Umowa darowizny samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Aktualizacja:
umowa darowizny

Chcesz przekazać swoje auto nieodpłatnie bliskiej osobie? W takim wypadku powinna zostać sporządzona umowa darowizny samochodu. Umowa darowizny spisana bez udziału notariusza też będzie ważna i uprawomocni się w momencie przekazania samochodu. Sprawdź, co powinno się znaleźć w umowie darowizny samochodu i pobierz jej wzór za darmo!

Pobierz wzór umowy darowizny samochodu

W naszym artykule opisujemy, co powinna zawierać umowa darowizny samochodu, a także podajemy konkretne przykłady pytań zadawanych na forach internetowych.

Czy umowa darowizny samochodu musi być potwierdzona notarialnie?

Nie ma żadnych ograniczeń co do tego, komu możesz podarować swój samochód. Może to być ktoś z rodziny, ale również osoba obca a także np. stowarzyszenie czy fundacja. Najbardziej prawidłowym sposobem uprawomocnienia darowizny jest spisanie odpowiedniego aktu u notariusza, co ułatwia całą procedurę, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami. Gdy chcemy podarować komuś ruchomość (a samochód zalicza się oczywiście do ruchomości), umowa darowizny może zostać spisana z pominięciem notariusza. Należy jednak podkreślić, że taka umowa staje się ważna w momencie przekazania darowanego samochodu. Jeżeli chcesz sporządzić samodzielnie umowę darowizny samochodu, to musisz wiedzieć, co powinno się w niej koniecznie znaleźć.

Jak wypełnić umowę darowizny samochodu

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.), ważne jest, abyś w umowie określił, kto komu chce darować samochód. Stronami w tym wypadku będą Darczyńca, czyli osoba która oddaje przedmiot umowy i Obdarowany, czyli osoba przyjmująca przedmiot. Nie wystarczy podać imienia i nazwiska. Aby została zachowana poprawna konstrukcja umowy darowizny samochodu, powinieneś w niej zawrzeć następujące dane:

W przypadku osób fizycznych:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • PESEL
 • numer dowodu osobistego lub paszportu

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • PESEL
 • numer dowodu osobistego lub paszportu
 • informację o prowadzeniu działalności gospodarczej ze wskazaniem firmy (nazwy przedsiębiorstwa) i jej siedziby
 • numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej lub w innym rejestrze

W przypadku osób prawnych (spółek):

 • nazwę osoby prawnej
 • siedzibę osoby prawnej
 • informacje o organie prowadzącym rejestr danej osoby prawnej (z reguły jest to sąd rejestrowy prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z podaniem numeru we właściwym rejestrze
 • wysokość kapitału zakładowego oraz informację czy jest on pokryty w całości czy w części (dotyczy to tylko spółek kapitałowych – spółki z o.o. i spółki akcyjnej)
 • NIP
 • REGON
 • osoby uprawnione do reprezentacji spółki, a więc także do podpisania umowy darowizny samochodu (osoba prawna zawsze działa przez osoby fizyczne, stąd potrzeba wskazania ludzi upoważnionych do podpisania umowy – spółka sama umowy nie podpisze).

Często zdarza się, że pojazd ma więcej niż jednego właściciela. Na umowie darowizny samochodu powinny znaleźć się dane wszystkich właścicieli auta.

Co jest przedmiotem umowy darowizny samochodu?

Pytanie wydaje się być banalne. Jednak żeby w sposób precyzyjny zdefiniować przedmiot umowy, nie wystarczy podać marki pojazdu i numeru rejestracyjnego. Oprócz tego w umowie należy także wymienić:

 • model samochodu
 • rocznik
 • przebieg
 • numer nadwozia VIN

Ważne jest także, abyś zaznaczył w umowie darowizny samochodu, co dodatkowo z nim oddajesz. Przykładowo może to być dodatkowy komplet kluczy, opony czy karta pojazdu. Powinieneś również zawrzeć w umowie informacje, czy samochód nie stanowi przedmiotu praw osób trzecich, czy nie jest obciążony długami oraz jaki jest jego stan techniczny.

Kiedy musisz zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego? 

W umowie darowizny samochodu musisz koniecznie określić wartość pojazdu, który jest jej przedmiotem. Jest to istotny element umowy ze względu na kalkulację wysokości podatku od darowizny, który będzie musiał zapłacić obdarowany. Pamiętaj przy tym, że jeśli zaniżysz wartość pojazdu, Urząd Skarbowy może zlecić jego wycenę. Gdy biegły wykaże, że wartość samochodu różni się od podanej przez ciebie o więcej niż 33%, może obdarowanego obciążyć kosztami tej wyceny, oprócz oczywiście dopłaty podatku. Mając powyższe na względzie, najlepiej przedstawić prawidłową rynkową wartość pojazdu w oparciu np. o internetowe oferty sprzedaży podobnych aut.

Podpisy i finalizacja umowy darowizny samochodu

W umowie bardzo ważne są oświadczenia darczyńcy i obdarowanego. Darczyńca oświadcza, że daruje przedmiotowy samochód, natomiast Obdarowany – że darowiznę przyjmuje. Umowa darowizny samochodu będzie miała moc prawną tylko wtedy kiedy jej zapisy zostaną potwierdzone podpisami stron umowy. W przypadku gdy po jednej stronie umowy jest kilka osób, np. dwoje rodziców-współwłaścicieli podarowuje auto dziecku, na dokumencie muszą znaleźć się podpisy obojga. Podpisy muszą być czytelne, nie mogą to być parafki.

CZYTAJ TAKŻE

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? Pobierz wzór

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Kiedy trzeba wyrejestrować auto?

Wniosek o rejestrację pojazdu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Co powinno zawierać i gdzie je złożyć?

Umowa, nawet podpisana, obowiązuje dopiero od momentu fizycznego przekazania samochodu. W umowie powinien znaleźć się zapis o wydaniu przedmiotu darowizny, co obie strony muszą potwierdzić.

<bettyxue>: Pół roku temu podpisałam umowę darowizny samochodu jako obdarowana. Darczyńcą był mój były mąż w ramach podziału majątku – ponieważ samochód był wspólny – kupiony przez nas oboje podczas trwania związku małżeńskiego. W umowie tej darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny stanowi od danego dnia moją własność. Ja jako obdarowana oświadczam, iż od dnia zawarcia umowy przechodzą na mnie wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny itd., jak również w jednym z paragrafów strony oświadczają, że wydanie przedmiotu darowizny obdarowanej już nastąpiło. Samochód został mi wydany. Umowa została podpisana przez darczyńcę, czyli mojego byłego męża oraz przeze mnie, bez obecności notariusza i innych świadków. Czy posiada ona moc prawną?

Odpowiedź: Jeśli przedmiot umowy, czyli samochód został wydany, to umowa ma moc prawną.

Podatek i inne opłaty z tytułu umowy darowizny samochodu

Kwestie podatkowe reguluje Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek opłacenia podatku od darowizny mają osoby które otrzymały darowiznę w kwocie wyższej niż ta wolna od podatku. Kwoty wolne od podatku w przypadku darowizny zależą od stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym:

Podatek od darowizny samochodu.pdf

 Podatek od darowizny samochodu

Kiedy darowizna dotyczy najbliższej rodziny można starać się o całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Należy to zgłosić za pomocą formularza SD-Z2 do naczelnika Urzędu Skarbowego.

<Ronald Regan>: Mam dylemat i bardzo proszę o pomoc. Otrzymałem od dziadka 1/2 samochodu wartego 2 tys zł. Nigdy nie otrzymywałem żadnej darowizny od nikogo. Czy muszę w takim razie zgłaszać do to Urzędu Skarbowego i płacić podatek, czy nie? Coś mi się kojarzy, że dziadek i mała kwota i że chyba nie muszę, ale wolę się upewnić.

Odpowiedź: W tym wypadku jest to zdecydowane kwota wolna od podatku. Musisz jednak złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację podatkową SD-3.

W przypadku umowy darowizny samochodu obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania pojazdu. Obdarowany zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny. Pamiętaj o dołączeniu dokumentacji, która może mieć wpływ na określenie podstawy opodatkowania, czyli przede wszystkim kopii umowy darowizny samochodu. Po określeniu przez Urząd Skarbowy wysokości podatku i przekazaniu obdarowanemu takiej informacji będzie on miał 14 dni na uiszczenie opłaty.

Aby uniknąć częstego przekazywania drobnych darowizn z pominięciem podatku polski ustawodawca wprowadził okres 5 lat jako czas, który musi upłynąć pomiędzy jedną a drugą darowizną od tej samej osoby. Jeżeli darowizna od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia darowizna. W ten sposób określa się podstawę opodatkowania dla kolejnych darowizn od tej samej osoby.

Co po otrzymaniu auta? Rejestracja i ubezpieczenie OC

Finalizacja umowy darowizny samochodu wiąże się z identycznymi zobowiązaniami co podpisanie umowy kupna sprzedaży auta. Pierwszym z nich jest obowiązek przerejestrowania samochodu w wydziale komunikacji. W tym celu obdarowany musi przedstawić:

 • umowę darowizny samochodu
 • dowód rejestracyjny
 • dowód uiszczenia opłaty
 • kartę pojazdu

Darczyńca powinien zgłosić do ubezpieczyciela fakt przeniesienia własności. W sytuacji przekazania samochodu ubezpieczenie OC darczyńcy zaczyna obejmować obdarowanego. Obdarowany ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oraz obowiązek podpisania nowej. Jeśli zdecyduje się jednak na pozostanie przy poprzedniej umowie, musi liczyć się z tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe ponownie przeliczy składkę w związku ze zniżkami lub zwyżkami nowego właściciela. – Przeniesienie własności pojazdu przez umowę darowizny niesie ze sobą taki sam skutek prawny jak sprzedaż samochodu. Oznacza to, że umowa ubezpieczenia OC nie odnowi się automatycznie po zakończeniu okresu, na który została zawarta – zaznacza Edyta Skórka, ekspertka porównywarki Punkta. – Wyjątkiem jest darowizna częściowa. Wtedy umowa ubezpieczenia odnawia się automatycznie na tego samego ubezpieczającego.

<marzenia>: Niedługo mam dostać od rodziców samochód i mam kilka pytań z tym związanych: Co po podpisaniu tej umowy? Czy najpierw mam wykupić OC czy przerejestrować samochód na siebie?

Odpowiedź: Po podpisaniu umowy i otrzymaniu jej przedmiotu masz obowiązek przerejestrowania samochodu. W przypadku OC to rodzice muszą zgłosić do firmy ubezpieczeniowej zmianę właściciela. Ty musisz podjąć decyzję, czy chcesz pozostać przy polisie Twoich rodziców do końca bieżącego okresu ubezpieczenia, czy chcesz podpisać własną umowę. Jeżeli wybierzesz pierwszą opcję to musisz liczyć się z tym że ubezpieczyciel zmieni wysokość składki w związku z twoimi uprawnieniami do zniżek lub zwyżek. Jeżeli zdecydujesz się na opcję drugą to pamiętaj o wypowiedzeniu dotychczasowej polisy.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
50 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments