Punkta

Generali z myślą o podróży to ubezpieczenie, w ramach którego możemy wybrać wariant najlepiej odpowiadający naszym potrzebom. Jeśli planujemy podróż poza granice Polski, o nasze bezpieczeństwo zadba ubezpieczenie „Podróże zagraniczne”. Z kolei dla fanów polskich zakątków stworzono wariant „Podróże po Polsce”. Generali gwarantuje także ochronę dla osób pracujących za granicą i dla nich dedykuje opcję ubezpieczania „Wyjazd do pracy”. Poza tym, pomyślano także o osobach aktywnych, które w podróży lubią poczuć adrenalinę – ci mogą wybrać ubezpieczenie „Sport”. Dla tych, którzy podróżują coraz częściej i coraz więcej, Generali oferuje wariant „Ubezpieczenie na cały rok”.

Generali z myślą o podróży – zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Generali, z myślą o podróży zapewnia nam ochronę podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych. Do wyboru mamy opcję ubezpieczenia w wybranych strefach geograficznych:

 • podróż zagraniczna:
  1. Strefa Europa – terytoria państw europejskich oraz terytoria wszystkich krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wysp Kanaryjskich, z wyłączeniem terytorium Polski i kraju stałego zamieszkania,
  2. Strefa Świat – terytoria wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium Polski i kraju stałego zamieszkania,
 • podróż krajowa:
  1. Strefa Polska – terytorium Polski.

Podczas podróży zagranicznej (Strefa Europa oraz Świat) ubezpieczenie w zakresie podstawowym gwarantuje nam ochronę jedynie kosztów leczenia oraz usług assisatnce. Pakiet ten możemy rozszerzyć m.in. o następstwa nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie bagażu podróżnego czy sprzętu sportowego. Ubezpieczenie obejmuje także sytuacje, kiedy z przyczyn niezależnych od nas, nie możemy udać się w podróż. Wówczas możemy liczyć na pokrycie kosztów odwołania noclegu oraz biletów lotniczych. Po opłaceniu dodatkowej składki możemy zapewnić sobie ochronę w związku z wykonywaniem pracy fizycznej, uprawianiem sportów wysokiego ryzyka czy choroby przewlekłej.

Podobnie wygląda zakres ubezpieczenia w przypadku wariantu z podróżą krajową (Strefa Polska). Różnica występuje jednak już w podstawowym pakiecie ubezpieczenia, gdzie ochroną objęte są jedynie następstwa nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie inne ubezpieczenia są dostępne w wariancie rozszerzonym, za dodatkową opłatą.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży zagranicznej: co obejmuje?

Zakresem ubezpieczenia objęte są konieczne wydatki poniesione na badania i zabiegi zlecone przez lekarza podczas podróży zagranicznej. Polisie podlegają także koszta związane z transportem, zakupem lekarstw czy pobytem w szpitalu.

W ramach pakietu assistance mamy zapewniony całodobowy dyżur telefoniczny z centralą ubezpieczyciela, a także kontakt z osobą bliską. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, polisa obejmuje także pokrycie kosztów związanych z transportem zwłok do Polski lub kraju zamieszkania z zastrzeżeniem, że koszta te nie mogą przewyższać kosztu transportu do Polski. Dodatkowo pakiet aasistance obejmuje kwestie:

 1. pomocy odzyskania bagażu
 2. opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
 3. pokrycia kosztów transportu i pobytu osoby wezwanej w przypadku, jeśli nasza hospitalizacja trwa dłużej niż 7 dni.

Za dodatkową opłatą możemy rozszerzyć pakiet usług assisatnce do pakietu Premium czy Exclusive.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży krajowej: co obejmuje?

Podróżując po Polsce, także jesteśmy narażeni na różne niebezpieczeństwa. Ubezpieczenie Podróże po Polsce zapewni nam ochronę w momencie koniecznego poddania się leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. W takiej sytuacji, Generali poniesie koszty związane z udzieleniem pomocy lekarskiej, pobytem w szpitalu, czy z zakupem niezbędnych lekarstw. W ramach polisy, zostaniemy także bezpłatnie przewiezieni z miejsca nieszczęśliwego wypadku do placówki medycznej, o ile koszta te nie zostaną pokryte z ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczyciel organizuje także i pokrywa koszty transportu zwłok w przypadku śmierci, której przyczyną był nieszczęśliwy wypadek.  Warto zauważyć, że wariant ten obejmuje także organizację pomocy rehabilitacyjnej na terytorium Polski, jeśli zostanie ona zlecona przez lekarza prowadzącego.

Podobnie jak w przypadku większości ubezpieczycieli, Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia, jeśli związane są z pobytem sanatoryjnym, powstałe na skutek zaburzeń psychicznych, chorób przenoszonych drogą płciową, czy będące wynikiem epidemii.

Suma ubezpieczenia w przypadku kosztów leczenia podczas podróży krajowej została określona maksymalną kwotą 5 tys. zł.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: na jakie świadczenia możemy liczyć?

Ubezpieczenie to obejmuje następstwa wypadków, które wydarzyły się zarówno podczas podróży zagranicznej, jak i podróży krajowej. Ochrona obejmuje świadczenia w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, trwałego inwalidztwa, a także trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia, na jakie możemy liczyć została określona w OWU i wypłacana jest na podstawie stopnia trwałego inwalidztwa. Jeśli następstwem nieszczęśliwego wypadku będzie konieczne wypożyczenie lub zakup wózka inwalidzkiego, wówczas ubezpieczyciel zwróci nam koszta, które ponieśliśmy (nie więcej jednak niż 3 tys. zł). Jeśli koszty leczenia związane są m.in. z samookaleczniem, leczeniem metodami niekonwencjonalnymi, choroby zawodowej czy epidemii, wówczas ubezpieczyciel nie ponosi za nie odpowiedzialności.

UWAGA:

Wyłączenie odpowiedzialności Generali obejmuje także choroby somatyczne, np. zawał serca, udar mózgu, wylew krwi do mózgu.

Możliwe rozszerzenia polisy Generali z myślą o podróży

Decydując się na zakup ubezpieczenia podróży, warto rozszerzyć jego podstawowy zakres o dodatkowe polisy. Jedną z nich jest odpowiedzialność cywilna. Ubezpieczenie to pokryje roszczenia osób, które w skutek naszego działania poniosły szkodę, zarówno podczas podróży krajowej, jak i zagranicznej.

Generali oferuje także możliwość dodatkowego ubezpieczenia bagażu. To rozwiązanie pozwoli nam na uniknięcie stresu w momencie, gdy nasz bagaż zaginął lub został zniszczony podczas podróży. Polisa obejmuje także sytuacje związane z opóźnieniem dostarczenia naszego bagażu przez linie lotnicze. Jeśli to wynosi więcej niż 8 godzin, ubezpieczyciel refunduje koszta poniesione na zakup niezbędnych przyborów do równowartości 120 EUR.

UWAGA:

Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą także ubezpieczyć sprzęt sportowy. Jednak ubezpieczenie to możliwe jest tylko w przypadku wykupienia rozszerzenia ochrony o amatorskie uprawianie narciarstwa bądź sporty wysokiego ryzyka.

Organizując podróż z wyprzedzeniem, musimy liczyć się z tym, że nie wszystkie zdarzenia jesteśmy w stanie przewidzieć. W takich sytuacjach sprawdzi się ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu, które ochroni nas przed poniesieniem kosztów anulacji rezerwacji, kosztów noclegów czy biletu lotniczego. Warunkiem wypłacenia świadczeń z tego tytułu jest odwołanie uczestnictwa w podróży tylko i wyłącznie z przyczyn losowych, tj. nieszczęśliwy wypadek, choroba z hospitalizacją, śmierć osoby bliskiej czy kradzież dokumentów.

UWAGA:

Generali przygotowało także ubezpieczenie skrojone na miarę globtrotera. Ubezpieczenie na cały rok to ochrona, która idealnie sprawdzi się w przypadku osób podróżujących często, zwykle bez większych przygotowań. Jeśli zdarza Ci się zaplanować podróż z dnia na dzień, gdzie nie ma czasu na dopełnienie pewnych formalności, Ubezpieczenie na cały rok zapewni Ci podstawową ochronę w całorocznych podróżach.

Zgłoszenie szkody do Generali

W przypadku wystąpienia szkody, bardzo ważne jest, aby niezwłocznie poinformować o niej naszego ubezpieczyciela. Niedopełnienie terminów zawartych w OWU będzie skutkować odmówieniem pomocy i wypłaty wszelkich świadczeń. Warto pamiętać, że w przypadku leczenia, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania we własnym zakresie, musimy skontaktować się z Centrum Pomocy Generali, co musi nastąpić nie później, niż w ciągu 24 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia. W przypadku zgłoszenia szkody związanej z następstwami nieszczęśliwego wypadku, jesteśmy zobligowani do przesłania ubezpieczycielowi dokumentacji dotyczącej wypadku, co musi nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od powrotu do kraju. W przypadku utraty bagażu należy zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi nie później niż 12 godzin po zajściu.

Karencja: od kiedy jesteśmy objęci ochroną?

W przypadku ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży”, ochrona rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez nas granicy Polski lub granicy kraju naszego zamieszkania. W przypadku podróży krajowej, jesteśmy objęci ubezpieczeniem już w momencie opuszczenia miejsca zamieszkania. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy umowę ubezpieczenia decydujemy się podpisać już po rozpoczęciu podróży zagranicznej. W takiej sytuacji, ochrona rozpocznie się dopiero trzeciego dnia po dopełnieniu formalności.