Punkta

Ubezpieczenie od utraty pracy jest drogie i dostępne tylko w pakiecie

Zacznijmy od tego, że u żadnego ubezpieczyciela ubezpieczenie od utraty pracy nie jest samodzielnym produktem. Można je wykupić wyłącznie w pakiecie i to ściśle określonym – jako dodatkową opcję do ubezpieczenia na życie. Tak jak się domyślasz, ta przyjemność sporo kosztuje. Często jednak klienci nie mają wyboru, bowiem banki wymagają tego ubezpieczenia przy udzielaniu kredytu. Ile kosztuje roczna ochrona? Różnie, od kilkuset złotych rocznie, nawet do kilku tysięcy. Różne są też sposoby opłacania składki. Niektóre banki doliczają składkę na ubezpieczenie do miesięcznej raty kredytu, w innych opłacana jest oddzielnie.

Czytaj także: Ubezpieczyli emeryta od niezdolności do pracy – takie cuda w Eurobanku

Co zapewnia ubezpieczenie od utraty pracy?

Sprawa z ubezpieczeniem od utraty pracy jest o tyle śliska, że opłacanie wysokich składek nie gwarantuje otrzymania świadczenia. Jest ono obwarowane tak wieloma warunkami, że w niektórych sytuacjach trudno je w ogóle uzyskać. I tak na przykład niektórzy ubezpieczyciele zastrzegają, że świadczenie jest wypłacane tylko wtedy, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana z winy pracodawcy. Inni zaznaczają, że może dojść do odstępstwa od tej sytuacji i wypłaty odszkodowania przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, ale tylko wtedy, gdy doszło do zwolnień grupowych. Kredytobiorca musi mieć również odpowiedni staż pracy i nie może być zatrudniony w żadnym innym miejscu. Jeśli np. ustanie stosunek pracy w jednej firmie, a klient będzie zatrudniony w innej, ubezpieczyciel wykorzysta ten argument do odmowy wypłaty świadczenia. A to tylko początek, warunków wypłaty odszkodowania może być jeszcze więcej. Dlatego jak zwykle – czytaj OWU, czytaj OWU!

Jak długo będę otrzymywał świadczenie z ubezpieczenia od utraty pracy?

Niestety, opłacanie ubezpieczenia od utraty pracy nie oznacza, że przez cały okres bezrobocia będziesz otrzymywał świadczenie. Ubezpieczyciel opłaci za Ciebie raty kredytu, ale zrobią to tylko kilka razy. Maksymalna ochrona, którą oferują ubezpieczyciele w Polsce, wynosi 12 miesięcy. Po tym czasie przestaniesz otrzymywać świadczenie. Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy kredyt wzięło małżeństwo, a pracę stracił tylko jeden z małżonków. Jeśli zarobki były równomierne, ubezpieczyciel będzie dopłacał połowę do każdej raty.

Ile wynosi świadczenie z ubezpieczenia od utraty pracy?

To kolejny kruczek. Świadczenie nie musi pokrywać całej raty kredytu. Jeśli wzięli go zamożni ludzie, którzy mieli bardzo wysoką ratę, np. powyżej 5 tysięcy złotych, może się okazać, że pieniądze z polisy nie są w stanie jej pokryć. Oczywiście, nie musi tak być, a pieniądze z ubezpieczenia mogą starczyć nie tylko na wpłatę, ale również na opłaty mieszkaniowe. To zależy od Twojej sytuacji i warunków Twojego kredytu.

Ubezpieczenie od utraty pracy nie jest produktem, który gwarantuje spokój w przypadku kłopotów z zatrudnieniem. Składka jest wysoka (nawet do kilku tysięcy złotych), a wypłata świadczenia obłożona wieloma warunkami. Ciężko otrzymać pieniądze, a jeśli już uda się je uzyskać, nie będą one wpływały przez długi czas. Wypłata świadczenia trwa maksymalnie 12 miesięcy.

Czytaj także: Uwaga na ubezpieczenia w bankach: pracownicy nie wiedzą, co sprzedają