Punkta

Każda osoba, która odprowadza składki ZUS, a więc jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub prowadzi własną działalność gospodarczą może zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu, także osoba, która nie jest ubezpieczona w ZUS, może korzystać z publicznej służby zdrowia.

Ubezpieczenie zdrowotne małżonka – kiedy można dopisać go do ubezpieczenia w ZUS

Zgodnie z przepisami, jesteśmy zobowiązani dopisać do naszego ubezpieczenia zdrowotnego każdego członka rodziny, który nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne i nie ma prawa do tego rodzaju ubezpieczenia z żadnego innego tytułu – m.in. niepracującą żonę lub męża. Oznacza to, że nie trzeba zgłaszać do ZUS osoby zarejestrowanej, jako bezrobotna, ale także studiującej, przebywającej na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, pobierającej zasiłek, emeryta ani rencisty. Nawet jeśli żona lub mąż pracuje na umowę zlecenie, także ma prawo do korzystania z usług NFZ w ramach własnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie żony lub męża w ZUS oznacza w praktyce „dopisanie” tej osoby do naszego ubezpieczenia. Co ważne – cała operacja jest darmowa i nie zwiększa wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która w każdym miesiącu jest odprowadzana do ZUS.

Ubezpieczenie zdrowotne małżonka – jak to załatwić?

Zgłoszenie małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego wymaga złożenia w placówce ZUS dokumentu ZCNA – „Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego”. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, deklarację tą składamy sami w oddziale ZUS. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, zgłaszamy chęć dołączenia małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego naszemu pracodawcy, bo to on jest płatnikiem składek. Co ważne, w obu przypadkach mamy na to 7 dni od „zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia”, czyli w praktyce od chwili, gdy żona lub mąż stracili pracę.

Również 7 dnia mamy na wyrejestrowanie małżonka z naszego ubezpieczenia. Musimy to zrobić, gdy żona lub mąż nabędą prawo do własnego ubezpieczenia – na przykład zostaną zatrudnieni lub zaczną pobierać zasiłek emerytalny. Gdy natomiast zawiesimy działalność gospodarczą lub umowa o pracę przestanie nas obowiązywać, prawo do korzystania z usług NFZ utracimy automatycznie – zarówno my, jak i wszystkie osoby, które obejmowało nasze ubezpieczenie.

Sytuacje szczególne

Dokładnie ta sama zasada obowiązuje, gdy jeden z małżonków jest legalnie zatrudniony w którymś z krajów Unii Europejskiej. Wtedy żona lub mąż także mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego tej osoby. Warto też wiedzieć, że objęcie ubezpieczeniem nie ustaje w przypadku prawnie orzeczonej separacji. Jeśli więc żona korzysta z ubezpieczenia męża i nie ma własnego tytułu do świadczeń zdrowotnych, może korzystać z nich nadal także wtedy, gdy małżonkowie zdecydują się na separację. Prawa te traci dopiero w przypadku rozwodu. Żona przebywająca na urlopie macierzyńskim i pobierająca świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zarejestrować swojego męża. Osoba zatrudniona na pełen etat może zaś zgłosić małżonka który przebywa na urlopie bezpłatnym (gdy urlop ten trwa dłużej niż 30 dni, osoba traci prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.)

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla żony lub męża

Bardzo wiele zakładów pracy kusi potencjalnych pracowników dodatkowym pakietem prywatnej opieki medycznej. Ten rodzaj służby zdrowia ma wiele zalet – brak kolejek, dostęp do szerokiej bazy specjalistów i usług medycznych, możliwość umawiania się na wizytę o konkretnej godzinie, wysoki standard gabinetów lekarskich. Korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej jest dla pracowników płatne, jednak duże zakłady pracy są w stanie wynegocjować z centrami medycznymi bardzo dobre stawki, dodatkowo dotując część opłat. W zależności od pakietu oraz liczby pracowników zainteresowanych ofertą prywatnej opieki medycznej, cena za osobę waha się zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.
Warto też wiedzieć, że takim ubezpieczeniem można zwykle objąć małżonka. Wiele centrów medycznych umożliwia też wykupienie pakietu medycznego dla osoby, z która pozostaje się w nieformalnym związku – na pewno taka opcja jest w przychodniach sieci LUXMED oraz w ramach polisy PZU Zdrowie.

W przypadku gdy sami zdecydujemy się na wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma żadnych ograniczeń. Przejrzyjmy tylko oferty kilku firm. Wybór ułatwi porównywarka mfind.pl/ubezpieczenie-zdrowotne/