Umowa kupna sprzedaży samochodu – pobierz wzór w PDF

Aktualizacja:
umowa-kupna-sprzedaży-samochodu

Teoretycznie sprzedaż samochodu powinna przebiegać bezproblemowo. W praktyce może okazuje się niestety często inaczej. Nerwowe sprawdzanie stanu auta, pośpiech, emocje związane z zakupem – to wszystko nie pomaga. Na dodatek nie masz pojęcia, jak przygotować poprawną umowę kupna-sprzedaży pojazdu, która będzie zabezpieczała interesy obu stron transakcji. Na szczęście możesz pobrać nasz gotowy wzór umowy sprzedaży.

Wystawiasz ogłoszenie na jednym ze znanych portali aukcyjnych, czekasz na telefon, w końcu pojawia się on – klient na Twoje auto! Omawiacie szczegóły i umawiacie spotkanie. Po obejrzeniu wszystko jest na dobrej drodze do realizacji transakcji, ale coś jest nie tak… Umowa kupna-sprzedaży samochodu! No tak! Przecież potrzebujesz odpowiedniego formularza. Jak wypełnić umowę? Jakie dane powinna zawierać? Jak napisać umowę-kupna sprzedaży samochodu? Nie pisz! Pobierz gotowy wzór!

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu z internetu – PFD i DOC

Jeśli myślisz, że sporządzenie umowy sprzedaży to bułka z masłem, masz rację, ale tylko częściowo. Poprawna powinna zawierać znacznie więcej informacji – nie tylko dane czy cenę.

Chociaż wielu sprzedających uważa, że nie potrzebuje wieloletniego doświadczenia prawnego do skonstruowania dokumentu, zwłaszcza w dobie powszechnego dostępu do sieci. Należy jednak pamiętać, że nie każdy darmowy wzór rzeczywiście nadaje się do użycia. Dlaczego? Z prostego powodu – nie zawiera wszystkich obligatoryjnych elementów lub ma błędne sformułowania.

Zmotoryzowani, którzy nie mają za wiele do czynienia z kwestiami prawnymi na co dzień często wpadają w pułapkę. Są przekonani, że podpisanie umowy kupna-sprzedaży z internetu dostatecznie chroni ich przed ewentualnymi kłopotami już po przekazaniu samochodu.

Niestety często się tak nie dzieje, a konflikt z kupującym może skończyć się wkroczeniem na drogę sądową. Dobry wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu to podstawa – dlatego udostępniamy go dla Ciebie do pobrania: 

Umowa kupna sprzedaży samochodu 2022 – Pobierz wzór PDF

Odpowiednio przygotowany wzór umowy chroni sprzedającego przed nieuczciwym nabywcą

Zazwyczaj zastanawiamy się raczej nad tym, czy nie zostaniemy oszukani jako kupujący. Wszak to powiedzenie o „płaczącym Niemcu” utarło się właśnie po tym, jak nieuczciwi handlowcy sprzedawali pojazdy, o których można by dyskutować długie godziny. Jednak warto zastanowić się także nad drugą stroną medalu. Co jeśli to nabywca jest nieuczciwy i chce wykorzystać nasze dobre zamiary? W odpowiedni sposób sporządzona umowa kupna chroni każdą ze stron.

Stan techniczny pojazdu przyczyną konfliktu

Jeden z najczęstszych powodów konfliktu między zbywcą a nabywcą dotyczy stanu technicznego pojazdu. Na początku negocjacji i uzgadniania szczegółów transakcji kupujący zapoznaje się ze stanem technicznym pojazdu. Potwierdza, że jest świadomy potencjalnych usterek, które są rzeczą naturalną przy używanych autach. Niestety niedługo po zakupie stwierdza, że odkrył wadę niewidoczną w dniu zakupu. Co w takiej sytuacji?

Jeżeli umowa kupna-sprzedaży nie zawiera klauzuli zwalniającej wcześniejszego właściciela z odpowiedzialności lub ograniczającej roszczenie nowego, sprzedawca znajduje się w trudnym położeniu. Nabywca może powołać się np. na wadę ukrytą samochodu i nasze celowe zatajenie jej.

Problemy z zapłatą

W innym niekorzystnym przypadku źródłem konfliktu staje się brak zapłaty po przekazaniu samochodu kupującemu. Zastanawiasz się, jak to możliwe? Zdarza się, że umowa sprzedaży pojazdu nie precyzuje sposobu i terminu przekazania pieniędzy, co utrudnia wyegzekwowanie należnej kwoty.

Teraz już wiesz, jak ważne są wszystkie postanowienia umowne podczas sprzedaży używanego samochodu. O ile to zwykle kupujący auta z drugiej ręki obawiają się nieuczciwych sprzedawców, o tyle zbywcy także mogą wpaść w kłopoty, podpisując wadliwą umowę z nierzetelnym kupującym.

Co powinna zawierać umowa? Prosty wzór, który warto zapamiętać

Najważniejszym elementem każdej umowy kupna-sprzedaży samochodu jest poprawne określenie jej stron, czyli zbywcy pojazdu i nowego właściciela. Musisz pamiętać, aby podać wszelkie niezbędne dane. W przeciwnym razie transakcję można uznać za nieważną, nawet jeśli wszystkie pozostałe zapisy będą idealnie skonstruowane. Informacje odnośnie stron zobowiązania zależą od tego, kim tak naprawdę one są.

W przypadku osób fizycznych podajemy:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania i zamieszkania (jeśli jest inny),
 • PESEL,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podajemy:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania i zamieszkania (jeśli jest inny),
 • PESEL,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • informację o prowadzeniu działalności gospodarczej ze wskazaniem firmy (nazwy przedsiębiorstwa) i jej siedziby,
 • numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej lub w innym rejestrze (wraz z załączeniem aktualnego wypisu z takiego rejestru).

W przypadku osób prawnych (spółek) podajemy:

 • nazwę osoby prawnej,
 • siedzibę osoby prawnej,
 • informacje o organie prowadzącym rejestr danej osoby prawnej (z reguły jest to sąd rejestrowy prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z podaniem numeru we właściwym rejestrze,
 • wysokość kapitału zakładowego oraz informację, czy jest on pokryty w całości, czy w części (dotyczy to tylko spółek kapitałowych – spółki z o.o. i spółki akcyjnej),
 • NIP,
 • REGON,
 • osoby uprawnione do reprezentacji spółki, a więc także do podpisania umowy sprzedaży samochodu (osoba prawna zawsze działa przez osoby fizyczne, stąd potrzeba wskazania upoważnionych do podpisania dokumentu – spółka sama go nie podpisze).

Umowa kupna-sprzedaży samochodu a współwłaściciele pojazdu

Często zdarza się, że pojazd ma kilku prawnych właścicieli. Najczęściej ma to miejsce w przypadku młodych kierowców, którzy chcą uniknąć bardzo wysokich stawek za swoje pierwsze ubezpieczenie OC. Nie ma jednak żadnych przeciwskazań, aby napisać umowę kupna-sprzedaży zawierającą współwłaścicieli.

Dobrym przykładem jest 24-latek, który co prawda ma prawo jazdy od 19. roku życia, ale nie miał wcześniej żadnego pojazdu na własność. Mało doświadczony kierowca może zakupić i zarejestrować samochód wraz z osobą mającą o wiele dłuższy staż za kółkiem i bezszkodową historię OC. W zawarciu umowy ubezpieczenia na tych zasadach najważniejszym czynnikiem staje się koszt polisy. Współwłaściciel auta nie musi być członkiem rodziny, aczkolwiek to rozwiązanie bywa najprostsze.

Problemy natury formalnej pojawiają się, kiedy jeden z właścicieli samochodu zaczyna rozważać sprzedaż. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego powinna zawierać dane (m.in. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania) i podpisy wszystkich właścicieli auta. Analogiczne zasady dotyczą przyszłych dwóch współwłaścicieli pojazdu.

Sprawdź cenę OC/AC dla współwłaścicieli

Jeżeli Jan i Maria Kowalscy chcą kupić używany samochód od Adama i Aleksandry Nowaków, umowa kupna-sprzedaży musi uwzględniać dane i podpisy wszystkich wymienionych osób. Jeżeli Maria Kowalska jest jedyną właścicielką sprzedawanego pojazdu, a Jan Nowak zostanie wyłącznym właścicielem, dokument powinien być skonstruowany dla sprzedawczyni i kupującego.

Umowa kupna-sprzedaży nie wyklucza ustanowienia dodatkowego właściciela samochodu w przyszłości.

Jakie dane powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?

Wiesz już kto kupuje i kto sprzedaj auto. Masz wszystkie dane osobowe, teraz czas przejść do głównego przedmiotu transakcji – pojazdu mechanicznego. Na prawidłowo przygotowanej umowie sprzedaży informacje jakie możesz znaleźć to:

 • marka i model auta,
 • rok produkcji,
 • parametry silnika,
 • przebieg,
 • numer VIN,
 • numer rejestracyjny.

Warto określić także kolor pojazdu i wyszczególnić pole na uwagi. W tym miejscu opiszesz wyposażenie sprzedawane wraz z samochodem, np. dodatkowy komplet kluczyków czy zestaw dokumentów, a w nim potwierdzenie opłacenia polisy – albo na cały rok z góry, albo do dnia sprzedaży (w przypadku systemu ratalnego).

Uwaga, jeżeli masz wątpliwości, co do umowy ubezpieczenia auta, pamiętaj, aby jak najszybciej zweryfikować OC. Od dnia podpisania dokumentów to na tobie ciąży obowiązek opłacania składek. W innym wypadku narażasz się na kary za brak polisy.

Prosta umowa kupna-sprzedaży, a cena pojazdu

Jednym z najważniejszych elementów umowy kupna-sprzedaży samochodu jest wskazanie kosztów transakcji ponoszonych przez kupującego. Cena pojazdu może być określona w obcej walucie, podzielona na raty i wiele innych. Należy dokładnie opisać, w jaki sposób ma zostać ona uregulowana.

Zbywca powinien wskazać termin płatności i sposób przekazania pieniędzy, np. w ratach na konto bankowe lub gotówką do rąk własnych sprzedawcy. Ponadto nabywca musi wiedzieć, kiedy nastąpi przekazanie samochodu – czy w momencie uregulowania całej należności, czy może w innym terminie.

Zadatek czy zaliczka – jakie są różnice?

Zazwyczaj, gdy sprzedajesz samochód, oczekujesz zapłaty od razu do rąk własnych. Czasem zdarza się jednak, że opłata jest odroczona. Zadatek czy zaliczka? Wiele osób używa tych słów zamiennie, a jednak w świetle prawa znaczą zupełnie, co innego. Czym się różnią te formy z punktu widzenia sprzedawcy i kupującego auto?

Zaliczka

To wcześniej zapłacona część ceny. Kiedy umowa zostanie wykonana, kupujący ponosi koszt pomniejszony o wartość wcześniej wpłaconej zaliczki. Jeśli Ty jako osoba sprzedająca nie wywiążesz się z ustaleń, musisz zwrócić kupującemu zaliczkę.

Co się stanie, kiedy to nabywca rezygnuje z zakupu samochodu? Właściciel pojazdu powinien mu zwrócić wpłaconą kwotę. Teoretycznie sprzedawca ma prawo do odliczenia kosztów poniesionych w związku z umową, ale w praktyce oddaje się całą zaliczkę. To rozwiązanie jest wybierane przez osoby, które liczą się z brakiem konsekwencji finansowych, kiedy transakcja nie dojdzie do skutku.

Zadatek

Jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem wykonania transakcji. Jeśli wszystko jest w porządku i transakcja zostaje zrealizowana, ostateczną cenę pomniejsza się o wartość wpłaconego zadatku. Kiedy sprzedawca rozmyśla się i nie chce sprzedać samochodu, nabywca ma prawo do żądania zwrotu dwukrotności (!) wpłaconej kwoty.

Czy kupujący ponosi konsekwencje zmiany zdania po uiszczeniu zadatku? Owszem – nie odzyskuje tych pieniędzy. Wpłata stanowi rekompensatę dla sprzedającego, który mógł odmówić transakcji innym chętnym w okresie rezerwacji pojazdu. Jedynym przypadkiem, w którym zadatek jest zwracany w 100%, jest sytuacja, w której obie strony się dogadują i odstępują od umowy.

Zadatek zabezpiecza więc interesy obu stron, a zaliczka przede wszystkim interes sprzedającego.

<dod>: Sprzedałem firmie swój rozbity samochód – normalna standardowa umowa kupna-sprzedaży samochodu. Jednakże kupujący wpisał na umowie pełną kwotę, a w rezultacie zostawił tylko zaliczkę 300 zł i słownie zadeklarował, że pojazd odbierze i resztę zapłaci następnego dnia. I tak już mijają 2 tygodnie, a jego nie ma. Ja nigdzie nie zgłaszałem ponownej sprzedaży, bo czekam na odbiór i resztę pieniędzy. Dzwoniłem ze 4 razy i za każdym razem słyszałem odpowiedź, że jutro przyjedzie na pewno. Czy mogę anulować umowę kupna-sprzedaży, zostawić sobie zaliczkę i sprzedać auto ponownie?

Odpowiedź: Dobrze jest w treści umowy określić formę przekazania zapłaty i termin jej wpłaty. Jeżeli umowa kupna-sprzedaży samochodu nie zawierała terminu przekazania pojazdu, to nie masz podstaw do jej anulowania, a tym bardziej ponownej sprzedaży auta. Możesz odstąpić od transakcji, ale wtedy nie możesz zachować sobie zaliczki – musisz ją zwrócić wpłacającemu.

ubezpieczenie OC

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu z wadami – kto za nie odpowiada?

Używany samochód może mieć wady, nawet takie, o których sprzedający nic nie wie. Dlatego kupujący powinien dokładnie obejrzeć auto. Problem w tym, że uszkodzenia mogą się uwidocznić dopiero po pewnym czasie od podpisania umowy.

Aby sprzedawca nie był odpowiedzialny za tego rodzaju wady, w umowie powinien znaleźć się odpowiedni zapis. Powinien on informować o tym, że nabywca sprawdził stan pojazdu, potwierdza, iż samochód jest wolny od wad fizycznych i/lub akceptuje jego stan techniczny na dzień zawarcia umowy.

Przypomnijmy, że wada fizyczna to uszkodzenie pojazdu. Obowiązkiem sprzedającego jest potwierdzenie, że pojazd jest wolny od wad prawnych, czyli np. obciążenia zastawem. Pamiętaj, że samochód zajęty w związku z egzekucją komorniczą nie podlega sprzedaży.

Oczywiście sprzedawca będzie zwolniony od odpowiedzialności tylko wtedy, gdy nie miał świadomości wad i nie ukrył ich celowo przed kupującym. W przeciwnym razie oświadczenie kupującego o sprawdzeniu auta nie będzie wiążące i nabywca może skutecznie dochodzić roszczeń od poprzedniego właściciela.

<Krzysztof>: Witam. Tydzień temu sprzedałem samochód. W ogłoszeniu wyraźnie napisane było, że jest uszkodzony. Poza tym na zdjęciach było widać. Do tego napisałem, że świeci się kontrolka silnika. Auto zakupił serwis SEATA na handel. W umowie jest napisane, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu. Dzisiaj dostałem od nich pismo, że auto posiada ukryte wady, między innymi zepsuty silnik. Ja nic przed nikim nie chciałem ukryć, dlatego napisałem w ogłoszeniu, że pojazd jest uszkodzony. A poza tym oni wcale tego auta nie oglądali. Teraz żądają zwrotu pieniędzy za auto plus 3000 zł za to, że musieli dojechać z Olsztyna do Wałbrzycha. Co w takiej sytuacji zrobić??

Odpowiedź: Skoro pan Krzysztof poinformował nabywcę, że pojazd jest uszkodzony i wskazał konkretną oznakę uszkodzenia silnika, a kupujący oświadczył, że zapoznał się ze stanem technicznym, to kupujący nie ma podstaw do roszczeń wobec pana Krzysztofa.

Dodatkowe elementy, które chronią strony

Zasadniczo każda umowa cywilna jest konstruowana tak, jak życzą sobie tego strony. Tym samym mogą one określić dowolne postanowienia odnoszące się do praw i obowiązków sprzedającego czy kupującego. Musisz przy tym pamiętać, aby jedna ze stron nie miała silniejszej pozycji względem drugiej oraz żeby poszczególne zapisy nie były sprzeczne z prawem, np. nie zmuszały kupującego do przestępstwa.

Dodatkowe, aczkolwiek nieobowiązkowe elementy w umowie kupna-sprzedaży samochodu to:

 • gwarancja sprzedawcy,
 • kara umowna za nieterminową płatność rat lub niezapłacenie wymaganego wynagrodzenia za samochód,
 • prawo do odstąpienia w oznaczonym terminie, np. w ciągu 14 dni od zakupu auta.

Podpis kluczem do sukcesu

Ostatnim, ale nie najmniej ważnym elementem są podpisy obu stron. Muszą być one odręczne i nie mogą przybierać formy tzw. parafek. Oczywiście zarówno kupujący, jak i sprzedawca mogą zawrzeć umowę za pośrednictwem pełnomocników, tylko trzeba ich wówczas oznaczyć na początku dokumentu (w miejscu określenia stron zobowiązania). W takiej sytuacji umowę kupna-sprzedaży samochodu podpisuje pełnomocnik.

Pamiętaj: jeżeli umowa kupna-sprzedaży sporządzana jest na współwłaścicieli, każdy z nich musi złożyć odręczny podpis.

Pobierz wzór umowy:

Teoretycznie sprzedaż samochodu powinna przebiegać bezproblemowo. W praktyce może się okazuje się niestety często inaczej. Nerwowe sprawdzanie stanu auta, pośpiech, emocje związane z zakupem – to wszystko nie pomaga. Na dodatek nie masz pojęcia, jak przygotować poprawną umowę kupna-sprzedaży pojazdu, która będzie zabezpieczała interesy obu stron transakcji. Na szczęście możesz pobrać nasz gotowy wzór umowy sprzedaży auta!

Wystawiasz ogłoszenie na jednym ze znanych portali aukcyjnych, czekasz na telefon, w końcu pojawia się on – klient na Twoje auto! Omawiacie szczegóły i umawiacie spotkanie. Po obejrzeniu wszystko jest na dobrej drodze do realizacji transakcji, ale coś jest nie tak… Umowa kupna-sprzedaży samochodu! No tak! Przecież potrzebujesz odpowiedniego formularza. Jak wypełnić umowę? Jakie dane powinna zawierać? Jak napisać umowę-kupna sprzedaży samochodu? Nie pisz! Pobierz gotowy wzór!

porównywarka ubezpieczeń punkta - oc od 230 zł

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu z internetu – PFD i DOC

Jeśli myślisz, że sporządzenie umowy sprzedaży to bułka z masłem, masz rację, ale tylko częściowo. Poprawna powinna zawierać znacznie więcej informacji – nie tylko dane czy cenę.

Chociaż wielu sprzedających uważa, że nie potrzebuje wieloletniego doświadczenia prawnego do skonstruowania dokumentu, zwłaszcza w dobie powszechnego dostępu do sieci. Należy jednak pamiętać, że nie każdy darmowy wzór rzeczywiście nadaje się do użycia. Dlaczego? Z prostego powodu – nie zawiera wszystkich obligatoryjnych elementów lub ma błędne sformułowania.

Zmotoryzowani, którzy nie mają za wiele do czynienia z kwestiami prawnymi na co dzień często wpadają w pułapkę. Są przekonani, że podpisanie umowy kupna-sprzedaży z internetu dostatecznie chroni ich przed ewentualnymi kłopotami już po przekazaniu samochodu.

Niestety często się tak nie dzieje, a konflikt z kupującym może skończyć się wkroczeniem na drogę sądową. Dobry wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu to podstawa – dlatego udostępniamy go dla Ciebie do pobrania: 

Umowa kupna sprzedaży samochodu 2022 – Pobierz wzór PDF

Odpowiednio przygotowany wzór umowy chroni sprzedającego przed nieuczciwym nabywcą.

Zazwyczaj zastanawiamy się raczej nad tym, czy nie zostaniemy oszukani jako kupujący. Wszak to powiedzenie o „płaczącym Niemcu” utarło się właśnie po tym, jak nieuczciwi handlowcy sprzedawali pojazdy, o których można by dyskutować długie godziny. Jednak warto zastanowić się także nad drugą stroną medalu. Co jeśli to nabywca jest nieuczciwy i chce wykorzystać nasze dobre zamiary? W odpowiedni sposób sporządzona umowa kupna chroni każdą ze stron.

Stan techniczny pojazdu przyczyną konfliktu

Jeden z najczęstszych powodów konfliktu między zbywcą a nabywcą dotyczy stanu technicznego pojazdu. Na początku negocjacji i uzgadniania szczegółów transakcji kupujący zapoznaje się ze stanem technicznym pojazdu. Potwierdza, że jest świadomy potencjalnych usterek, które są rzeczą naturalną przy używanych autach. Niestety niedługo po zakupie stwierdza, że odkrył wadę niewidoczną w dniu zakupu. Co w takiej sytuacji?

Jeżeli umowa kupna-sprzedaży nie zawiera klauzuli zwalniającej wcześniejszego właściciela z odpowiedzialności lub ograniczającej roszczenie nowego, sprzedawca znajduje się w trudnym położeniu. Nabywca może powołać się np. na wadę ukrytą samochodu i nasze celowe zatajenie jej.

Problemy z zapłatą

W innym niekorzystnym przypadku źródłem konfliktu staje się brak zapłaty po przekazaniu samochodu kupującemu. Zastanawiasz się, jak to możliwe? Zdarza się, że umowa sprzedaży pojazdu nie precyzuje sposobu i terminu przekazania pieniędzy, co utrudnia wyegzekwowanie należnej kwoty.

Teraz już wiesz, jak ważne są wszystkie postanowienia umowne podczas sprzedaży używanego samochodu. O ile to zwykle kupujący auta z drugiej ręki obawiają się nieuczciwych sprzedawców, o tyle zbywcy także mogą wpaść w kłopoty, podpisując wadliwą umowę z nierzetelnym kupującym.

Co powinna zawierać umowa? Prosty wzór, który warto zapamiętać

Najważniejszym elementem każdej umowy kupna-sprzedaży samochodu jest poprawne określenie jej stron, czyli zbywcy pojazdu i nowego właściciela. Musisz pamiętać, aby podać wszelkie niezbędne dane. W przeciwnym razie transakcję można uznać za nieważną, nawet jeśli wszystkie pozostałe zapisy będą idealnie skonstruowane. Informacje odnośnie stron zobowiązania zależą od tego, kim tak naprawdę one są.

W przypadku osób fizycznych podajemy:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania i zamieszkania (jeśli jest inny),
 • PESEL,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podajemy:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania i zamieszkania (jeśli jest inny),
 • PESEL,
 • numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • informację o prowadzeniu działalności gospodarczej ze wskazaniem firmy (nazwy przedsiębiorstwa) i jej siedziby,
 • numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej lub w innym rejestrze (wraz z załączeniem aktualnego wypisu z takiego rejestru).

W przypadku osób prawnych (spółek) podajemy:

 • nazwę osoby prawnej,
 • siedzibę osoby prawnej,
 • informacje o organie prowadzącym rejestr danej osoby prawnej (z reguły jest to sąd rejestrowy prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z podaniem numeru we właściwym rejestrze,
 • wysokość kapitału zakładowego oraz informację, czy jest on pokryty w całości, czy w części (dotyczy to tylko spółek kapitałowych – spółki z o.o. i spółki akcyjnej),
 • NIP,
 • REGON,
 • osoby uprawnione do reprezentacji spółki, a więc także do podpisania umowy sprzedaży samochodu (osoba prawna zawsze działa przez osoby fizyczne, stąd potrzeba wskazania upoważnionych do podpisania dokumentu – spółka sama go nie podpisze).

Umowa kupna-sprzedaży samochodu a współwłaściciele pojazdu

Często zdarza się, że pojazd ma kilku prawnych właścicieli. Najczęściej ma to miejsce w przypadku młodych kierowców, którzy chcą uniknąć bardzo wysokich stawek za swoje pierwsze ubezpieczenie OC. Nie ma jednak żadnych przeciwskazań, aby napisać umowę kupna-sprzedaży zawierającą współwłaścicieli.

Dobrym przykładem jest 24-latek, który co prawda ma prawo jazdy od 19. roku życia, ale nie miał wcześniej żadnego pojazdu na własność. Mało doświadczony kierowca może zakupić i zarejestrować samochód wraz z osobą mającą o wiele dłuższy staż za kółkiem i bezszkodową historię OC. W zawarciu umowy ubezpieczenia na tych zasadach najważniejszym czynnikiem staje się koszt polisy. Współwłaściciel auta nie musi być członkiem rodziny, aczkolwiek to rozwiązanie bywa najprostsze.

Problemy natury formalnej pojawiają się, kiedy jeden z właścicieli samochodu zaczyna rozważać sprzedaż. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego powinna zawierać dane (m.in. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania) i podpisy wszystkich właścicieli auta. Analogiczne zasady dotyczą przyszłych dwóch współwłaścicieli pojazdu.

Pobierz wzór PDF umowy kupna-sprzedaży ze współwłaścicielami

Jeżeli Jan i Maria Kowalscy chcą kupić używany samochód od Adama i Aleksandry Nowaków, umowa kupna-sprzedaży musi uwzględniać dane i podpisy wszystkich wymienionych osób. Jeżeli Maria Kowalska jest jedyną właścicielką sprzedawanego pojazdu, a Jan Nowak zostanie wyłącznym właścicielem, dokument powinien być skonstruowany dla sprzedawczyni i kupującego.

Umowa kupna-sprzedaży nie wyklucza ustanowienia dodatkowego właściciela samochodu w przyszłości.

Jakie dane powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?

Wiesz już kto kupuje i kto sprzedaj auto. Masz wszystkie dane osobowe, teraz czas przejść do głównego przedmiotu transakcji – pojazdu mechanicznego. Na prawidłowo przygotowanej umowie sprzedaży informacje jakie możesz znaleźć to:

 • marka i model auta,
 • rok produkcji,
 • parametry silnika,
 • przebieg,
 • numer VIN,
 • numer rejestracyjny.

Warto określić także kolor pojazdu i wyszczególnić pole na uwagi. W tym miejscu opiszesz wyposażenie sprzedawane wraz z samochodem, np. dodatkowy komplet kluczyków czy zestaw dokumentów, a w nim potwierdzenie opłacenia polisy – albo na cały rok z góry, albo do dnia sprzedaży (w przypadku systemu ratalnego).

Uwaga, jeżeli masz wątpliwości, co do umowy ubezpieczenia auta, pamiętaj, aby jak najszybciej zweryfikować OC. Od dnia podpisania dokumentów to na tobie ciąży obowiązek opłacania składek. W innym wypadku narażasz się na kary za brak polisy.

Prosta umowa kupna-sprzedaży, a cena pojazdu

Jednym z najważniejszych elementów umowy kupna-sprzedaży samochodu jest wskazanie kosztów transakcji ponoszonych przez kupującego. Cena pojazdu może być określona w obcej walucie, podzielona na raty i wiele innych. Należy dokładnie opisać, w jaki sposób ma zostać ona uregulowana.

Zbywca powinien wskazać termin płatności i sposób przekazania pieniędzy, np. w ratach na konto bankowe lub gotówką do rąk własnych sprzedawcy. Ponadto nabywca musi wiedzieć, kiedy nastąpi przekazanie samochodu – czy w momencie uregulowania całej należności, czy może w innym terminie.

Zadatek czy zaliczka – jakie są różnice?

Zazwyczaj, gdy sprzedajesz samochód, oczekujesz zapłaty od razu do rąk własnych. Czasem zdarza się jednak, że opłata jest odroczona. Zadatek czy zaliczka? Wiele osób używa tych słów zamiennie, a jednak w świetle prawa znaczą zupełnie, co innego. Czym się różnią te formy z punktu widzenia sprzedawcy i kupującego auto?

Zaliczka

To wcześniej zapłacona część ceny. Kiedy umowa zostanie wykonana, kupujący ponosi koszt pomniejszony o wartość wcześniej wpłaconej zaliczki. Jeśli Ty jako osoba sprzedająca nie wywiążesz się z ustaleń, musisz zwrócić kupującemu zaliczkę.

Co się stanie, kiedy to nabywca rezygnuje z zakupu samochodu? Właściciel pojazdu powinien mu zwrócić wpłaconą kwotę. Teoretycznie sprzedawca ma prawo do odliczenia kosztów poniesionych w związku z umową, ale w praktyce oddaje się całą zaliczkę. To rozwiązanie jest wybierane przez osoby, które liczą się z brakiem konsekwencji finansowych, kiedy transakcja nie dojdzie do skutku.

Zadatek

Jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem wykonania transakcji. Jeśli wszystko jest w porządku i transakcja zostaje zrealizowana, ostateczną cenę pomniejsza się o wartość wpłaconego zadatku. Kiedy sprzedawca rozmyśla się i nie chce sprzedać samochodu, nabywca ma prawo do żądania zwrotu dwukrotności (!) wpłaconej kwoty.

Czy kupujący ponosi konsekwencje zmiany zdania po uiszczeniu zadatku? Owszem – nie odzyskuje tych pieniędzy. Wpłata stanowi rekompensatę dla sprzedającego, który mógł odmówić transakcji innym chętnym w okresie rezerwacji pojazdu. Jedynym przypadkiem, w którym zadatek jest zwracany w 100%, jest sytuacja, w której obie strony się dogadują i odstępują od umowy.

Zadatek zabezpiecza więc interesy obu stron, a zaliczka przede wszystkim interes sprzedającego.

<dod>: Sprzedałem firmie swój rozbity samochód – normalna standardowa umowa kupna-sprzedaży samochodu. Jednakże kupujący wpisał na umowie pełną kwotę, a w rezultacie zostawił tylko zaliczkę 300 zł i słownie zadeklarował, że pojazd odbierze i resztę zapłaci następnego dnia. I tak już mijają 2 tygodnie, a jego nie ma. Ja nigdzie nie zgłaszałem ponownej sprzedaży, bo czekam na odbiór i resztę pieniędzy. Dzwoniłem ze 4 razy i za każdym razem słyszałem odpowiedź, że jutro przyjedzie na pewno. Czy mogę anulować umowę kupna-sprzedaży, zostawić sobie zaliczkę i sprzedać auto ponownie?

Odpowiedź: Dobrze jest w treści umowy określić formę przekazania zapłaty i termin jej wpłaty. Jeżeli umowa kupna-sprzedaży samochodu nie zawierała terminu przekazania pojazdu, to nie masz podstaw do jej anulowania, a tym bardziej ponownej sprzedaży auta. Możesz odstąpić od transakcji, ale wtedy nie możesz zachować sobie zaliczki – musisz ją zwrócić wpłacającemu.

ubezpieczenie OC

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu z wadami – kto za nie odpowiada?

Używany samochód może mieć wady, nawet takie, o których sprzedający nic nie wie. Dlatego kupujący powinien dokładnie obejrzeć auto. Problem w tym, że uszkodzenia mogą się uwidocznić dopiero po pewnym czasie od podpisania umowy.

Aby sprzedawca nie był odpowiedzialny za tego rodzaju wady, w umowie powinien znaleźć się odpowiedni zapis. Powinien on informować o tym, że nabywca sprawdził stan pojazdu, potwierdza, iż samochód jest wolny od wad fizycznych i/lub akceptuje jego stan techniczny na dzień zawarcia umowy.

Przypomnijmy, że wada fizyczna to uszkodzenie pojazdu. Obowiązkiem sprzedającego jest potwierdzenie, że pojazd jest wolny od wad prawnych, czyli np. obciążenia zastawem. Pamiętaj, że samochód zajęty w związku z egzekucją komorniczą nie podlega sprzedaży.

Oczywiście sprzedawca będzie zwolniony od odpowiedzialności tylko wtedy, gdy nie miał świadomości wad i nie ukrył ich celowo przed kupującym. W przeciwnym razie oświadczenie kupującego o sprawdzeniu auta nie będzie wiążące i nabywca może skutecznie dochodzić roszczeń od poprzedniego właściciela.

<Krzysztof>: Witam. Tydzień temu sprzedałem samochód. W ogłoszeniu wyraźnie napisane było, że jest uszkodzony. Poza tym na zdjęciach było widać. Do tego napisałem, że świeci się kontrolka silnika. Auto zakupił serwis SEATA na handel. W umowie jest napisane, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu. Dzisiaj dostałem od nich pismo, że auto posiada ukryte wady, między innymi zepsuty silnik. Ja nic przed nikim nie chciałem ukryć, dlatego napisałem w ogłoszeniu, że pojazd jest uszkodzony. A poza tym oni wcale tego auta nie oglądali. Teraz żądają zwrotu pieniędzy za auto plus 3000 zł za to, że musieli dojechać z Olsztyna do Wałbrzycha. Co w takiej sytuacji zrobić??

Odpowiedź: Skoro pan Krzysztof poinformował nabywcę, że pojazd jest uszkodzony i wskazał konkretną oznakę uszkodzenia silnika, a kupujący oświadczył, że zapoznał się ze stanem technicznym, to kupujący nie ma podstaw do roszczeń wobec pana Krzysztofa.

Dodatkowe elementy, które chronią strony

Zasadniczo każda umowa cywilna jest konstruowana tak, jak życzą sobie tego strony. Tym samym mogą one określić dowolne postanowienia odnoszące się do praw i obowiązków sprzedającego czy kupującego. Musisz przy tym pamiętać, aby jedna ze stron nie miała silniejszej pozycji względem drugiej oraz żeby poszczególne zapisy nie były sprzeczne z prawem, np. nie zmuszały kupującego do przestępstwa.

Dodatkowe, aczkolwiek nieobowiązkowe elementy w umowie kupna-sprzedaży samochodu to:

 • gwarancja sprzedawcy,
 • kara umowna za nieterminową płatność rat lub niezapłacenie wymaganego wynagrodzenia za samochód,
 • prawo do odstąpienia w oznaczonym terminie, np. w ciągu 14 dni od zakupu auta.

Podpis kluczem do sukcesu

Ostatnim, ale nie najmniej ważnym elementem są podpisy obu stron. Muszą być one odręczne i nie mogą przybierać formy tzw. parafek. Oczywiście zarówno kupujący, jak i sprzedawca mogą zawrzeć umowę za pośrednictwem pełnomocników, tylko trzeba ich wówczas oznaczyć na początku dokumentu (w miejscu określenia stron zobowiązania). W takiej sytuacji umowę kupna-sprzedaży samochodu podpisuje pełnomocnik.

Pamiętaj: jeżeli umowa kupna-sprzedaży sporządzana jest na współwłaścicieli, każdy z nich musi złożyć odręczny podpis.

Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu?

Sprzedaż auta przez osobę prywatną jest czynnością cywilnoprawną, a to oznacza, że jest opodatkowana. Podatek wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wartość rynkowa to przeciętna cena za auto tej samej marki, modelu, rocznika, stanu technicznego, stopnia zużycia, którą możemy otrzymać w miejscowości zawierania umowy (liczy się położenie geograficzne). Pamiętaj więc, że wartość rynkowa to niekoniecznie cena, za którą kupisz auto. Jeśli cena za samochód ustalona w umowie kupna-sprzedaży będzie za niska, skarbówka może wszcząć procedurę wyjaśniającą.

Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu? Do zapłacenia opłaty zobowiązany jest kupujący. Ma 14 dni od daty zawarcia umowy na złożenie deklaracji PCC-3 do miejscowego urzędu skarbowego.

Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu?

Samochód sprzedany? Gratulujemy udanej transakcji! Teraz czym prędzej udaj się do wydziału komunikacji. Należy zgłosić sprzedaż samochodu poprzez złożenie zawiadomienia o zbyciu. Jak powinno ono wyglądać, ile masz czasu na dostarczenie wniosku, a także inne praktyczne porady znajdziesz w poniższym artykule: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? 

Kolejnym krokiem jest kontakt z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, w którym wykupione było OC. Masz na to 14 dni, jednak warto zrobić to jak najszybciej. Dlaczego? W przypadku wypadku czy stłuczki, to na Tobie ciążyć będą dodatkowe zwyżki, jako na właścicielu polisy.

Co z ubezpieczeniem OC, które było opłacone do końca roku? Jeśli pojazd był już objęty ochroną, polisa przechodzi na nowego właściciela samochodu. W takim przypadku umowa kończy się wraz z upływem okresu, na który została zawarta. Nowy nabywca ma prawo wypowiedź umowę OC i może to zrobić w dowolnym momencie.

Więcej na ten temat oraz wzór wypowiedzenia znajdziesz w naszym artykule: Wypowiedzenie OC – wszystko, co musisz wiedzieć!

Zdarza się, że ubezpieczenie samochodu wygasa w ciągu kilku dni po zakupie – nabywca nie może liczyć na automatyczne przedłużenie ochrony. Nowy właściciel musi pamiętać o podpisaniu nowej umowy z dowolnym towarzystwem, aby uniknąć kary za brak OC.


Pobierz wzór umowy:


Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu?

Sprzedaż auta przez osobę prywatną jest czynnością cywilnoprawną, a to oznacza, że jest opodatkowana. Podatek wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wartość rynkowa to przeciętna cena za auto tej samej marki, modelu, rocznika, stanu technicznego, stopnia zużycia, którą możemy otrzymać w miejscowości zawierania umowy (liczy się położenie geograficzne). Pamiętaj więc, że wartość rynkowa to niekoniecznie cena, za którą kupisz auto. Jeśli cena za samochód ustalona w umowie kupna-sprzedaży będzie za niska, skarbówka może wszcząć procedurę wyjaśniającą.

Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu? Do zapłacenia opłaty zobowiązany jest kupujący. Ma 14 dni od daty zawarcia umowy na złożenie deklaracji PCC-3 do miejscowego urzędu skarbowego.

Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu?

Samochód sprzedany? Gratulujemy udanej transakcji! Teraz czym prędzej udaj się do wydziału komunikacji. Należy zgłosić sprzedaż samochodu poprzez złożenie zawiadomienia o zbyciu. Jak powinno ono wyglądać, ile masz czasu na dostarczenie wniosku, a także inne praktyczne porady znajdziesz w poniższym artykule: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? 

Kolejnym krokiem jest kontakt z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, w którym wykupione było OC. Masz na to 14 dni, jednak warto zrobić to jak najszybciej. Dlaczego? W przypadku wypadku czy stłuczki, to na Tobie ciążyć będą dodatkowe zwyżki, jako na właścicielu polisy.

Co z ubezpieczeniem OC, które było opłacone do końca roku? Jeśli pojazd był już objęty ochroną, polisa przechodzi na nowego właściciela samochodu. W takim przypadku umowa kończy się wraz z upływem okresu, na który została zawarta. Nowy nabywca ma prawo wypowiedź umowę OC i może to zrobić w dowolnym momencie.

Więcej na ten temat oraz wzór wypowiedzenia znajdziesz w naszym artykule: Wypowiedzenie OC – wszystko, co musisz wiedzieć!

Zdarza się, że ubezpieczenie samochodu wygasa w ciągu kilku dni po zakupie – nabywca nie może liczyć na automatyczne przedłużenie ochrony. Nowy właściciel musi pamiętać o podpisaniu nowej umowy z dowolnym towarzystwem, aby uniknąć kary za brak OC.

Pytania i odpowiedzi

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?
Jak wyrejestrować samochód po sprzedaży?
Czy trzeba wyrejestrować samochód po sprzedaży?
Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu?
Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

Podsumowanie

 1. Umowa kupna-sprzedaży samochodu może być zawarta w formie ustnej, ale zdecydowanie lepsza jest jednak forma pisemna, która jasno określa prawa i obowiązki obu stron transakcji.
 2. Wśród najważniejszych elementów umowy kupna-sprzedaży samochodu należy wymienić oznaczenie stron i przedmiotu transakcji oraz podpisy kontrahentów. Oprócz tego można wskazać inne postanowienia umowne – wedle uznania sprzedawcy i kupującego.
 3. Sprzedaż samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który obciąża kupującego.
 4. Zakupione auto musi być niezwłocznie przerejestrowane przez nabywcę. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży samochodu zgłasza się w wydziale komunikacji – jego lokalizacja jest zależna od miejsca zamieszkania kupującego.
 5. Jeśli samochód był objęty ubezpieczeniem OC, polisa przechodzi na nowego właściciela auta.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
122 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Michał Wątły
Michał Wątły
7 lat temu

Bardzo przydatny i mądry artykuł. Konkretnie opisałeś co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu Dużo lepiej opisane niż to co znalazłem tutaj [reklama]

jeszcze w polsce
jeszcze w polsce
7 lat temu

głupoty i dawno nie aktualne prawo , wczoraj rozmawiałęm ze specjalistą z infolinii podatków rządowych – nie ma mowy o tym żeby urząd ścigał sprzedającego o 2 % podatku PCC , odkad przepisy się zmieniły – a było to dawno – to bezprawne.

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu

Dziękujemy za uwagę – usunęliśmy fragment o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę PCC.

Dawid
Dawid
6 lat temu

Witam A ja mam takie pytanie odnośnie artykułu bo ostatnio sprzedałem samochód dla osoby z polskim obywatelstwem jest to Polak posiada dowód osobisty ale niestety nie posiada stałego ani tymczasowego zameldowania i miejsca zamieszkania a PZU po otrzymaniu umowy i wyjaśnieniu całej sytuacji odpisało na to że musi być podany adres zamieszkania czyli mam sam wymyślić ten adres pod którym niby miałby mieszkać ten człowiek? bo przecież nie ma takiego adresu wiec jak mam go podać?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Dawid

Dzień dobry

zgodnie z Art. 32 pkt 1 cytuję :
” Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. 2. Dane posiadacza, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
2) nazwę, siedzibę i numer REGON. ”
Stąd też wymóg podania adresu i trzeba go niestety spełnić.

Pozdrawiam

Piotr
Piotr
5 lat temu

Dzień dobry ja kupiłę skuter i umówie kupna sprzedaży nie ma numeru dowodu i numeru seri dowodu sprzedającego czy mogę przerejestrowć skuter bez tych informacji.

Paweł
Paweł
5 lat temu

Witam proszę o informację ponieważ sprzedałem auto i w umowie jest podpunkt który mówi że strony ustaliły że podatek w urzędzie skarbowym pokrywa sprzedający czyli ja .Proszę o info. czy muszę teraz zgłosić to do US. i dokonać wpłaty tych 2%. Dziękuje i Pozdrawiam

Łukasz
Łukasz
7 lat temu

Witam, a co z ogólnymi zasadami odnośnie kupna sprzedaży samochodu. Tutaj opisana jest optymalna droga, a co jeśli kupimy pojazd na tak zwaną gębę? Czy jest gdzieś sprecyzowane co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu i jaką powinna przyjąć formę (pisemną, ustną, inną)?

Agata Ostrowska-Jasik punkta.pl
Agata Ostrowska-Jasik punkta.pl
7 lat temu
Reply to  Łukasz

Nie ma przepisu nakazującego sporządzanie umowy kupna-sprzedaży w formie pisemnej, w związku z czym nie ma przeciwwskazań aby przyjęła ona formę ustną. Jednak zdecydowanie się na formę ustną może stać się problemem np. w momencie rejestracji pojazdu (wg. art. 72 Ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dowodu własności pojazdu). Forma ustna może także stanowić problem przy zgłoszeniu zbycia pojazdu w Towarzystwie Ubezpieczeń ponieważ niektóre firmy oprócz podania ustnego danych nabywcy wymagają także dostarczenie kopii umowy.

Łukasz
Łukasz
7 lat temu

Dziękuje za szybką odpowiedź i podanie odpowiedniego art.

Monija
Monija
7 lat temu

Witam, a co z przepisami odnośnie rękojmi, podobno nie można w umowie napisać że” kupujący nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji” To prawda ?

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  Monija

Co do zasady nie ma możliwości wyłączenia w ten sposób odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeśli kupującym jest konsument. Jeśli kupującym jest przedsiębiorca, można wyłączyć rękojmię w umowie, ale należy uczynić to w sposób wyraźny, tak aby kupujący miał tego świadomość w chwili zawierania umowy.

guralej
guralej
7 lat temu

Właśnie kupiłem samochód wg porad zawartych na tej stronie.
Niestety, autor wprowadza w błąd. Sprawa dotyczy adresu zamieszkania.
Otóż musi być on zgodny z miejscem zameldowania i to jest bardzo ważne.
Ja mam dwa miejsca zamieszkania jeden zgodny z zameldowaniem, drugi nie. W umowie wpisano ten adres bez zameldowania, więc odmówiono mi rejestracji samochodu. Jak się zamelduję w nowym miejscu to wtedy będzie ok.

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  guralej

Dziękujemy za ważną informację i przepraszamy za kłopoty. Poprawiliśmy treść. Adres zamieszkania i tak należy wpisywać, bo jest on adresem korespondencyjnym w razie jakichś problemów po kupnie/sprzedaży, ale adres zameldowania jest istotny ze względu na rejestrację pojazdu.

Jan
Jan
7 lat temu

Sprzedałem samochód osobowy.Na umowie są podpisy:sprzedającego i kupującego.Później okazało się,że kupującym był więzień odsiadujący wyrok sądowy.Osoba sporządzająca umowę zataiła ten fakt i dokonała zakupu (przy sporządzaniu umowy więzień był nieobecny,ponieważ w tym dniu był w więzieniu,a na umowie jest jego podpis jako kupujący).
Czy umowa ta jest zgodna z prawem?(czy mogę być pewien,że samochód rzeczywiście został sprzedany?)
Proszę o szybką odpowiedź- z góry dziękuję.

Jan
Jan
7 lat temu

W uzupełnieniu do zadanego pytania chcę dodać,że więzień występujący w umowie kupna sprzedaży samochodu po stronie kupującego dwa dni przed zawarciem w/w umowy był na przepustce(może fakt korzystania z przepustek jest w tej sprawie istotny).

Agata Ostrowska-Jasik
Agata Ostrowska-Jasik
7 lat temu
Reply to  Jan

Istotnym tutaj jest fakt kto złożył podpis na umowie. Jeżeli jeden z kupujących nie podpisał jej własnoręcznie to umowa taka jest umową wadliwą.

Tomasz
Tomasz
6 lat temu

Witam,
Bardzo proszę Eksperta o szersze wyjaśnieni ponieważ jestem w takiej samej sytuacji. Okazało się, że sprzedałem samochód osobie która odsiaduje wyrok. nie miałem o tym pojęcia w momencie podpisywania umowy. Dane jej są umieszczone na umowie kupna sprzedaży, ale teraz już wiem na pewno, że podpis własnoręczny złożyła inna osoba posługująca się dokumentem tożsamości skazanego (dokument był podrobiony – dane skazanego, zdjęcie podpisującego). Skazany w momencie podpisywania umowy był w więzieniu. Co w takiej sytuacji zrobić? Zgłosić sprawę na policję, ale jako co – oszustwo, kradzież czy wyłudzenie? Czy grożą mi jakieś konsekwencje bo nie rozpoznałem sfałszowanego dowodu. Co znaczy że umowa jest wadliwa – nieważna, nie doszło do sprzedaży i to ja nadal jestem właścicielem??? Przecież umowę mam?
Z góry dziękuje za pomoc.

Agata Ostrowska-Jasik
Agata Ostrowska-Jasik
6 lat temu
Reply to  Tomasz

Witam,

Jeżeli podpis nabywcy pojazdu został sfałszowany to w świetle prawa nie doszło do zmiany własności pojazdu. Sprawę powinien Pan jak najszybciej zgłosić na Policję.

Gosia
Gosia
6 lat temu

Mam dla mnie ważne pytanie. Chcemu kupić auto – dwóch współwłaścicieli, w tym jeden nie ma adresu zameldowania. Jak w takim razie zarejestrujemy auto? Jaki adres w pisać w umowie? (Adres zameldowania jednego z współwłaścicieli jest inny niż adres zamieszkania drugiego) ?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Gosia

Witam,

w takiej sytuacji należy złożyć podanie w wydziale komunikacji o chęci zarejestrowania auta zgodnie z miejscem zamieszkania, powołując się na art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz na WSA w Wyroku z 2009-02-17 (sygn. akt II SA/Bk 787/08 ), gdzie zauważył „Skoro przepis art. 73 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym posługuje się pojęciem „zamieszkania” wnioskodawcy, a nie „zameldowania”, zaś interpretacja pojęcia „zamieszkania” w pewnych okolicznościach faktycznych może budzić trudności, to ustawodawca (można by postawić tezę) godził się na takie dane o miejscu zamieszkania, jakie wskaże petent we wniosku o rejestrację pojazdu.”.

Pozdrawiam

Gabi
Gabi
6 lat temu

Mój mąż zawarł umowę kupna sprzedaży bez podania przedmiotu w umowie. Czy ta umowa nadal jest umowa kupna sprzedaży? I co teraz zrobić żeby zawierała podstawowe elementy umowy?

kasia
kasia
6 lat temu
Reply to  Gabi

witam nie mozemy zarejestrowac auta bo mamy kopie kupna sprzedaży a ma być orginał ,

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Gabi

Witam,

konieczne jest sporządzenie nowej umowy, ponieważ każda umowa kupna-sprzedaży musi zawierać jej przedmiot.

Pozdrawiam

Małgorzata
Małgorzata
6 lat temu

kupuję samochód od Sp.Cywilnej gdzie jest 2 współwłaścicieli. Pobrałam od Was umowę ale niestety jest to zwykła standardowa umowa jakich wiele w internecie. Moje pytanie -czy można uzyskać na e-maila taki przykładowy wzór , który będzie dotyczył Sp.Cywilnej ?

Patrycja
Patrycja
6 lat temu
Reply to  Małgorzata

Witam, a co z podaniem przebiegu auta na umowie – czy to nie jest konieczne? Co jeśli tych danych na umowie nie będzie, a okaże się, że zakupiłam auto z cofniętym licznikiem? Przegram ze sprzedającym?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Patrycja

Witam,

podanie przebiegu auta w umowie nie jest konieczne. Natomiast zawsze jest możliwość podjechania autem do serwisu celem sprawdzenia stanu technicznego auta, można też wtedy spytać o licznik.

Pozdrawiam

Agata Ostrowska-Jasik
Agata Ostrowska-Jasik
6 lat temu
Reply to  Małgorzata

Witam,

Niestety nie posiadamy takiego wzoru. Proszę napisać do nas na pomoc@Punkta.pl postaramy się pomóc w stworzeniu takiej umowy chociaż spółki bardzo często mają do tego swoje druki.

Tomek
Tomek
6 lat temu

Witam,
mój adres zamieszkania od ponad 10 lat jest inny niż adres zameldowania(odległość około 600 km). W związku z tym, jeżeli w umowie kupna/sprzedaży samochodu będą wpisane oba adresy będą mógł zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania? Czy jest to możliwe i jakoś prawnie określone czy zależy od samego urzędnika?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Tomek

Witam,

art. 73. 1. PRD mówi jasno: „Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (…)”. Często urzędnicy twierdzą, że taka rejestracja jest niemożliwa, ale proszę nie dać się zbyć.

Pozdrawiam

Natalia
Natalia
6 lat temu

Witam. Jeśli umowa kupującego zawiera jego pesel a na mojej nie jest on wpisany czy ta umowa jest ważna ?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Natalia

Witam,

taką umowę należy sporządzić od początku, ponieważ jest nieważna, jeżeli brakuje wszystkich danych jednej ze stron.

Pozdrawiam

Monika
Monika
6 lat temu

Witam, 2 dni temu kupiłam samochód, właścicielem jest teściowa a ja jako współwłaściciel, proszę o informację, jak zmienić właściciela, np na moją mamę, w jakiej formie to powinno się odbyć, jakich czynności wszystkie strony powinny dopełnić?
pozdrawiam

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Monika

Witam,

zmiana właściciela może się odbyć poprzez sporządzenie umowy darowizny lub kupna- sprzedaży.

Pozdrawiam

Monika
Monika
6 lat temu

Witam, dokonałam zakupu auta z osobą trzecią natomiast sprawy tak się potoczyły, że nie chce widnieć na umowie zakupu pojazdu – jak załatwić taką sprawe ?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Monika

Witam,

konieczne będzie sporządzenie umowy kupna- sprzedaży lub darowizny ze współwłaścicielem auta.

Pozdrawiam

Jan
Jan
6 lat temu

A czy można na umowie od razu dwóch kupujących zapisać żeby nie robić później darowizny

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Jan

Witam,

jest to możliwe, wtedy obydwie osoby na umowie będą w dowodzie rejestracyjnym.

Pozdrawiam

Weronika
Weronika
6 lat temu

W artykule w części dotyczącej PCC podano informację: „Zapłacenie podatku obciąża kupującego”, natomiast w ramce zawierającej podsumowanie artykułu podano informację: „Sprzedaż samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który obciąża sprzedawcę”

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Weronika

Witam,

przepraszamy za błąd i dziękujemy za spostrzegawczość 🙂

Pozdrawiam

DOROTA
DOROTA
6 lat temu

Witam.Proszę mi doradzić co zrobić w moim przypadku. Kupiliśmy auto prawie miesiąc temu,mąż pojechał zarejestrować go dopiero dziś ze względu na to iż było do roboty sporo rzeczy i auto nie miało przeglądu. w piątek przeszedł przegląd i dziś rejestracja …i tu nie miła niespodzianka. Wisi na nim komornik….nie mam kontaktu z właścicielami poprzednimi ale to znajomi mojego znajomego i on po rozmowie z byłymi właścicielami mówi żeby rejestrować bo to stara sprawa juz nie aktualna….Ale ja jakoś nie wierzę, co teraz zrobić? Czy możemy anulować umowę kupna po takim czasie?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  DOROTA

Witam 🙂

Warto jednak w pierwszej kolejności zorientować się co do statusu prawnego sprawy i sprawdzić czy samochód nie jest obiektem windykacji komorniczej.
Jeśli będą Państwo chcieli odstąpić od umowy w kodeksie cywilnym artykuły 556-576 dokładnie opisują sytuacje w których może to nastąpić.

Pozdrawiam

Zuzanna
Zuzanna
6 lat temu

Jak można sprawdzić status prawny samochodu? Właśnie chce kupić auto i wolałabym nie popaść w niepotrzebne kłopoty.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Zuzanna

Witam 🙂

Bardzo dobre pytanie! Podaję stronę rządową, z dostępem do historii : https://historiapojazdu.gov.pl/

Pozdrawiam

Basia
Basia
6 lat temu

Mąż sprzedał samochód pół roku temu bez wpisania nr pesel kupującego. Niestety nie ma kontaktu z kupującym i tym samym uzyskania tego numeru. Ubezpieczyciel żąda 2 raty za oc. Co mamy zrobić ?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Basia

Witam 🙂

sprzedający po transakcji ma 14 dni na zgłoszenie tego faktu ubezpieczycielowi. Proszę poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży auta, ponieważ nie jesteście już Państwo w jego posiadaniu a właścicielem polisy po 30 dniach od sprzedaży stał się nabywca.

Pozdrawiam

Marcin
Marcin
5 lat temu
Reply to  Basia

Mam podobny przypadek gdyz na umowie sprzedaży samochodu nie mam adresu zamieszkania kupująego a firma ubezpieczeniowa domaga się opłacennia oc a było zgłoszone sprzedanie auta w firmie ubezpieczeniowej

Smithd330
Smithd330
6 lat temu

Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently! ecfcfkdebgkadbae

Smithd355
Smithd355
6 lat temu

tretinoin chemotherapy ebekbdeegkecggac

Renata
Renata
6 lat temu

A czy może Pan napisać jak powinien brzmieć zapis w umowie odnoszący się do ochrony danych osobowych?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Renata

Witam

czy mogłaby Pani sprecyzować, co konkretnie ma Pani na myśli ?

Pozdrawiam

Renata
Renata
6 lat temu

Chodzi mi o zapis chroniący moje dane osobowe, które wpiszę w umowie. Chciałabym zabezpieczyć się przed wykorzystaniem ich przez sprzedającego (autokomis) do innych celów: kredyty na mój rachunek, fikcyjne umowy itd.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Renata

Pani Renato

jeżeli nie będzie dodatkowych klauzul, na które się Pani zgodzi (dotyczącyh Pani danych), to nie powinny być wykorzystane.
Każde użycie Pani danych, bez zgody Pani zgody będzie złamaniem prawa, a przed tym nie uchroni Pani żaden dodatkowy zapis w umowie.

Pozdrawiam

Smithc870
Smithc870
6 lat temu

Helpful info. Fortunate me I found your website by chance, and I’m shocked why this twist of fate did not took place earlier! I bookmarked it. accfaddkfeadeeda

Marcin
Marcin
6 lat temu

Witam. Czy na umowie kupna samochodu muszą być dane wszystkich przyszłych współwłaścicieli np. w sytuacji kiedy chcemy zmniejszyć wysokość ubezpieczenia oc w ” ubezpieczalni ” podając jako współwłaściciela osobę posiadającą maksymalne zniżki. Czy w wydziale komunikacji odmówią zarejestrowania pojazdu, nawet wówczas gdy przyszły współwłaściciel stawi się osobiście? Czy trzeba wtedy podpisywać nową umowę kupna?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Marcin

Witam

współwłasność może być ujęta na umowie kupna. Współwłaściciela możemy również dopisać w dowolnej chwili składając odpowiedni wniosek w WK, nie musi być on na umowie kupna. Trzeba jednak pamiętać, że dopisanie współwłasności w DR jest dodatkowo płatne.

Pozdrawiam

Mateusz
Mateusz
6 lat temu

Pytanie w kwestii przedstawicielstwa i współwłasności
Planuję zakup samochodu i w celu obniżenia składki OC chcę, żeby właścicielem była moja mama, a ja będę współwłaścicielem. Czy mogę sam podpisać umowę kupna-sprzedaży? Czy lepiej, żebym podpisał się pod umową jako reprezentant mamy? Podobno jeśli osoba posiadająca większe zniżki jest głównym właścicielem to składka OC jest niższa.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Mateusz

Hej Mateusz

jeśli podpiszecie ze sobą pełnomocnictwo i druga strona (sprzedający) zaakceptuje takie rozwiązanie, to nie ma najmniejszego problemu. Ewentualnie możesz zakupić pojazd na siebie i dokonać darowizny na mamę, to też dobry sposób na współwłasność.

Pozdrawiam

Tomek
Tomek
6 lat temu

Jak powinien brzmieć punkt na umowie mówiącym o tym, że dostanie kasę równą wartości pojazdu pomniejszoną o zaliczkę/zadatek?

Łukasz Leus
Łukasz Leus
6 lat temu
Reply to  Tomek

Witam,
w jakim celu potrzebny jest taki zapis? Na umowie znajduje się zapis na temat tego na jakim poziomie jest ustalona cena i taką kwotę łącznie powinien przekazać kupujący sprzedającemu. Jeśli wcześniej miała miejsce zaliczka to sprzedający powinien wystawić chociaż odręcznie napisaną notatkę w stylu „otrzymałem zaliczkę w wysokości x zł” + podpis i wręczyć Panu jako dowód.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zygmunt
Zygmunt
6 lat temu

Witam. Czy kupujący może mieć skserowaną umowę sprzedaży? Chodzi o wszelkie dane, bo podpisy sprzedających nie są skserowane

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Zygmunt

Dzień dobry

jeśli na obydwu egzemplarzach widnieją oryginalne podpisy, to taka umowa uznawana jest również jako oryginał.

Pozdrawiam

Zygmunt
Zygmunt
6 lat temu

Dziękuje za odpowiedź

Monika
Monika
6 lat temu

Witam. Mam pytanie. Zawarlam wczorarsj ustna umowe sprzedazy auta. Miala ona zostac sfinalizowana w srode. Pomimo umowy ustnej sprzedajacy sprzedal za moimi plecami samochod ktory mial byc moj. Czy moge dochodzic swoich racji

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Monika

Dzień dobry

jeśli będzie Pani potrafiła przed sądem dowieść zawarcia takiej umowy, to jak najbardziej tak, bo umowa ustna jest pewną formą obowiązującej umowy.

Pozdrawiam

Achim
Achim
6 lat temu

Witam kupuję auto w dowodzie rej są wpisane dwie osoby, ale przy sprzedaży fizycznie będzie tylko jedna, druga złożyła podpisy in blanco, czy taka umowa będzie ważna ?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Achim

Dzień dobry

jeśli nie przeszkadza Panu brak obecności jednego z właścicieli, to umowa podpisana będzie obowiązywała.

Pozdrawiam

Kazimierz
Kazimierz
6 lat temu

A co jeśli na umowie z osobą prywatną nie ma nr. dowodu osobistego?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Kazimierz

Dzień dobry

jeśli dla urzędu będzie to problem, to proszę się powołać na art. 32 pkt 2 ustawy o OC : ” Dane posiadacza, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany”. Tu są podane niezbędne dane.

Pozdrawiam

Diana
Diana
5 lat temu

Witam! Mam pytanie, czy między kupnem a rejestracją samochodu mogę zmienić adres zameldowania? Czy bez problemu będę mogła zarejestrować samochód nie mając jeszcze nowego dowodu osobistego i już nie mając starego? Czy inny adres zameldowania w umowie kupna niż nowy adres zameldowania nie będzie stwarzał problemów przy rejestracji?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Diana

Zapewne podczas rejestracji samochodu niezbędnym jest, by posiadała Pani dokument potwierdzający Pani tożsamość. w celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę zgłosić się do Wydziału Komunikacji.

Łukasz
Łukasz
5 lat temu

Witam. Kupiłem samochód od Pana X, był on jedynym właścicielem auta, jednak kupił je 15 dni wcześniej i nie przerejestrowal. Otrzymałem od niego umowę od poprzedniego właściciela jaką z nim podpisał. Tylko umowa ta jest sporządzona między Panem X a poprzednim właścicielem. Jednakże, auto wcześniej miało też współwlasciciela,który nie widnieje na tej umowie. Czy nie będę miał teraz problemu z zarejestrowaniem tego auta? W dowodzie widnieją dwie osoby?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Łukasz

Chodzi o ciągłość umów, a umowy Pan posiada, w związku z czym nie powinno być problemów przy rejestracji.

Jacek
Jacek
5 lat temu

Dzień dobry. Kilka lat temu kupiłem uszkodzony motocykl z przeznaczeniem do remontu. W chwili obecnej chciałbym go zarejestrować ale w międzyczasie wymieniłem dowód osobisty na nowy (na umowie K-S jest nr „starego dowodu”) – czy nie będzie problemów z rejestracją? Dodatkowo na nowych dowodach nie ma informacji o zameldowaniu/zamieszkaniu – rozumiem, że na umowie K-S te dane są konieczne?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Jacek

W celu uzyskania informacji proszę skontaktować się z Wydziałem Komunikacji.

Smithk720
Smithk720
5 lat temu

I just couldn’t go away your web site before suggesting that I really enjoyed the usual information an individual provide on your visitors? Is gonna be again continuously in order to check up on new posts deeggbgakgdegedb

Marcin
Marcin
5 lat temu

Witam a ja mam taki problem w tamtym roku kupiłem auto w komisie peugeot 307 w dowodzie jest wpisane tak samochód osobowy liczba miejsc 5 ale oznaczenie ma n1 czyli jako ciężarowy i auto nie przeszło mi przegladu , co mam teraz zrobić ?
w karcie pojazdu poprzedniego właściciela jest wpisane jako ciężarowy
auto bylo kupione w polskim salonie

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Marcin

Proszę skontaktować się z wydziałem komunikacji i tam zasięgnąć informacji.

Daniel
Daniel
5 lat temu

Cześć Kupiłem samochód w pani.Ale teraz nie mogę zarejestrować ponieważ nie wszystkie warunki zakupu i sprzedaży innego vlasnykiv.Scho tym zrobić

Marta
Marta
5 lat temu

Chcę sprzedać samochód, mam jednak problem, ponieważ wyszłam za mąż, a co za tym idzie – zmieniłam nazwisko. Zostałam wprowadzona w błąd, że nie muszę wyrabiać nowego dowodu rejestracyjnego. Dowód osobisty mam już na nowe nazwisko. Niestety nie mam czasu, by teraz zmienić dowód rejestracyjny. Czy w umowie kupna-sprzedaży mam wpisać aktualne dane i dodatkowo dopisać oświadczenie o zmianie nazwiska? Czy to wystarczy i żadna ze stron nie będzie miała problemu z zarejstrowaniem/wyrejstrowaniem pojazdu? Czy takie oświadczenie powinno wyglądać mniej wiecej tak: ja niżej podpisana … oświadczam, iż dnia … zmieniłam nazwisko z … na … . Dane te potwierdzam legitymując się aktualnym dowodem osobistym o nr… .

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Marta

W mojej ocenie powinno to wystarczyć.

Tomasz
Tomasz
5 lat temu

czy jest możliwe wpisanie do umowy tzw. kary umownej, tak by mieć oręże do walki z nie uczciwymi sprzedającymi. Przykładowo wpisujemy do umowy, że w okresie użytkowania pojazdu przez sprzedającego (I właściciel) auto nie miało wypadku, a stan licznika jest zgodny ze stanem faktycznym i w przypadku ujawnienia, że było inaczej to sprzedający zobowiązuje się do zapłacenia kary w jakiejś kwocie (jako odszkodowanie), przyjęcia auta i zwrotu pieniędzy…

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Tomasz

Nie widzę przeszkód. Prawo nie zabrania kształtować warunków umowy kupna sprzedaży w ten sposób.

Bermuden
Bermuden
5 lat temu

Witam,

Jako osoba prywatna kupuje samochod od osoby prywatnej. Auto nalezy do Pana ktory nabyl je bedac w malzenstwie, czyli jest to wlasnosc wspolna jego i jego zony. Rowniez tylko jego imie i nazwisko widnieje w dowodzie rejestracyjnym.
Niestety wlasciciela nie ma w kraju i nie moze podpisac umowy kupna sprzedazy.
Z tego co wiem żona moze dokonac sprzedazy bez specjalnego upowaznienia od meza (majatek wspolny)

Jaka osobe moge wpisac na umowie jako sprzedajaca ?

Jesli wpisze dane zony (ktora to obawiam sie problemow z rejestracja (inne dane niz na dowodzie rejestracyjnym).
Jesli wpisze dane meza to zona podpisujac sie falszuje podpis. Co mi grozi jako kupujacemu ?

Jak rozwiazac ten problem bez uzycia dodatkowego dokumentu upowazniajacego (ktorego maz w tej chwili i tak podpisac nie moze) ?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Bermuden

Nie jest wymagane upoważnienie od męża, zatem żona spokojnie może sprzedać Panu samochód. Według mnie, ze względu na to, że samochód jest własnościa wspólną, w umowie można wpisać dane obydwojga małżonków. Sugeruję skontaktować się jeszcze w tej sprawie z urzędem komunikacji w celu szczegółowego wyjaśnienia sprawy.

Katarzyna M
Katarzyna M
5 lat temu

Witam, pytanie odnośnie współwłaściciela pojazdu. Na umowie kupna-sprzedaży widnieje tylko moje nazwisko. Chciałabym jednak dodać mojego tatę jako współwlaściciela. Dodam że kupiłam samochód 2 dni temu i nie zarejestrowałam jeszcze pojazdu. Czy wystarczająca bedzie tylko umowa darowizny ? I czy wystarczy np 20% darowizny, by stał się na równi ze mna współwłaścicielem pojazdu? Jak najkorzystniej wybrnąć z tej sytuacji żeby składka OC liczona była na tatę a nie na mnie (młody kierowca). Proszę o odpowiedź.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Katarzyna M

W zaistniałej sytuacji wystarczy umowa darowizny. Aby tata stał się na równi współwłaścicielem, należy mu przekazać 50% własności auta.
Więcej na temat darowizny w linku poniżej: https://punkta.pl/abc-zakupu/umowa-darowizny-samochodu-wzor/

Mateusz
Mateusz
5 lat temu

Jak pobrać wzór umowy? Nie widze zadnego linku itp. Na koncu artykułu (bardzo wartościowego) jest tylko napis [Widget umowa kupna sprzedazy samochodu] ale to nie jest zaden odnosnik.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Mateusz

Dziękujemy za komentarz. Poprawiamy…

Wojciech
Wojciech
5 lat temu

Dalej widać tylko napis. brak linku. prosił bym o naprawienie

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Wojciech

Dziękujemy za uwagę. Niedługo wszystko powinno być już w porządku.

Zygmunt
Zygmunt
5 lat temu

Kupiłem używany samochód i nie upłynęło jeszcze 24 godzin a już pojawiły się bardzo poważne usterki (duży luz w układzie kierowniczym którego nie wyczułem przy zakupie). Zmylił mnie fakt, że auto co dopiero przeszło przegląd techniczny. Dodatkowo umowa nie została podpisana przez kupującego i sprzedającego, ale jest klauzula o zapoznaniu się z stanem technicznym.
Jakie mam szanse na unieważnienie tej transakcji i czy sprzedający może prawnie odmówić unieważnienia umowy sprzedaży?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Zygmunt

Skoro umowa kupna-sprzedaży nie została podpisana przez strony umowy, jest ona nieważna.

Antoni
Antoni
5 lat temu

Kupiłem auto w komisie i nie mogłem przerejestrować bo w karcie pojazdu jest wpis współwłaściciela a nie otrzymałem dokumentu kupna-sprzedaży z podpisem owego współwłaściciela. Moje pytanie brzmi, czy moja umowa z komisem jest ważna? Czy auto mógłbym zwrócić?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Antoni

Umowa jest nieważna, chyba że współwłaściciel miał umocowanie do sprzedaży pojazdu od drugiego współwłaściciela. Według mnie, w takiej sytuacji, auto można zwrócić.

Mariusz
Mariusz
5 lat temu

Mam zamiar kupić samochód, który ojciec kupił córce,mającej wrócić z zagranicy. Wpisał ją jako właścicielkę pojazdu i za nią podpisał umowę. Za parę dni córka oświadczyła, że nie wraca i ojciec chce sprzedać auto. Czy jeśli córka widnieje jako właściciel i dowód rejestracyjny jest na jej nazwisko, ojciec może sprzedać ów pojazd bez niczego ? Czego dopilnować żeby nie mieć problemów ? Kupując auto też podpisał za córkę umowę.

Grzegorz Bujański (punkta)
Grzegorz Bujański (punkta)
5 lat temu
Reply to  Mariusz

Witam. Umowa kupna sprzedaży powinna zostać podpisana i przez ojca i przez córkę. Bez odpowiedniego upoważnienia ojciec nie może podpisywać umowy za córkę. Umowa będzie nieważna.

Paweł
Paweł
5 lat temu

Czy na umowie konieczny jest numer dowodu osobistego współwłaściciela, czy wystarczy numer Pesel?

Grzegorz Bujański (punkta)
Grzegorz Bujański (punkta)
5 lat temu
Reply to  Paweł

Co do zasady, ubezpieczyciel wymaga zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany. Natomiast wydział komunikacji najczęściej wymaga także numeru dowody osobistego i bez tej informacji na umowie, mogą pojawić się problemy z rejestracją auta.

Dominik
Dominik
5 lat temu

Data umowy nie może być z datą wcześniejszą niż odbiór dowodu rejestracyjnego stałego. O tym w artykule już nie ma.

Piotr
Piotr
5 lat temu

Witam.
Kupuję auto z USA które obecnie po wszelkich opłatach akcyzy, cłach i podatkach jest w Polsce.
Auto ma Certificate of Title (czyli dowód rejestracyjny) i wszelkie wymagane dokumenty ale nie ma tablic rejestracyjnych – bo podobno żadne auto z USA nie ma tablic. Czy brak tablic rejestracyjnych będzie problemem przy rejestracji?

Piotr
Piotr
4 lat temu

Witam kupiłem wczoraj samochód od handlarza auto zawiera kilka umów zmieniło się kilku właścicieli ale auto nadal jest zarejestrowane na pierwszego właściciela w Polsce następne z kolei osoby które kupiły to auto jeżdziły bez jego przerejestrowania czy nie będę miał z tego tytułu problemów z zarejestrowaniem auta na siebie.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Piotr

Dzień dobry, nie będzie miał Pan problemów z przerejestrowaniem auta, natomiast proszę dołączyć wszystkie umowy kupna sprzedaży, które otrzymał Pan od zbywcy auta.

Magda
Magda
4 lat temu

Witam tydzień temu wyszłam za maż i zamierzamy z mężem kupić na dniach auto, co zrobić jeśli nie będę miała jeszcze aktualnego dowodu a będę współwłaścicielem .

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Magda

Dzień dobry, nazwisko na umowie kupna-sprzedaży powinno być aktualne, takie jakie Pani obecnie posiada, natomiast polecam skontaktować się jeszcze z wydziałem komunikacji, aby doprecyzować, czy nie będzie później problemu z zarejestrowaniem auta – być może będą wymagali kopii aktu małżeństwa.

Ela
Ela
4 lat temu

Witam. Co zrobić w przypadku kiedy sprzedalam samochód i zgubilam umowe kupna/sprzedaży a kupujący nie chce przerejestrować samochodu na siebie. Za kilka dni kończy się OC.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Ela

Dzień dobry, proszę w pierwszej kolejności spróbować otrzymać kopie lub zdjęcie/skan umowy od nowego właściciela, jeśli otrzyma Pani taką, to będzie można przesłać zdjęcie/skan do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Jacoslaw
Jacoslaw
4 lat temu

Witam. Jestem świeżo po ślubie i planuje kupić auto i wpisać w umowę mnie zarówno i Żonę tylko tak, Żona przejęła moje nazwisko A ja zmieniam meldunek A nie możemy zmienić dowodu ponieważ za niecałe 2 tyg lecimy na wczasy. Jak to wszystko ogarnąć? Z góry dziękuję

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Jacoslaw

Dzień dobry, małżonka powinna podpisać się już nowym nazwiskiem, na podstawie aktu małżeństwa ma prawo do posługiwania się nazwiskiem męża. Jeśli meldunek faktycznie nie został jeszcze zmieniony, a do sprzedaży dojdzie przed jego zmianą, to należy wpisać adres z aktualnego dowodu osobistego.

Paweł1983
Paweł1983
4 lat temu

Witam
Chcę sprzedać samochód po wypadku (dowód rejestracyjny zabrany przez policję,po ewentualnych naprawach i przeglądzie do odbioru w Wydziale Komunikacji) gościowi z Ukrainy (twierdzi że auto kupuje na części i że nie potrzebuje i nie chce zaświadczenia,które mam z Policji).
Pytanie,czy Ja nie będę miał problemu z wyrejestrowaniem go po sprzedaży???,i czy jak już dałoby rade wyrejestrować auto,to czy jak ten dowód rejestracyjny będzie cały czas u nich nigdy nie odebrany ,czy Ja nie będe miał problemów przez to po jakimś czasie??
Z góry dziękuje

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Paweł1983

Dzień dobry, w tym przypadku najlepiej będzie skontaktować się z wydziałem komunikacji. Każdy wydział ma różne interpretacje prawa i własne procedury. Ogółem do wyrejestrowania pojazdu z powodu sprzedaży nie jest wymagane okazanie dowodu rejestracyjnego, jedynie należy dostarczyć umowę kupna-sprzedaży.