Punkta

Choć kandydatów na kierowców nie brakuje, w branży chodzą słuchy, że największym problemem mogą być koszty związane ze zdobyciem uprawnień. Do tego dochodzą wymagania, jakie muszą zostać spełnione, by móc zawodowo usiąść za kółkiem. Być może to właśnie tutaj należy upatrywać przyczyny niedostatecznej liczby kierowców posiadających prawo jazdy zawodowe. Czy rzeczywiście tak trudno zostać kierowcą na pełen etat?

Co to jest prawo jazdy zawodowe?

Zawodowe prawo jazdy, jak sama nazwa wskazuje, to dokument który uprawnia do wykonywania przewozu drogowego osób i rzeczy. Przykładowo, jeśli posiadamy prawo jazdy kategorii C uprawniające do kierowania samochodem ciężarowym, nie oznacza to wcale, że możemy zawodowo usiąść za kółkiem ciężarówki. Jakie dokumenty musi mieć kierowca ciężarówki? Aby zarobkowo prowadzić ciężarówkę, musisz postarać się właśnie o uprawnienia kierowców zawodowych. Potwierdzeniem ich uzyskania jest wpis w dokumencie prawa jazdy kodu 95 będącego urzędowym określeniem uprawnień do zawodowego kierowania pojazdami oraz terminu ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej. I to właśnie przy tym dokumencie zatrzymamy się na dłużej.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawodowego prawa jazdy?

Myśląc o podjęciu zawodowej pracy za kółkiem, na początku zadajmy sobie pytanie: co potrzebuje kierowca zawodowy? Podstawowym wymaganiem koniecznym do uzyskania uprawnień zawodowego kierowcy, oprócz prawa jazdy kategorii C, CE, D lub DE, jest tak zwane świadectwo kwalifikacji zawodowej, które otwiera drogę do zawodowego przewozu rzeczy. Tutaj jednak sprawa nieco się komplikuje, ponieważ wyróżnia się dwa rodzaje kwalifikacji zawodowych: kwalifikacja wstępna albo kwalifikacja przyspieszona. Czym one się różnią? Kurs kwalifikacji zawodowej wstępnej skierowany jest do kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C / C+E wydane po 10 września 2009 roku, a którzy nie ukończyli jeszcze 21. roku życia. Kwalifikacja wstępna przyspieszona to szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły już 21 lat.

Kurs kwalifikacji zawodowej to jednak nie wszystko. Jeśli staramy się o prawo jazdy zawodowe i myślimy o pracy na stanowisku zawodowego kierowcy musimy uzyskać także orzeczenie psychologiczne oraz orzeczenie lekarskie zaświadczające o braku przeciwwskazań do pracy. Na koniec czeka nas wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych. W tym celu, do właściwego wydziału musimy złożyć wniosek wraz z kompletem wyżej wspomnianych dokumentów.

Jakie wymagania musi spełniać kierowca zawodowy?

Praca kierowcy zawodowego wydaje się łatwa i przyjemna. Stworzona dla tych, którzy lubią żyć w drodze. Tyle w teorii. Jednak aby uzyskać uprawnienia zawodowego kierowcy musimy nie tylko posiadać odpowiednią wiedzę, ale też konkretne predyspozycje.

Zawodowy kierowca musi odświeżać swoją wiedzę co 5 lat, a w tym celu odbyć konieczne szkolenie okresowe. Wszystko po to, by stale poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego i podnosić swoje kwalifikacje.

Co istotne, jeśli kierowca posiadający prawo jazdy zawodowe chce podjąć pracę w firmie zajmującej się transportem rzeczy niebezpiecznych, takich jak gazy, materiały ciekłe zapalne, materiały samozapalne czy trujące, musi przejść specjalny kurs doszkalający i zdobyć zaświadczenie ADR.

Mówiąc o wymaganiach, jakie musi spełniać zawodowy kierowca, wróćmy na chwilę do kwestii badań lekarskich. Mają one za zadanie nie tylko ocenić ogólny stan zdrowia kierowcy, ale także poświadczyć brak przeciwwskazań psychologicznych. Podczas badań zwraca się szczególną uwagę na układ krążenia, układ oddechowy, nerwowy, czy sprawność narządów ruchu. Przeprowadza się także badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia. Z kolei badania psychologiczne mają za zadanie sprawdzenie podzielności uwagi i koncentracji, a także określenie cech temperamentu. U kandydata starającego się o prawo jazdy zawodowe bada się także czas reakcji, ocenę szybkości i ogólne reakcje na bodźce.

Czy zawodowi kierowcy płacą mniej za OC?

Tym sposobem przeszliśmy do kwestii, która najbardziej interesuje wszystkich kierowców, czyli obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC. Jak wiemy, wysokość składki OC zależy od wielu różnych czynników. Jednym z nich jest na przykład wykonywany zawód. Zastanawiałeś się kiedyś, jaki wpływ na wysokość OC ma Twoja profesja? Spory. A jak wygląda to w przypadku zawodowych kierowców? Czy płacą oni mniej za OC? Wręcz przeciwnie.

Zwykle ubezpieczyciele naliczają spore zwyżki w przypadku kierowców aut przeznaczonych do działalności zarobkowej.

Dlaczego? Ponieważ są to samochody intensywnie eksploatowane, a co za tym idzie, ryzyko wystąpienia szkód, spowodowania nieszczęśliwych wypadków jest większe niż w przypadku samochodów prywatnych.

Co musi wiedzieć zawodowy kierowca?

Na koniec zostawiliśmy kilka kluczowych informacji, które powinien posiadać każdy zawodowy kierowca lub osoba, która dopiero na to stanowisko się przygotowuje.

Po pierwsze: ile kosztuje świadectwo kwalifikacji kierowcy i z jakimi łącznymi kosztami musi się liczyć przyszły zawodowy kierowca? Na początku wspomnieliśmy, że wysokie koszty zdobycia uprawnień zawodowego kierowcy, mogą być jedną z przyczyn ich ciągłego niedoboru. Wysokie, czyli jakie? Na początek weźmy prawo jazdy kategorii C.

Koszt kursu zaczyna się średnio od 2300 zł. Do tego doliczmy koszt kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, po której wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej – to wydatek rzędu 2800 zł. Suma robi się coraz większa, a to jeszcze nie koniec. Do tego doliczyć musimy koszty egzaminu państwowego, badań lekarskich czy wydania samego dokumentu. Koniec końców zdobycie uprawnień zawodowego kierowcy często będzie sięgać 10 tys. zł.

Jak już wyżej wspominaliśmy, każde prawo jazdy ma też określony termin ważności. W przypadku prawa jazdy zawodowego bardzo ważny jest termin ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadectwo to traci swoją ważność po upływie 5 lat. W celu przedłużenia jego ważności, kierowca zawodowy musi przystąpić do szkolenia okresowego.