Punkta

Kompensacja szkody to inne określenie na odszkodowanie, które ma wyrównać straty po skutkach zdarzeń losowych, jak np. pożar. Z tego też powodu, wysokość świadczenia kompensacyjnego nie może wynieść więcej, niż uszkodzone mienie było warte przed tym zdarzeniem.

Wyróżniamy kompensację faktyczną i ogólną. Pierwsza z nich dotyczy realnych wydatków, jak np. kosztów związanych z remontem. Z kolei kompensacja ogólna ma na celu wyrównanie strat z tytułu bólu czy cierpienia. W bu przypadkach powinna zostać zastosowana zasada pełnego odszkodowania.