Punkta

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest dziś coraz częściej traktowane jako uzupełnienie dostępu do publicznej służby zdrowia. Zachęcają do tego m.in. ceny pakietów medycznych – najtańsze nie przekraczają 50 zł miesięcznie. Alternatywą dla indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego jest ubezpieczenie grupowe. Aby jednak wiedzieć,czy przystąpienie do zdrowotnego ubezpieczenia grupowego będzie dobrym rozwiązaniem, trzeba poznać mechanizm działania tych produktów.

Czym jest i jak działa ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe to specyficzny rodzaj polis dostępnych w ofertach firm ubezpieczeniowych, z którego najczęściej korzystają przedsiębiorstwa. Czym wyróżniają się ubezpieczenia grupowe? Warunki, na jakich ubezpieczony zostaje objęty ochroną, są z góry ustalone. Dla osoby, która zamierza skorzystać z tego produktu oznacza to, że nie będzie ona mogła indywidualnie ustalać np. wysokości składki czy zakresu ochrony.

Zdrowotne ubezpieczenie grupowe jest tak skonstruowane, aby było dopasowane do potrzeb ubezpieczonych w różnym wieku. Wiele firm ubezpieczeniowych dopuszcza przy tym, aby do ubezpieczenia grupowego przystąpił nie tylko pracownik, ale również osoby mu najbliższe, np. małżonek, partner czy dzieci. Niektórzy pracownicy mogą przy tym liczyć, że część składki pokryje za nich pracodawca, dzięki czemu produkt będzie dla nich jeszcze tańszy.

Zdrowotne ubezpieczenie grupowe – zalety i wady

Czy zdrowotne ubezpieczenie grupowe to dobry produkt, z którego warto skorzystać? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jak każde ubezpieczenie również to ma zalety i wady. Poniższa tabela prezentuje najważniejsze z nich.

Zalety zdrowotnego ubezpieczenia grupowegoWady zdrowotnego ubezpieczenia grupowego
Brak ankiety medycznej – do ubezpieczenia może przystąpić każdy, niezależnie od stanu zdrowiaBrak możliwości negocjowania zakresu ubezpieczenia, w tym również inwestowania czy oszczędzania
Niska składka, w opłaceniu której może partycypować pracodawca (w zależności od polityki firmy)Składka ma odzwierciedlenie w zakresie ochrony – im niższa składka, tym bardziej okrojony jest zakres ochrony
Możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w krótkim czasie – wystarczy zadzwonić na infolinię, aby umówić wizytęBrak możliwości rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe opcje – od tej zasady bywają jednak wyjątki

Mimo że osoba zainteresowana przystąpieniem do zdrowotnego ubezpieczenia grupowego najczęściej nie może samodzielnie decydować o zakresie tej polisy, to skorzystanie z tego rozwiązania często się opłaca. W ramach nawet najbardziej podstawowych pakietów ubezpieczony może liczyć na podstawową opiekę lekarską, konsultacje z lekarzami specjalistami oraz zabiegi i badania ambulatoryjne.

Jak długo trzeba opłacać składkę zdrowotnego ubezpieczenia grupowego?

Standardowo umowę zdrowotnego ubezpieczenia grupowego podpisuje się na 12 miesięcy. Po upływie tego okresu ubezpieczony może zdecydować, czy chce w dalszym ciągu korzystać z ochrony ubezpieczeniowej, czy też z niej zrezygnować.

Przystępując do ubezpieczenia grupowego, trzeba pamiętać jeszcze o ograniczeniach wprowadzanych przez ubezpieczycieli. Dotyczą one maksymalnego wieku osób, które mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową. Przykładowo w firmie Signal Iduna maksymalny wiek dla przyszłego ubezpieczonego to 60 lat. Z kolei InterRisk oferowane zdrowotne ubezpieczenie grupowe proponuje osobom w wieku do 65 lat.

Ile kosztuje zdrowotne ubezpieczenie grupowe?

Jednym z czynników wpływających na atrakcyjność ubezpieczenia grupowego jest jego cena. Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie zdrowotne? Przykładowe propozycje prezentujemy w poniższej tabeli.

Firma ubezpieczeniowaZakres ubezpieczeniaMiesięczna cena
Signal Iduna3 lekarzy specjalistów, 62 badania ambulatoryjne, 5 zabiegów laboratoryjnych41 zł
Luxmed6 lekarzy specjalistów, 70 badań ambulatoryjnych, 10 zabiegów laboratoryjnych, stomatologia, szczepienia ochronne59 zł
InterRisk7 lekarzy specjalistów, 75 badań ambulatoryjnych, prowadzenie ciąży, stomatologia, szczepienia ochronne65 zł
Enel-med25 lekarzy specjalistów, 294 badania ambulatoryjne, 5 zabiegów ambulatoryjnych, prowadzenie ciąży, stomatologia, szczepienia ochronne147 zł
Luxmed34 lekarzy specjalistów, 1061 badań ambulatoryjnych, 10 zabiegów ambulatoryjnych, prowadzenie ciąży, stomatologia, szczepienia ochronne351 zł

Osoby, które chciałyby zapewnić sobie i najbliższym dostęp do prywatnej opieki medycznej, powinny rozważyć zakup pakietu rodzinnego. Jest on korzystniejszy cenowo niż ubezpieczenia indywidualne – ceny tych pakietów zaczynają się już od ok. 140 zł miesięcznie. W ich ramach z podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej korzystać może cała rodzina.

Zdrowotne ubezpieczenie grupowe – jak wybrać?

Jeżeli w firmie zapada decyzja o podpisaniu umowy o zdrowotne ubezpieczenie grupowe, to najczęściej pracodawca wybiera ofertę po konsultacji z pracownikami. Jak wybrać najkorzystniejszy pakiet medyczny? Porównując propozycje ubezpieczycieli, uwagę należy zwrócić na:

  • potrzeby pracowników – mogą się one różnić w zależności od wieku zatrudnionych,
  • możliwości finansowe pracowników – jest to szczególnie istotne, jeżeli z ubezpieczenia mają korzystać osoby pracujące na różnych stanowiskach,
  • zakres ochrony i wyłączenia – należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).

Uwzględniając powyższe czynniki, można wybrać zdrowotne ubezpieczenie grupowe, z którego będzie mogła skorzystać szeroka grupa pracowników i ich najbliżsi.