Ubezpieczenie zdrowotne po 26 roku życia – co musisz wiedzieć?

Aktualizacja:
Ubezpieczenie zdrowotne po 26 roku życia

Dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym rodziców. Uczniowie i studenci także korzystają z przywileju bezpłatnej opieki zdrowotnej, jako członkowie rodziny osób ubezpieczonych.

Sytuacja ta trwa tak długo, jak długo dziecko, nawet po osiągnięciu pełnoletności, kontynuuje naukę. Zmienia się jednak po ukończeniu przez studenta 26 lat – nie może on w tym przypadku nadal korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Co to dokładnie oznacza?

Od dnia ukończenia 26 roku życia student zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia rodzica

Student, który ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (np. z powodu niepodjęcia jeszcze pracy), zostaje zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię, na której studiuje. Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli także uczelni prywatnych, czy studiów zaocznych. Pamiętaj jednak, że to Ty musisz wystąpić do uczelni z wnioskiem o ubezpieczenie. Procedura ta nie odbywa się automatycznie, „z urzędu”.

Co będzie tutaj ważne? Przede wszystkim po przyjęciu na studia należy złożyć oświadczenie, że nie jest się objętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub jako współmałżonek osoby ubezpieczonej. Jeśli podczas studiów ubezpieczysz się dodatkowo, wykupując prywatną polisę np. od nieszczęśliwych wypadków, pamiętaj, że tego typu ubezpieczenie nie wyklucza korzystania w tym samym czasie z ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego przez NFZ.

Jak długo obowiązywać będzie ubezpieczenie zdrowotne, do jakiego zgłosi Cię uczelnia? Otóż tak długo, jak będziesz się uczył, ubezpieczenie pozostanie w mocy. Sytuacja zmieni się, jeśli podczas studiów podejmiesz pracę na podstawie umowy o pracę lub założysz własną działalność gospodarczą. W takim przypadku do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi Cię odpowiednio – pracodawca lub Ty sam (w ramach wykonywanej działalności). I tutaj kolejna istotna rzecz – jeśli podejmiesz pracę na podstawie umowy zlecenia, pamiętaj, że tego rodzaju umowa nie podlega obowiązkom ubezpieczeniowym w ZUS, zatem może, ale nie musi objąć Cię ubezpieczeniem zdrowotnym.

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym po ukończonych studiach?

Wraz z ukończeniem nauki przez osoby pełnoletnie oraz studiów przez osoby, które ukończyły 26 lat (dotyczy to także osób skreślonych z listy uczniów, czy studentów), obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa. Zatem już w dzień po obronie Twojej pracy dyplomowej uczelnia nie będzie miała obowiązku ubezpieczania Cię. Inaczej jednak wygląda kwestia samego ubezpieczenia. Nie wygasa ono z dnia na dzień, a obowiązuje przez kolejne 4 miesiące od zakończenia nauki.

Istotne, że na okres wspomnianych 4 miesięcy NFZ może wystawić dodatkowo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia do opieki medycznej w krajach unijnych (w określonym przepisami zakresie). To istotne z pewnością dla wszystkich, którzy po ukończeniu studiów wybierają się za granicę.

Czytaj także: EKUZ – bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne poza granicami kraju

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego może wygasnąć wcześniej niż po 4 miesiącach w sytuacji, gdy osoba objęta ubezpieczeniem tego rodzaju podejmie pracę – w kraju lub zagranicą.

Po upływie 4 miesięcy o ubezpieczenie musisz postarać się sam

Aby zostać objętym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej, możesz:

  • kontynuować naukę, np. na studiach doktoranckich,
  • podjąć pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia – składkę ubezpieczeniową opłacał będzie odpowiednio pracodawca lub zleceniodawca,
  • założyć własną działalność gospodarczą i samodzielnie opłacać składki na obowiązkowe ubezpieczenia,
  • zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny – składki opłacać będzie Urząd Pracy,
  • ubezpieczyć się dobrowolnie – po złożeniu wniosku do NFZ i podpisaniu stosownej umowy. Tutaj konieczne będzie uiszczenie dodatkowej opłaty związanej z przerwą w ubezpieczeniu zdrowotnym. Jej wysokość zależeć będzie od tego, jak długo trwała przerwa w opłacaniu składek.

Alternatywą dla bezpłatnej opieki zdrowotnej są zawsze prywatne pakiety medyczne, których koszt rekompensują krótsze kolejki, wygodna rejestracja i wysokiej jakości obsługa klienta.

Czytaj także: Czy warto wybrać prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Podsumowanie

  1. Student tak długo podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, jak długo się uczy.
  2. Do 26. roku życia student może być objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym rodziców (realizowane przez NFZ). Powyżej 26 lat i w sytuacji kontynuowania nauki o takie ubezpieczenie zdrowotne należy wystąpić do uczelni.
  3. Prawo do bezpłatnej opieki medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (realizowane przez NFZ) wygasa po 4 miesiącach od dnia ukończenia nauki.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
8 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments