Punkta

Kiedy wymiana prawa jazdy jest obowiązkowa?

Wymiana prawa jazdy jest konieczna przede wszystkim wtedy, gdy straci ono ważność. Od 21 stycznia 2013 roku w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Najdłuższy termin ważności tego dokumentu to obecnie 15 lat. Jeżeli ktoś ma jakieś przeciwwskazania medyczne, np. dużą wadę wzroku czy cukrzycę, czas obowiązywania prawa jazdy może być znacznie krótszy (nawet jeden rok).

Jeszcze przed datą końca ważności prawa jazdy powinieneś zadbać o jego wymianę. Jak długo trwa wymiana prawa jazdy? Na nowe „prawko” poczekasz najczęściej około tygodnia – weź to pod uwagę, żeby nie zostać bez ważnych dokumentów.

Zrobiłeś prawo jazdy przed 2013 rokiem i myślisz, że jest bezterminowe? Nic z tych rzeczy. Nie jesteś zwolniony z nowych rozporządzeń i musisz wymienić prawo jazdy najpóźniej do 2033 roku. Po tym terminie Twoje dokumenty stracą ważność. Zatem wymiana prawa jazdy bezterminowego czeka wszystkich posiadaczy takiego dokumentu jeszcze przed końcem 2033 roku.

Kiedy jeszcze wymienić prawo jazdy?

Czy trzeba wymieniać prawo jazdy? Okazuje się, że koniec terminu ważności to nie jedyny powód, dla którego musisz odnowić prawo jazdy. Kiedy jeszcze wprowadzamy zmiany w prawie jazdy? Masz 30 dni na wymianę dokumentów również w przypadku zmiany nazwiska.

CZYTAJ TAKŻE

Jeździsz bez prawa jazdy? Co z Twoim ubezpieczeniem OC i AC?

„Za którym razem?” W Polsce coraz trudniej zdać egzamin na prawo jazdy

Czy po ślubie trzeba wymienić prawo jazdy? Zmiana nazwiska najczęściej dotyczy kobiet, które wyszły za mąż. Warto pamiętać przy załatwianiu różnych formalności, że wymiana prawa jazdy po ślubie jest konieczna. Nawet jeśli dokument ten został wydany jako bezterminowy. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, możesz zapłacić mandat w wysokości 50 złotych przy pierwszej kontroli drogowej. Tak samo jest także z innymi dokumentami – nowe nazwisko, obowiązujące np. po ślubie, zobowiązuje także do zgłoszenia zmiany dowodu rejestracyjnego pojazdu tak, by aktualne dane znalazły się w bazie CEPiK.

Wymiana prawa jazdy po zmianie adresu – czy to konieczność?

Zmiana adresu zameldowania stanowiła wcześniej powód, dla którego należało złożyć wniosek o wydanie nowego prawa jazdy. Prawa jazdy wydawane po 4. marca 2019 roku nie zawierają już jednak informacji dotyczącej adresu zamieszkania posiadacza dokumentu. W związku z tym przepis dotyczący konieczności wymiany prawa jazdy po zmianie miejsca zamieszkania lub po administracyjnej zmianie nazwy ulicy przestał obowiązywać. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury w tym zakresie wszystkie wydane dotychczas prawa jazdy (dotyczy to również prawa jazdy bezterminowego) pozostają ważne (chyba, że zostały wydane na określony czas). Nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania.

Wymiana prawa jazdy – co potrzebne?

Aby wymienić prawo jazdy potrzebujesz następujących dokumentów:

  • wypełnionego wniosku o wydanie prawa jazdy (wniosek o wydanie prawa jazdy najwygodniej będzie pobrać online),
  • kserokopii dotychczasowego prawa jazdy,
  • badania lekarskiego (opinii lekarza),
  • 1 zdjęcia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (takie samo, jak do dowodu osobistego),
  • dowodu wpłaty.

Gdzie wymienia się prawo jazdy? Komplet dokumentów musisz zanieść osobiście do urzędu miasta, w którym mieszkasz lub do starostwa powiatowego. Istnieje także możliwość, aby przesłać dokumenty tradycyjną pocztą.

Czas oczekiwania na wydanie nowego prawa jazdy trwa zwykle około tygodnia.

Wymiana prawa jazdy przez internet

Możliwe jest także złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy wraz z niezbędnymi załącznikami przez internet. Usługa online w tym zakresie realizowana jest przez platformę ePUAP. Z kolei aby złożyć wniosek online konieczne będzie posiadanie Profilu Zaufanego. Jeśli go jeszcze nie masz, możesz go „wyrobić” np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Jak złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy online? Wystarczy wejść na stronę epuap.gov.pl, wybrać z katalogu spraw kategorię Motoryzacja i transport, a następnie przejść do sekcji Prawo jazdy.

Wymiana prawa jazdy – ile kosztuje?

Jaki jest koszt wymiany prawa jazdy? Otóż za nowe prawo jazdy zapłacisz 100,50 zł – to jednak nie wszystkie opłaty, które Cię czekają. Musisz do tego doliczyć ponadto koszt 200 zł za badanie lekarskie, około 50 zł za fotografa i 17 zł jeżeli korzystasz z pomocy pełnomocnika.

Wymiana prawa jazdy kosztuje więc łącznie ponad 350 zł. To bardzo dużo, zwłaszcza dla osób, które z powodów zdrowotnych są zobligowane do częstych badań lekarskich.

Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku, kiedy powodem wymiany dokumentu jest zmiana nazwiska, nie musisz płacić za opinię lekarza. Obowiązuje Cię jedynie opłata za wymianę dokumentów, fotografa oraz ewentualne pełnomocnictwo. W takim przypadku koszt wymiany prawa jazdy wyniesie około 150 zł.

Wymiana prawa jazdy – ile zdjęć jest potrzebnych? Wystarczy jedno zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm.

Wymiana prawa jazdy a karta kierowcy

Zagadnienie dotyczy Cię, jeżeli pracujesz jako kierowca zawodowy. Karta kierowcy i prawo jazdy powinny mieć ten sam numer. Numer prawa jazdy zazwyczaj nie ulega zmianie, są jednak pewne wyjątki.

Numer prawa jazdy będzie inny, jeżeli w międzyczasie zmieniły się Twoje dane – przede wszystkim adres zameldowania. Prawo jazdy zostanie wtedy wydane przez inny organ z nowym numerem. W takim wypadku musisz jak najszybciej uaktualnić swoją kartę kierowcy.

tanie ubezpieczenie OC w Punkta, dawniej mfind