Jak wypełnić PCC-3? Pobierz druk.

Aktualizacja:
Jak-wypełnić-PCC-3

Transakcja kupna - sprzedaży samochodu wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności. Pisaliśmy już o tym, jakie elementy powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu oraz jak i kiedy dokonać rejestracji samochodu. Teraz czas na wypełnienie deklaracji PCC3 i opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2 proc. wartości samochodu.

Czytaj także:

Wniosek o rejestrację pojazdu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Umowa kupna sprzedaży samochodu – Pobierz wzór PDF i wydrukuj

Deklaracja PCC-3 – kiedy mamy obowiązek złożyć formularz i zapłacić podatek?

PCC-3 to deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten mamy obowiązek zapłacić w związku z realizowanymi transakcjami, jeżeli ich przedmiotem są:

  • rzeczy, które znajdują się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP,
  • rzeczy znajdujące się zagranicą lub prawa majątkowe wykonywane zagranicą, jeżeli ich nabywca ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium RP, a czynność cywilnoprawna (kupno / sprzedaż) została dokonana także na terytorium RP.

Najpowszechniejszą czynnością cywilnoprawną, z jaką spotykamy się w życiu codziennym, jest transakcja kupna – sprzedaży samochodu. Zawarcie umowy zobowiązuje nabywcę pojazdu do powiadomienia o tym fakcie urząd skarbowy. Jednak jeżeli wartość przedmiotu umowy (w tym przypadku auta) nie przekroczy 1000 zł, będziemy zwolnieni z obowiązku opłacenia podatku.

Warto mieć na uwadze konieczność opłacenia podatku, którego wysokość wynosi, jak już wspomnieliśmy we wstępie, 2 proc. wartości pojazdu. Innym zobowiązaniem finansowym związanym z zakupem samochodu będzie obowiązkowe ubezpieczenie OC. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Ubezpieczenie OC – kiedy polisa przedłuży się automatycznie?

Deklaracja PCC-3 – wypełniamy formularz krok po kroku

Formularz PCC3 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłacić należny podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (data zawarcia umowy – wpisujemy ją w formularzu deklaracji w polu numer 4.). Zanim przystąpimy do wypełniania kolejnych sekcji dokumentu, musimy wpisać w polu numer 1 swój identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL. Teraz wyjaśnimy, jak wypełnić kolejne pola w poszczególnych częściach formularza deklaracji.

Część A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

W tym miejscu musimy wskazać urząd skarbowy właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania lub siedzibę naszej firmy. Zaznaczamy odpowiednio złożenie deklaracji lub korektę deklaracji (gdy składamy formularz ponownie np. w związku z popełnionym błędem).

Część B. DANE PODATNIKA DOKONUJĄCEGO ZAPŁATY LUB ZWOLNIONEGO Z PODATKU NA PODSTAWIE ART. 9 PKT 10 LIT. B USTAWY

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

W części B.1. deklaracji musimy podać swoje dane, rozpoczynając od zaznaczenia właściwego pola określającego podatnika (jako nabywca pojazdu zaznaczasz pole 5. inny podmiot, a następnie w części Rodzaj podatnika pole 2. osoba fizyczna). Następnie podajemy odpowiednio Nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, imię ojca, imię matki (w przypadku podatnika niebędącego osoba fizyczną będzie to odpowiednio Nazwa pełna, nazwa skrócona, a dalszej części adres siedziby firmy).

B.2. ADRES SIEDZIBY / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA

W tej części wpisujemy kolejno dane dotyczące naszego adresu zamieszkania.

Część C. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA I TREŚĆ CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ

Jeśli przedmiotem zawartej umowy kupna – sprzedaży (w polu 1. zaznaczamy kwadrat umowa) jest samochód, w tej części deklaracji wpisujemy markę, model, rok produkcji, pojemność silnika pojazdu, jego przebieg, numer rejestracyjny, wyposażenie, typ nadwozia, rodzaj paliwa oraz ewentualne uszkodzenia, które pomniejszają wartość rynkową samochodu. Zaznaczamy także, czy transakcja została zawarta na terenie RP, czy poza granicami kraju oraz gdzie będziemy (pole 23.) oraz gdzie będziemy korzystać z pojazdu, tj. w kraju, czy zagranicą (pole 22.).

Część D. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, Z WYJĄTKIEM UMOWY SPÓŁKI LUB JEJ ZMIANY

Tutaj w polu 27. wpisujemy wartość pojazdu będącego przedmiotem umowy (wpisujemy kwotę, jaka widnieje na umowie). Będzie to podstawa opodatkowania. Następnie w polach 28 i 47, wpisujemy wartość podatku, którą obliczamy samodzielnie. Jest to wspomniane już 2 proc. wartości samochodu.

Część E. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU OD UMOWY SPÓŁKI / ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

W przypadku transakcji kupna sprzedaży samochodu, ta część deklaracji nas nie dotyczy.

Część F. PODATEK DO ZAPŁATY

Kwota podatku do zapłaty – w polu 54. należy wpisać kwotę z poz. 47.

Część G. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku umowy sprzedaży, gdy kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy podać miejsce zamieszkania lub siedzibę sprzedawcy, a jeżeli żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy podać miejsce dokonania czynności.

Część H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Jeśli zakupiony pojazd będzie miał współwłaścicieli, w tym miejscu należy podać informacje o załącznikach PCC-3/A (jeden załącznik – druk – dotyczyć będzie jednego współwłaściciela).

Część I. PODPIS PODATNIKA I OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA

Na koniec musimy jeszcze podać swoje imię i nazwisko oraz datę wypełnienia deklaracji, a następnie złożyć podpis. Jeśli reprezentuje nas osoba trzecia, powinna podać swoje dane i złożyć podpis w polu I.2.

Gdzie znaleźć formularz PCC-3 i jak złożyć deklarację?

Jeśli musisz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, pobierz druk PCC-3, wydrukuj, wypełnij i złóż do właściwego urzędu skarbowego osobiście lub wyślij tradycyjną pocztą. Możesz także skorzystać z dostępnych rozwiązań online, tj. e-Deklaracji PCC dostępnych na Portalu Podatkowym. Pamiętaj jednak, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments