Logo punkta

26 listopada 2019

Choroby przewlekłe a ubezpieczenie turystyczne

Standardowe ubezpieczenie turystyczne w swoich wyłączeniach ma zwykle choroby przewlekłe. Osoba, która cierpi na taką chorobę powinna zadbać o dodatkową ochronę podczas podróży. Jak znaleźć odpowiednie ubezpieczenie dla osoby przewlekle chorej? Podpowiadamy!

Choroba przewlekła: definicja i przykłady

Według definicji choroby przewlekłe to choroby trwające powyżej trzech miesięcy, często rozwijające się niepostrzeżenie, lecz trwale. Spowodowane są zwykle stanami patologicznymi w organizmie. Są długotrwałe w toku, miewają nawroty i rzuty. Powstałe w ich skutek zmiany są trwałe i nieodwracalne. Mają postępujący charakter, ograniczają ogólną sprawność całego organizmu, mogą pozostawić chorego w inwalidztwie oraz wymagają regularnej opieki lekarskiej, monitoringu stanu zdrowia, badań itp. 

Do najczęściej spotykanych dziś chorób przewlekłych zaliczamy m.in.: nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca i inne choroby układu krążenia, cukrzycę, astmę, POChP i inne przewlekłe choroby układu oddechowego, nowotwory, przewlekłe alergie oraz nietolerancje pokarmowe (np. celiakię), a także AIDS, osteoporozę, padaczkę, przewlekłe reumatoidalne zapalenie stawów czy choroby autoimmunologiczne (jak stwardnienie rozsiane czy choćby niedoczynność tarczycy). 

SPRAWDŹ: Ubezpieczenie zdrowotne na wyjazd: o czym warto pamiętać? 

Ubezpieczenie turystyczne: choroby przewlekłe

Ubezpieczenie turystyczne w założeniu pokrywa ubezpieczonemu koszty leczenia, zakupu lekarstw, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych, transportu medycznego itp. Ubezpieczyciele jednak zwracają uwagę kupującym polisy, by bacznie przyglądali się Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia. Ze względu bowiem na zły stan zdrowia ubezpieczonego i zatajone przez niego choroby przewlekłe dane towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania. Do okoliczności wykluczających zalicza się oczywiście powikłania po zabiegach operacyjnych, ogólnie powikłania pochorobowe, ale też zaostrzenie się objawów chorób przewlekłych i… ciążę. Kupując ubezpieczenie turystyczne dajemy towarzystwu dostęp do informacji medycznych na swój temat. Jeśli zatailiśmy informację o chorobie a dojdzie do zdarzenia pokrytego odpowiedzialnością ubezpieczyciela, będzie on miał solidny argument do odrzucenia wniosku o odszkodowanie. A już z pewnością nastąpi to wtedy, kiedy lekarz prowadzący odnotował w dokumentacji zalecenie dotyczące nie opuszczania kraju. Koszty leczenia osoby przewlekle chorej za granicą są ogromne i przy doznanym zawale lub wylewie mogą iść nawet w setki tysięcy złotych! 

Dobrze jednak pamiętać, że powyższe okoliczności dotyczą jedynie osób ze zdiagnozowaną chorobą i udokumentowaną historią leczenia. Jeśli w trakcie leczenia zostanie ubezpieczonemu postawiona diagnoza choroby przewlekłej i przeprowadzone w związku z nią leczenie – ubezpieczyciel zwróci jego koszty. 

SPRAWDŹ: Europejskie ubezpieczenie NFZ - co obejmuje, jak działa? 

Ubezpieczenie przewlekle chorego: jak to zrobić? 

Jak zatem powinien ubezpieczyć się jadący turystycznie za granicę przewlekle chory? Przy pomocy serwisu internetowego multiagnecji ubezpieczeniowej może przekalkulować on różne oferty towarzystw ubezpieczeniowych i wyszukać te, które poza standardowym ubezpieczeniem turystycznym oferują również rozszerzenie polisy dla osób przewlekle chorych. Jako, że wyjazd na wakacje takiej osoby wiąże się dla towarzystwa z istotnie podwyższonym ryzykiem, to niestety rośnie też koszt wykupienia polisy. Może on wzrosnąć o nawet trzykrotność dziennej stawki ubezpieczenia turystycznego, które przewlekle chory i tak musi wykupić, by móc mieć rozszerzenie. Zabezpiecza jednak chorego przed poniesieniem ogromnych kosztów, również tych związanych z transportem medycznym do kraju. 

Zobacz także


ul. Aleje Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
+48 22 490 9000
kontakt@punkta.pl
rodo@punkta.pl
© 2020 mfind IT sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Marka Punkta należy do mfind IT sp. z o.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram