Asekurator, czyli inaczej zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe czy ubezpieczyciel, to ten, kto podejmuje zobowiązanie ubezpieczeniowe wobec osoby ubezpieczającej się.

Asekurator, czyli inaczej zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe czy ubezpieczyciel, to ten, kto podejmuje zobowiązanie ubezpieczeniowe wobec osoby ubezpieczającej się.

Zakład ubezpieczeń to przedsiębiorstwo prowadzące – za zezwoleniem – działalność ubezpieczeniową w zakresie:

Zakład ubezpieczeń zawierając umowę z klientem (ubezpieczonym) zobowiązuje się do wypłaty odpowiedniego świadczenia (odszkodowania) w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Zakłady ubezpieczeń działają w Polsce na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Działalność ubezpieczeniową mogą prowadzić w formie:

  • spółki akcyjnej
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
  • spółki europejskiej.

Zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej ma obowiązek i wyłączne prawo używania w nazwie wyrazów „towarzystwo ubezpieczeń”, „zakład ubezpieczeń”, „towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji” albo „zakład ubezpieczeń i reasekuracji”. Dopuszczalne jest używanie także skrótów „TU”, „ZU”, „TUiR” lub „ZUiR”.

Zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych ma obowiązek i wyłączne prawo używania w firmie wyrazów „towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych”. Dopuszczalne jest też używanie skrótu „TUW”.

Zakład reasekuracji prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej ma obowiązek i wyłączne prawo używania w firmie wyrazów „towarzystwo reasekuracji”, „towarzystwo reasekuracyjne” lub „zakład reasekuracji”. Dopuszczalne jest używanie skrótów „TR” lub „ZR”.

Zakłady ubezpieczeń podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Działające w Polsce zakłady ubezpieczeń skupione są w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU).


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments