Punkta

Jak uzyskać odszkodowanie z NNW?

Przez sformułowanie „nieszczęśliwy wypadek” ubezpieczyciel rozumie zdarzenie zewnętrzne, do którego doszło nagle, w sposób nieprzewidywalny, które zdarzyło się wbrew Twojej woli i spowodowało uszczerbek na zdrowiu. To bardzo ważne, abyś o tym pamiętał i nie ubiegał się o świadczenie np. z powodu krótkiej utraty przytomności – omdlenie nie jest uszczerbkiem na zdrowiu.

Przy roszczeniu z NNW dość istotne są okoliczności wypadku: czy do doszło do niego w czasie jazdy samochodem, czy w momencie, w którym korzystałeś z niego w czasie postoju. Najczęściej warunki ubezpieczenia NNW obejmują szkody, do których doszło we wszystkich tych okolicznościach, ale to nie jest regułą. Dlatego powinieneś sprawdzić w OWU, jakie sytuacje uwzględni Twój ubezpieczyciel. Dla ubezpieczyciela ważne też będzie to, czy nie przyczyniłeś się do wypadku. 

CZYTAJ TAKŻE

Obrażenia w wypadku? Zdobądź odszkodowanie z OC sprawcy metodą trzech kroków

Odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego – jak dostać? Przeczytaj, co robić krok po kroku

Piłeś alkohol? Sprawdź, z jakich ubezpieczeń nie otrzymasz odszkodowania

Jaki jest termin zgłoszenia szkody z NNW?

Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela? To proste – wystarczy poinformować towarzystwo ubezpieczeń (np. telefonicznie), że się uległo wypadkowi. Oczywiście, należy to potwierdzić i przedstawić np. dokumenty ze szpitala. To wystarcza i praktycznie gwarantuje wypłatę odszkodowania.

Pamiętaj, żeby nie zwlekać ze zgłoszeniem szkody – mimo że kodeks cywilny zakłada, że można to zrobić w ciągu trzech lat od zdarzenia. Sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), ile czasu daje Ci ubezpieczyciel na zgłoszenie i pilnuj tego terminu. Najlepiej, aby w momencie zgłoszenia Twoje leczenie było już zakończone, ale jeśli przypuszczasz, że będzie ono trwać miesiącami, możesz zgłosić szkodę wcześniej. 

Odszkodowanie z NNW nie jest wysokie

Musisz jednak mieć świadomość, że odszkodowanie z NNW nie jest wysokie, ponieważ sumy ubezpieczenia często zawierają się w przedziale 5-15 tysięcy złotych. 100 procent świadczenia wypłacane jest tylko w momencie śmierci poszkodowanego albo trwałych zaburzeń psychoruchowych. Za uszkodzenie ciała wypłacane są niższe odszkodowania i zależą od stopnia uszkodzenia i od rodzaju uszczerbku. Ubezpieczyciele obliczają kwotę świadczenia na podstawie specjalnej tabeli. Nie obawiaj się jednak – nie daje im to żadnego pola do manipulacji, ponieważ ta sama tabelka widnieje w OWU, w Twojej umowie.

UWAGA!!! Odszkodowanie z NNW jest niezależne od świadczenia, które Ci się należy z OC sprawcy wypadku. Możesz więc otrzymać dwa odszkodowania (z wykupionego przez Ciebie ubezpieczenia NNW oraz z OC sprawcy wypadku), pamiętając, że nie służą one wzbogaceniu się, lecz rekompensacie poniesionych strat.

Dlatego pamiętaj, jeśli byłeś uczestnikiem wypadku, w którym podniosłeś uszczerbek na zdrowiu (tymczasowy bądź trwały), należy Ci się odszkodowanie. Aby je otrzymać, należy jak zgłosić szkodę ubezpieczycielowi i potwierdzić ją stosownymi dokumentami (np. wypisem ze szpitala). W ciągu 30 dni powinieneś uzyskać świadczenie.