. Warto pamiętać, że w przypadku leczenia, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania we własnym zakresie, musimy skontaktować się z Centrum Pomocy Generali, co musi nastąpić nie później, niż w ciągu 24 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia. W przypadku zgłoszenia szkody związanej z następstwami nieszczęśliwego wypadku, jesteśmy zobligowani do przesłania ubezpieczycielowi dokumentacji dotyczącej wypadku, co musi nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od powrotu do kraju. W przypadku utraty bagażu należy zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi nie później niż 12 godzin po zajściu.

Karencja: od kiedy jesteśmy objęci ochroną?

W przypadku ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży”, ochrona rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez nas granicy Polski lub granicy kraju naszego zamieszkania. W przypadku podróży krajowej, jesteśmy objęci ubezpieczeniem już w momencie opuszczenia miejsca zamieszkania. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy umowę ubezpieczenia decydujemy się podpisać już po rozpoczęciu podróży zagranicznej. W takiej sytuacji, ochrona rozpocznie się dopiero trzeciego dnia po dopełnieniu formalności.

Podsumowanie

 1. Generali oferuje różne warianty ubezpieczenia, które zaspokoją potrzeby osób podróżujących zarówno po Polsce, jak i po świecie, osób pracujących za granicą, miłośników aktywnego wypoczynku, czy osób, które często planują podróż „z dnia na dzień”.
 2. Podstawowa wersja ubezpieczenia krajowego obejmuje jedynie następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 3. Chcąc ubezpieczyć swój sprzęt sportowy, jesteśmy zobligowani do wcześniejszego wykupienia rozszerzenia o sporty wysokiego ryzyka lub amatorskie uprawianie narciarstwa.
 4. Przed rozpoczęciem podróży zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi zgłoszeniem szkody. Niedopełnienie terminów zawartych w OWU będzie skutkować odmówieniem pomocy i wypłaty wszelkich świadczeń.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments