Punkta

Co ciekawe, zatrudnienie aktuariusza przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest wymagane prawnie. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej, każdy zakład ubezpieczeniowy musi posiadać w swoich szeregach specjalistę w tym zakresie.

Aktuariusz w towarzystwie ubezpieczeniowym ma za zadanie wycenić zobowiązania wobec klientów danego ubezpieczyciela oraz skonstruować oferowane produkty ubezpieczeniowe w taki sposób, aby poziom dostępnych środków finansowych był w stanie pokryć te zobowiązania.

Do jego zadań należą głównie:

  • wyznaczanie marginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń
  • sprawowanie pieczy nad polityką dopasowania aktywów i zobowiązań
  • kalkulacja składki i profilu zyskowności produktów ubezpieczeniowych
  • ustalanie wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
  • wycena wartości firmy w oparciu o metodykę Embedded Value (EV) oraz Appraisal Value
  • kalkulacja ryzyk, takich jak ubezpieczeniowe, rynkowe, kredytowe oraz operacyjne