Umowa kupna sprzedaży samochodu – pobierz wzór w PDF

Aktualizacja:
umowa-kupna-sprzedaży-samochodu

Teoretycznie sprzedaż samochodu powinna przebiegać bezproblemowo. W praktyce może okazuje się niestety często inaczej. Nerwowe sprawdzanie stanu auta, pośpiech, emocje związane z zakupem – to wszystko nie pomaga. Na dodatek nie masz pojęcia, jak przygotować poprawną umowę kupna-sprzedaży pojazdu, która będzie zabezpieczała interesy obu stron transakcji. Na szczęście możesz pobrać nasz gotowy wzór umowy sprzedaży.

Wystawiasz ogłoszenie na jednym ze znanych portali aukcyjnych, czekasz na telefon, w końcu pojawia się on – klient na Twoje auto! Omawiacie szczegóły i umawiacie spotkanie. Po obejrzeniu wszystko jest na dobrej drodze do realizacji transakcji, ale coś jest nie tak… Umowa kupna-sprzedaży samochodu! No tak! Przecież potrzebujesz odpowiedniego formularza. Jak wypełnić umowę? Jakie dane powinna zawierać? Jak napisać umowę-kupna sprzedaży samochodu? Nie pisz! Pobierz gotowy wzór!

Umowa kupna sprzedaży samochodu 2023 – Pobierz wzór PDF

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu z internetu – PDF i DOC

Jeśli myślisz, że sporządzenie umowy sprzedaży to bułka z masłem, masz rację, ale tylko częściowo. Poprawna powinna zawierać znacznie więcej informacji – nie tylko dane czy cenę.

Chociaż wielu sprzedających uważa, że nie potrzebuje wieloletniego doświadczenia prawnego do skonstruowania dokumentu, zwłaszcza w dobie powszechnego dostępu do sieci. Należy jednak pamiętać, że nie każdy darmowy wzór rzeczywiście nadaje się do użycia. Dlaczego? Z prostego powodu – nie zawiera wszystkich obligatoryjnych elementów lub ma błędne sformułowania.

Zmotoryzowani, którzy nie mają za wiele do czynienia z kwestiami prawnymi na co dzień często wpadają w pułapkę. Są przekonani, że podpisanie umowy kupna-sprzedaży z internetu dostatecznie chroni ich przed ewentualnymi kłopotami już po przekazaniu samochodu.

Niestety często się tak nie dzieje, a konflikt z kupującym może skończyć się wkroczeniem na drogę sądową. Dobry wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu to podstawa – dlatego udostępniamy go dla Ciebie do pobrania: 

Umowa kupna sprzedaży samochodu 2023 – PDF do pobrania

Odpowiednio przygotowany wzór umowy chroni sprzedającego przed nieuczciwym nabywcą

Zazwyczaj zastanawiamy się raczej nad tym, czy nikt nas nie oszuka. Wszak to powiedzenie o „płaczącym Niemcu” utarło się właśnie po tym, jak nieuczciwi handlowcy sprzedawali pojazdy, o których można by dyskutować długie godziny. Jednak warto zastanowić się także nad drugą stroną medalu. Co jeśli to nabywca jest nieuczciwy i chce wykorzystać nasze dobre zamiary? W odpowiedni sposób sporządzona umowa kupna chroni każdą ze stron.

Sprawdź też: Umowa połówkowa – podpisywać czy nie? Z jakim ryzykiem się wiąże?

Stan techniczny pojazdu przyczyną konfliktu

Jeden z najczęstszych powodów konfliktu między zbywcą a nabywcą dotyczy stanu technicznego pojazdu. Na początku negocjacji i uzgadniania szczegółów transakcji kupujący zapoznaje się ze stanem technicznym pojazdu. Potwierdza, że jest świadomy potencjalnych usterek, które są rzeczą naturalną przy używanych autach. Niestety niedługo po zakupie stwierdza, że odkrył wadę niewidoczną w dniu zakupu. Co w takiej sytuacji?

Jeżeli umowa kupna-sprzedaży nie zawiera klauzuli zwalniającej wcześniejszego właściciela z odpowiedzialności lub ograniczającej roszczenie nowego, sprzedawca znajduje się w trudnym położeniu. Nabywca może powołać się np. na wadę ukrytą samochodu i nasze celowe zatajenie jej.

Problemy z zapłatą

W innym niekorzystnym przypadku źródłem konfliktu staje się brak zapłaty po przekazaniu samochodu kupującemu. Zastanawiasz się, jak to możliwe? Zdarza się, że umowa sprzedaży pojazdu nie precyzuje sposobu i terminu przekazania pieniędzy, co utrudnia wyegzekwowanie należnej kwoty.

Teraz już wiesz, jak ważne są wszystkie postanowienia umowne podczas sprzedaży używanego samochodu. O ile to zwykle kupujący auta z drugiej ręki obawiają się nieuczciwych sprzedawców, o tyle zbywcy także mogą wpaść w kłopoty, podpisując wadliwą umowę z nierzetelnym kupującym.

Co powinna zawierać umowa? Prosty wzór, który warto zapamiętać

Najważniejszym elementem każdej umowy kupna-sprzedaży samochodu jest poprawne określenie jej stron, czyli zbywcy pojazdu i nowego właściciela. Musisz pamiętać, aby podać wszelkie niezbędne dane. W przeciwnym razie transakcję można uznać za nieważną, nawet jeśli wszystkie pozostałe zapisy będą idealnie skonstruowane. Informacje odnośnie stron zobowiązania zależą od tego, kim tak naprawdę one są.

W przypadku osób fizycznych podajemy:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania i zamieszkania (jeśli jest inny),
 • PESEL,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podajemy:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania i zamieszkania (jeśli jest inny),
 • PESEL,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • informację o prowadzeniu działalności gospodarczej ze wskazaniem firmy (nazwy przedsiębiorstwa) i jej siedziby,
 • numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej lub w innym rejestrze (wraz z załączeniem aktualnego wypisu z takiego rejestru).

W przypadku osób prawnych (spółek) podajemy:

 • nazwę osoby prawnej,
 • siedzibę osoby prawnej,
 • informacje o organie prowadzącym rejestr danej osoby prawnej (z reguły jest to sąd rejestrowy prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z podaniem numeru we właściwym rejestrze,
 • wysokość kapitału zakładowego oraz informację, czy jest on pokryty w całości, czy w części (dotyczy to tylko spółek kapitałowych – spółki z o.o. i spółki akcyjnej),
 • NIP,
 • REGON,
 • osoby uprawnione do reprezentacji spółki, a więc także do podpisania umowy sprzedaży samochodu (osoba prawna zawsze działa przez osoby fizyczne, stąd potrzeba wskazania upoważnionych do podpisania dokumentu – spółka sama go nie podpisze).

Umowa kupna-sprzedaży samochodu a współwłaściciele pojazdu

Często zdarza się, że pojazd ma kilku prawnych właścicieli. Najczęściej ma to miejsce w przypadku młodych kierowców, którzy chcą uniknąć bardzo wysokich stawek za swoje pierwsze ubezpieczenie OC. Nie ma jednak żadnych przeciwskazań, aby napisać umowę kupna-sprzedaży zawierającą współwłaścicieli.

Dobrym przykładem jest 24-latek, który co prawda ma prawo jazdy od 19. roku życia, ale nie miał wcześniej żadnego pojazdu na własność. Mało doświadczony kierowca może zakupić i zarejestrować samochód wraz z osobą mającą o wiele dłuższy staż za kółkiem i bezszkodową historię OC. W zawarciu umowy ubezpieczenia na tych zasadach najważniejszym czynnikiem staje się koszt polisy. Współwłaściciel auta nie musi być członkiem rodziny, aczkolwiek to rozwiązanie bywa najprostsze.

Problemy natury formalnej pojawiają się, kiedy jeden z właścicieli samochodu zaczyna rozważać sprzedaż. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego powinna zawierać dane (m.in. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania) i podpisy wszystkich właścicieli auta. Analogiczne zasady dotyczą przyszłych dwóch współwłaścicieli pojazdu.

Pobierz wzór PDF umowy kupna-sprzedaży ze współwłaścicielami

Jeżeli Jan i Maria Kowalscy chcą kupić używany samochód od Adama i Aleksandry Nowaków, umowa kupna-sprzedaży musi uwzględniać dane i podpisy wszystkich wymienionych osób. Jeżeli Maria Kowalska jest jedyną właścicielką sprzedawanego pojazdu, a Jan Nowak zostanie wyłącznym właścicielem, dokument powinien być skonstruowany dla sprzedawczyni i kupującego,

Umowa kupna-sprzedaży nie wyklucza ustanowienia dodatkowego właściciela samochodu w przyszłości.

Jakie dane powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?

Wiesz już, kto kupuje i kto sprzedaj auto. Masz wszystkie dane osobowe, teraz czas przejść do głównego przedmiotu transakcji – pojazdu mechanicznego. Na prawidłowo przygotowanej umowie sprzedaży informacje, jakie możesz znaleźć to:

 • marka i model auta,
 • rok produkcji,
 • parametry silnika,
 • przebieg,
 • numer VIN,
 • numer rejestracyjny.

Warto określić także kolor pojazdu i wyszczególnić pole na uwagi. W tym miejscu opiszesz wyposażenie sprzedawane wraz z samochodem, np. dodatkowy komplet kluczyków czy zestaw dokumentów, a w nim potwierdzenie opłacenia polisy – albo na cały rok z góry, albo do dnia sprzedaży (w przypadku systemu ratalnego).

Uwaga, jeżeli masz wątpliwości, co do umowy ubezpieczenia auta, pamiętaj, aby jak najszybciej zweryfikować OC. Od dnia podpisania dokumentów to na tobie ciąży obowiązek opłacania składek. W innym wypadku narażasz się na kary za brak polisy.

Prosta umowa kupna-sprzedaży auta, a cena pojazdu

Jednym z najważniejszych elementów umowy kupna-sprzedaży samochodu jest wskazanie kosztów transakcji ponoszonych przez kupującego. Cena pojazdu może być określona w obcej walucie, podzielona na raty i wiele innych. Należy dokładnie opisać, w jaki sposób ma zostać ona uregulowana.

Zbywca powinien wskazać termin płatności i sposób przekazania pieniędzy, np. w ratach na konto bankowe lub gotówką do rąk własnych sprzedawcy. Ponadto nabywca musi wiedzieć, kiedy nastąpi przekazanie samochodu – czy w momencie uregulowania całej należności, czy może w innym terminie.

Zadatek czy zaliczka – jakie są różnice?

Zazwyczaj, gdy sprzedajesz samochód, oczekujesz zapłaty od razu do rąk własnych. Czasem zdarza się jednak, że opłata jest odroczona. Zadatek czy zaliczka? Wiele osób używa tych słów zamiennie, a jednak w świetle prawa znaczą zupełnie, co innego. Czym się różnią te for-my z punktu widzenia sprzedawcy i kupującego auto?

Zaliczka

To wcześniej zapłacona część ceny. Kiedy umowa zostanie wykonana, kupujący ponosi koszt pomniejszony o wartość wcześniej wpłaconej zaliczki. Jeśli Ty jako osoba sprzedająca nie wywiążesz się z ustaleń, musisz zwrócić kupującemu zaliczkę.

Co się stanie, kiedy to nabywca rezygnuje z zakupu samochodu? Właściciel pojazdu powinien mu zwrócić wpłaconą kwotę. Teoretycznie sprzedawca ma prawo do odliczenia kosztów po-niesionych w związku z umową, ale w praktyce oddaje się całą zaliczkę.

Zadatek

Jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem wykonania transakcji. Jeśli wszystko jest w porządku i transakcja zostaje zrealizowana, ostateczną cenę pomniejsza się o wartość wpłaconego zadatku. Kiedy sprzedawca rozmyśla się i nie chce sprzedać samochodu, nabywca ma prawo do żądania zwrotu dwukrotności (!) wpłaconej kwoty.

Czy kupujący ponosi konsekwencje zmiany zdania po uiszczeniu zadatku? Owszem – nie odzyskuje tych pieniędzy. Wpłata stanowi rekompensatę dla sprzedającego, który mógł odmówić transakcji innym chętnym w okresie rezerwacji pojazdu. Jedynym przypadkiem, w którym zadatek może być zwrócony w 100%, jest sytuacja, w której obie strony się dogadują i odstępują od umowy.

Zadatek zabezpiecza więc interesy obu stron, a zaliczka przede wszystkim interes sprzedającego.

<dod>: Sprzedałem firmie swój rozbity samochód – normalna standardowa umowa kupna-sprzedaży samochodu. Jednakże kupujący wpisał na umowie pełną kwotę, a w rezultacie zostawił tylko zaliczkę 300 zł i słownie zadeklarował, że pojazd odbierze i resztę zapłaci następnego dnia. I tak już mijają 2 tygodnie, a jego nie ma. Ja nigdzie nie zgłaszałem ponownej sprzedaży, bo czekam na odbiór i resztę pieniędzy. Dzwoniłem ze 4 razy i za każdym razem słyszałem odpowiedź, że jutro przyjedzie na pewno. Czy mogę anulować umowę kupna-sprzedaży, zostawić sobie zaliczkę i sprzedać auto ponownie?

Odpowiedź: Dobrze jest w treści umowy określić formę przekazania zapłaty i termin jej wpłaty. Jeżeli umowa kupna-sprzedaży samochodu nie zawierała terminu przekazania pojazdu, to nie masz podstaw do jej anulowania, a tym bardziej ponownej sprzedaży auta. Możesz odstąpić od transakcji, ale wtedy nie możesz zachować sobie zaliczki – musisz ją zwrócić wpłacającemu.

ubezpieczenie OC

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu z wadami – kto za nie odpowiada?

Używany samochód może mieć wady, nawet takie, o których sprzedający nic nie wie. Dlatego kupujący powinien dokładnie obejrzeć auto. Problem w tym, że uszkodzenia mogą się uwidocznić dopiero po pewnym czasie od podpisania umowy.

Aby sprzedawca nie był odpowiedzialny za tego rodzaju wady, w umowie powinien znaleźć się odpowiedni zapis. Powinien on informować o tym, że nabywca sprawdził stan pojazdu, potwierdza, iż samochód jest wolny od wad fizycznych i/lub akceptuje jego stan techniczny na dzień zawarcia umowy.

Przypomnijmy, że wada fizyczna to uszkodzenie pojazdu. Obowiązkiem sprzedającego jest potwierdzenie, że pojazd jest wolny od wad prawnych, czyli np. obciążenia zastawem. Pamiętaj, że samochód zajęty w związku z egzekucją komorniczą nie podlega sprzedaży.

Oczywiście sprzedawca będzie zwolniony od odpowiedzialności tylko wtedy, gdy nie miał świadomości wad i nie ukrył ich celowo przed kupującym. W przeciwnym razie oświadczenie kupującego o sprawdzeniu auta nie będzie wiążące i nabywca może skutecznie dochodzić roszczeń od poprzedniego właściciela.

<Krzysztof>: Witam. Tydzień temu sprzedałem samochód. W ogłoszeniu wyraźnie napisane było, że jest uszkodzony. Poza tym na zdjęciach było widać. Do tego napisałem, że świeci się kontrolka silnika. Auto zakupił serwis SEATA na handel. W umowie jest napisane, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu. Dzisiaj dostałem od nich pismo, że auto posiada ukryte wady, między innymi zepsuty silnik. Ja nic przed nikim nie chciałem ukryć, dlatego napisałem w ogłoszeniu, że pojazd jest uszkodzony. A poza tym oni wcale tego auta nie oglądali. Teraz żądają zwrotu pieniędzy za auto plus 3000 zł za to, że musieli dojechać z Olsztyna do Wałbrzycha. Co w takiej sytuacji zrobić??

Odpowiedź: Skoro pan Krzysztof poinformował nabywcę, że pojazd jest uszkodzony i wskazał konkretną oznakę uszkodzenia silnika, a kupujący oświadczył, że zapoznał się ze stanem technicznym, to kupujący nie ma podstaw do roszczeń wobec pana Krzysztofa.

Dodatkowe elementy, które chronią strony

Zasadniczo umowy cywilne konstruuje się tak, jak życzą sobie tego strony. Tym samym mogą one określić dowolne postanowienia odnoszące się do praw i obowiązków sprzedającego czy kupującego. Musisz przy tym pamiętać, aby jedna ze stron nie miała silniejszej pozycji względem drugiej oraz żeby poszczególne zapisy nie były sprzeczne z prawem, np. nie zmuszały kupującego do przestępstwa.

Dodatkowe, aczkolwiek nieobowiązkowe elementy w umowie kupna-sprzedaży samochodu to:

 • gwarancja sprzedawcy,
 • kara umowna za nieterminową płatność rat lub niezapłacenie wymaganego wynagrodzenia za samochód,
 • prawo do odstąpienia w oznaczonym terminie, np. w ciągu 14 dni od zakupu auta.

Podpis kluczem do sukcesu

Ostatnim, ale nie najmniej ważnym elementem są podpisy obu stron. Muszą być one odręczne i nie mogą przybierać formy tzw. parafek. Oczywiście zarówno kupujący, jak i sprzedawca mogą zawrzeć umowę za pośrednictwem pełnomocników, tylko trzeba ich wówczas oznaczyć na początku dokumentu (w miejscu określenia stron zobowiązania). W takiej sytuacji umowę kupna-sprzedaży samochodu podpisuje pełnomocnik.

Pamiętaj: jeżeli umowa kupna-sprzedaży sporządzana jest na współwłaścicieli, każdy z nich musi złożyć odręczny podpis.

Pobierz wzór umowy:

porównywarka ubezpieczeń punkta - oc od 230 zł

Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu?

Sprzedaż auta przez osobę prywatną jest czynnością cywilnoprawną, a to oznacza opodatkowanie. Podatek wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wartość rynkowa to przeciętna cena za auto tej samej marki, modelu, rocznika, stanu technicznego, stopnia zużycia, którą możemy otrzymać w miejscowości zawierania umowy (liczy się położenie geograficzne). Pamiętaj więc, że wartość rynkowa to niekoniecznie cena, za którą kupisz auto. Jeśli cena za samochód ustalona w umowie kupna-sprzedaży będzie za niska, skarbówka może wszcząć procedurę wyjaśniającą.

Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu? Za tę opłatę odpowiada kupujący Ma 14 dni od daty zawarcia umowy na złożenie deklaracji PCC-3 do miejscowego urzędu skarbowego.

Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu?

Samochód sprzedany? Gratulujemy udanej transakcji! Teraz czym prędzej udaj się do wydziału komunikacji. Należy zgłosić sprzedaż samochodu poprzez złożenie zawiadomienia o zbyciu. Jak powinno ono wyglądać, ile masz czasu na dostarczenie wniosku, a także inne praktyczne porady znajdziesz w poniższym artykule: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? 

Kolejnym krokiem jest kontakt z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, w którym wykupione było OC. Masz na to 14 dni, jednak warto zrobić to jak najszybciej. Dlaczego? W przypadku wypadku czy stłuczki, to na Tobie ciążyć będą dodatkowe zwyżki, jako na właścicielu polisy.

Co z ubezpieczeniem samochodu, które było opłacone do końca roku? Jeśli pojazd był już objęty ochroną, polisa przechodzi na nowego właściciela samochodu. W takim przypadku umowa kończy się wraz z upływem okresu, na który została zawarta. Nowy nabywca ma prawo wypowiedź umowę OC i może to zrobić w dowolnym momencie.
Kalkulator OC/AC – oblicz składkę
Więcej na ten temat oraz wzór wypowiedzenia znajdziesz w naszym artykule: Wypowiedzenie OC – wszystko, co musisz wiedzieć!

Zdarza się, że ubezpieczenie samochodu wygasa w ciągu kilku dni po zakupie – nabywca nie może liczyć na automatyczne przedłużenie ochrony. Nowy właściciel musi pamiętać o podpisaniu nowej umowy z dowolnym towarzystwem, aby uniknąć kary za brak OC.

Pobierz wzór umowy:

Umowa kupna-sprzedaży auta z osobą nieupoważnioną

Podczas podpisywania umowy kupna-sprzedaży auta, koniecznie zweryfikuj tożsamość drugiej strony. Umowę może podpisać tylko właściciel lub jego prawny pełnomocnik, którego dane powinny być zawarte na początku umowy lub w osobnym dokumencie stanowiącym załącznik do umowy kupna-sprzedaży. Nigdy nie podpisuj dokumentów, które są uzupełnione tylko częściowo i zawierają elementy, które należy uzupełnić później. Takie działanie daje drugiej stronie duże pole do oszustwa. Pamiętaj, że jeżeli auto będzie miało współwłaściciela – on także musi podpisać umowę kupna samochodu.

Pytania i odpowiedzi

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?
Jak wyrejestrować samochód po sprzedaży?
Czy trzeba wyrejestrować samochód po zawarciu umowy kupna-sprzedaży auta?
Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu?
Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

Podsumowanie

 1. Umowa kupna-sprzedaży samochodu może być zawarta w formie ustnej, ale zdecydowanie lepsza jest jednak forma pisemna, która jasno określa prawa i obowiązki obu stron transakcji.
 2. Wśród najważniejszych elementów umowy kupna-sprzedaży samochodu należy wymienić oznaczenie stron i przedmiotu transakcji oraz podpisy kontrahentów. Oprócz tego można wskazać inne postanowienia umowne – wedle uznania sprzedawcy i kupującego.
 3. Sprzedaż samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który obciąża kupującego.
 4. Zakupione auto musi być niezwłocznie przerejestrowane przez nabywcę. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży samochodu zgłasza się w wydziale komunikacji – jego lokalizacja jest zależna od miejsca zamieszkania kupującego.
 5. Jeśli samochód był objęty ubezpieczeniem OC, polisa przechodzi na nowego właściciela auta.

Katarzyna Łada
Ekspert ds. ubezpieczeń

Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń. Wytrawna znawczyni rynku ubezpieczeniowego, ponad 10 lat doświadczeń w branży, większość tego czasu na pokładzie grupy Punkta. Lubi podróże, raczej woli psy niż koty i nie trudno nam się z nią w tej kwestii nie zgodzić.

Wskaż miesiąc końca polisy – zagwarantujemy Ci ofertę z najniższą ceną.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Telefon
E-mail
guest
124 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.07.12  •  Podróże
Sprawdź, o czym pamiętać, jeśli wybierasz się w podróż samochodem po Europie!

Samochód zapewnia nam swobodę i niezależność podczas wakacyjnych wojaży. Jednak, aby podróż była w pełni udana i bezpieczna, należy poświęcić trochę czasu na odpowiednie przygotowanie. Czy wiesz, jakie kroki podjąć, aby Twoja wymarzona wyprawa samochodem po Europie przebiegła bez żadnych niespodzianek? W tym przewodniku znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do celu.

Czytaj więcej
2024.07.10
Wybierasz się do słonecznej Italii? Sprawdź, ile zapłacisz za autostradę!

Włochy są znane na całym świecie nie tylko ze swojej bogatej historii, kultury i zapierającej dech w piersiach przyrody, ale również z doskonale rozwiniętej sieci autostrad. Ten śródziemnomorski kraj może się poszczycić ponad 7 000 kilometrami dróg szybkiego ruchu, które umożliwiają sprawne przemieszczanie się między najbardziej odległymi regionami.

Czytaj więcej
2024.07.04  •  Samochód
Winiety w Bułgarii 2024 – przewodnik dla kierowców

Planowanie podróży samochodem do Bułgarii wymaga starannego przygotowania, w tym zapoznania się z systemem opłat drogowych obowiązującym w tym kraju. Od 2019 roku Bułgaria wprowadziła całkowicie zdigitalizowany system poboru opłat za przejazd, zastępując tradycyjne naklejki elektronicznymi winietami.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej