Punkta

Kiedy staramy się o prawo jazdy po raz pierwszy, musimy poddać się badaniom lekarskim. Co obejmują takie badania? Przede wszystkim należy udać się do okulisty, który potwierdzi, że widzimy na tyle dobrze, żeby kierować pojazdem. Jeśli prawo jazdy zostało wydane bezterminowo, nie musimy regularnie odwiedzać okulisty, aby odnawiać nasze uprawnienia. Wystarczy kontrola wzroku gdy zauważymy, że widzimy gorzej.

Badania dla zawodowych kierowców: co obejmują?

Inaczej jest w przypadku zawodowych kierowców, zajmujących się transportem ludzi i towarów. Informacje dotyczące kryteriów zdrowotnych, które musi spełniać kierowca, są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

W wyniku badania lekarskiego uprawniony lekarz stwierdza u kierowcy istnienie lub brak chorób:

 • narządu wzroku;
 • narządu słuchu i równowagi;
 • układu sercowo-naczyniowego;
 • narządu ruchu;
 • układu nerwowego;
 • zaburzeń psychicznych;
 • cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu cukru we krwi;
 • niewydolności nerek;
 • objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;
 • objawów wskazujących na uzależnienie od środków o działaniu podobnym do alkoholu lub ich nadużywanie;
 • przyjmowania leków, mogących mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu;
 • innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia istotnych dla oceny zdolności do prowadzenia pojazdu.

Zawodowi kierowcy mają obowiązek okresowego przechodzenia badań lekarskich raz na pięć lat, jeśli nie ukończyli 60 roku życia. Kierowcy zawodowi powyżej sześćdziesiątki muszą być badani co dwa i pół roku.

Pierwszym badaniom kandydat na zawodowego kierowcę poddaje się, oczywiście, zanim uzyska uprawnienia do profesji. Może je przeprowadzić lekarz medycyny transportu lub medycyny pracy, posiadający m.in. 5-letni staż lekarski oraz wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez marszałka danego województwa.

Zakres badań dla zawodowych kierowców

Obowiązkowe badania lekarskie dla kierowców zawodowych dzieli się na dwie kategorie: wstępne oraz okresowe. Wstępne przeprowadza się u progu kariery zawodowej, okresowe – co pięć lat.

Kandydat na zawodowego kierowcę musi poddać się następującym badaniom wstępnym:

 • Ogólne – lekarz ocenia ogólny stan zdrowia kandydata na kierowcę;
 • Okulistyczne – okulista ocenia sprawność wzrokową;
 • Neurologiczne – ocenie podlega koordynacja ruchowa kandydata do zawodu kierowcy;
 • Laryngologiczne – laryngolog ocenia słuch kandydata na kierowcę;
 • Badania pomocnicze – badania specjalistyczne, w ich zakres wchodzi m.in. badanie audiometryczne tonalne, badanie widzenia zmierzchowego, poziom glukozy, EKG i inne badania laboratoryjne.

Zawodowy kierowca co pięć lat poddaje się okresowym badaniom lekarskim (co dwa i pół roku po ukończeniu 60. roku życia). Należą do nich:

 • Badania ogólne
 • Okulistyczne
 • Laryngologiczne
 • W zależności od wskazań badania neurologiczne
 • Badania pomocnicze
 • Badania psychologiczne.

Kierowcy zawodowi zobowiązani są do przechodzenia w ramach badań okresowych badań psychologicznych. Ich celem jest m.in. ustalenie, jak kierowca będzie się zachowywał w sytuacjach stresowych.