Logo punkta

8 listopada 2019

Przerwa w ubezpieczeniu OC a zniżki

Nie zawsze przerwa w ubezpieczeniu OC wynikaja z niechęci właściciela pojazdu. Zdarzają się sytuacje, w których rezygnacja z ubezpieczenia OC jest w pełni uzasadniona. 

Na czym polega ciągłość ubezpieczenia OC       

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Konieczność jego wykupienia, wynika wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. 

Każdy właściciel pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski musi posiadać ważną polisę. Zgodnie z wolą ustawodawcy, powinność ta ma chronić poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Dzięki zabezpieczeniu ze strony firm ubezpieczeniowych, pokrzywdzony ma możliwość dochodzenia rekompensaty finansowej za doznane cierpienia i szkody majątkowe. Gdyby koszty miały być dochodzone z kieszeni sprawcy, mogłoby się okazać, że roszczenie zostanie niezaspokojone, gdyż kierowca nie dysponuje żądaną kwotą. 

Poza tym, że każde auto musi być przedmiotem polisy, wprowadzona została zasada ciągłości ubezpieczenia OC. Wynika z niej, że nie można wybierać sobie okresów, kiedy odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie funkcjonować, a kiedy nie. Dlatego polisy na ubezpieczenie OC podlegają automatycznemu przedłużeniu, a sankcje za ich brak są bardzo dotkliwe. Dodatkowo wysokość kary wzrasta z każdym dniem zwłoki. 

Przerwa w ubezpieczeniu OC samochodu

Tak jak od większości zasad, także od reguły dotyczącej ciągłości ubezpieczenia OC istnieją wyjątki. Do automatycznego przedłużenia polisy dochodzi, gdy osoba wskazana w umowie nadal jest właścicielem przedmiotu ubezpieczenia. Jeśli w odpowiednim czasie umowa nie zostanie wypowiedziana, ochrona będzie działała przez kolejny rok, a ubezpieczający będzie zobowiązany do zapłaty składek. 

Ale, gdy dojdzie do sprzedaży pojazdu, dotychczasowa polisa wygaśnie wraz z końcem umowy. Jeśli nowy właściciel przegapi ten moment, narazi się na karę finansową. Podobny skutek będzie miało celowe unikanie opłacania rat polisy lub trwanie w przeświadczeniu, że „skoro mam auto, ale nim nie jeżdżę, nie muszę płacić”. Nic bardziej mylnego. 

Przerwa w ubezpieczeniu OC auta będzie miała miejsce także po sprzedaży pojazdu, gdy dotychczasowy właściciel nie kupi nowego samochodu. A także, gdy dojdzie do wniosku, że nie będzie dłużej używał przedmiotu dotychczasowej polisy. 

Jaka kara za przerwę w ubezpieczeniu OC

Sankcje za brak aktualnej polisy mogą być dwojakie. Po pierwsze, zaniechanie wiąże się z wysokimi karami finansowymi, nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu OC trwa poniżej 3 dni, będzie to kwota 900 zł. Gdy opóźnienie przekroczy 14 dni, trzeba będzie zapłacić 4500 zł. Podane kwoty co roku moga ulegać zmianom, gdyż uzależnione są od wysokości podawanego przez rząd wskaźnika płacy minimalnej. 

Po drugie, jeżeli w okresie przerwy dojdzie do wypadku. Sprawca będzie zobowiązany pokryć wszystkie szkody z własnej kieszeni. 

Przerwa w ubezpieczeniu OC a utrata zniżek

Firmy ubezpieczeniowe gratyfikują kierowców, mogących pochwalić się bezszkodową jazdą. Zniżki otrzymują tylko ci, którzy aktywnie uczestniczą w ruchu drogowym. Jeżeli przerwa w opłacaniu polisy, wynika z nieposiadania w tym czasie żadnego pojazdu, okresu tego nie można kwalifikować do bezszkodowej jazdy, bo w rzeczywistości żadna jazda się nie odbyła. 

Ubezpieczyciele zgodnie z wewnętrznymi przepisami, kasują wypracowane zniżki. Czas po jakim to robią, każda z firm ustala indywidualnie. Zdarza się jednak, że przy ponownym wykupieniu polisy będzie brana pod uwagę cała historia ubezpieczeniowa i powrót do części zniżek będzie możliwy. 

 

Zobacz także


ul. Aleje Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
+48 22 490 9000
kontakt@punkta.pl
rodo@punkta.pl
© 2020 mfind IT sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Marka Punkta należy do mfind IT sp. z o.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram