Punkta

Ubezpieczenie casco obejmuje ochroną takie zdarzenia, jak np. utrata, kradzież, spalenie, uszkodzenie przez czynniki trzecie lub akty wandalizmu. Koszt składki ubezpieczenia casco jest zależny od zakresu ochrony.

Najpopularniejszym typem ubezpieczenia casco jest autocasco, czyli popularne AC.