Punkta

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – podstawowe różnice

Ubezpieczenie zdrowotne to forma ochrony, która umożliwia dostęp do podstawowej opieki medycznej – zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Oznacza to, że dzięki niemu możemy w trakcie choroby zgłosić się do lekarza (który posiada podpisany kontrakt z NFZ) i nie zapłacić za wizytę (chyba, że decydujemy się na wizytę prywatną). Z kolei ubezpieczenie chorobowe umożliwia otrzymanie zasiłku chorobowego za okres, w którym nie byliśmy zdolni wykonywać pracy, czyli byliśmy na zwolnieniu. Słowem – ubezpieczenie zdrowotne pozwala nam na bezpłatne leczenie, a chorobowe – na otrzymanie części pensji mimo nieobecności w pracy. Ważne: aby otrzymać zasiłek, swoją nieobecność (oraz jej przyczynę i planowaną datę powrotu) musimy zgłosić pracodawcy najpóźniej drugiego dnia od momentu nie pojawienia się w pracy.

Komu przysługuje chorobowe a komu zdrowotne?

Ubezpieczeniem zdrowotnym jest objęta każda osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę lub pracuje w ramach umowy zlecenia. Takim świadczeniom podlegają również uczniowie, studenci, renciści, bezrobotni i emeryci. Ubezpieczenie chorobowe obowiązkowo obejmuje osoby zatrudnione na umowę o pracę. W przypadku umowy zlecenia jest ono dobrowolne – zleceniobiorca może się samodzielnie do niego zgłosić w każdej chwili trwania umowy. Jednak warto pamiętać o tym, iż chorobowe zaczyna nas obowiązywać dopiero po 90 dniach od zgłoszenia się do niego. Oznacza to, że przy umowie zleceniu zawartej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, takie ubezpieczenie nie obejmie nas odpowiednią ochroną i w razie choroby i tak nie otrzymamy zasiłku.

Co daje ubezpieczenie chorobowe?

L-4 (nazwa pochodzi od dawnego oznaczenia druku, jaki wypełniał lekarz) umożliwia otrzymanie zasiłku chorobowego. W jakiej wysokości? To zależy od przyczyny zwolnienia lekarskiego. W przypadku „normalnych” chorób – jest to 80% podstawy (czyli przeciętnego wynagrodzenia wyliczonego na podstawie pensji z ostatnich 12 miesięcy). Jeśli byliśmy hospitalizowani – 70% podstawy. W sytuacji, gdy nieobecność spowodowana jest chorobą zawodową lub wiąże się z ciążą otrzymamy 100% podstawy. Warto pamiętać o tym, iż chorobowe możemy wziąć nie tylko w przypadku, gdy sami chorujemy – L-4 przysługuje również w momencie, gdy musimy zaopiekować się członkiem rodziny. Zatem, jeśli zastanawiasz się, czy warto opłacać tę składkę przy umowie zleceniu – sam rozważ, czy powyższe korzyści są na tyle kuszące, by się na to zgodzić!