Ubezpieczenie zdrowotne dla osoby niepełnosprawnej

Aktualizacja:
Ubezpieczenie zdrowotne dla osoby z niepełnosprawnością

Osoba z niepełnosprawnością może ubezpieczyć się dokładnie na takich samych zasadach jak osoba sprawna. Na rynku nie ma osobnych ofert dla osób z niepełnosprawnością , ale można skorzystać ze standardowych polis zdrowotnych. A o ubezpieczenie dla członków rodziny warto zadbać - zwłaszcza w naszym kraju, w którym kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a czas oczekiwania na wizytę u specjalisty ciągle się wydłuża.

Ubezpieczenie zdrowotne dla osoby z niepełnosprawnością  – oferta prywatnych ubezpieczycieli

Osoba z niepełnosprawnością może samodzielnie wykupić polisę. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej polisa może zostać zawarta przez opiekunów prawnych. Polisa osoby niezdolnej do podejmowania samodzielnych decyzji lub ubezwłasnowolnionej jest ważna do momentu śmierci opiekunów prawnych. W pozostałych wypadkach to ubezpieczony sam decyduje jak długo chce korzystać z usług ubezpieczyciela – działa to dokładnie na takich samych zasadach jak ubezpieczenia dla osób sprawnych.

Opieka zdrowotna wykupiona u prywatnego ubezpieczyciela ważna jest tylko w czasie trwania umowy. Można z niej zrezygnować przed wygaśnięciem terminu, składając pisemną prośbę i zachowując okres wypowiedzenia (zazwyczaj 30-dniowy). Umowę może również zerwać ubezpieczyciel, np. jeśli okaże się, że klient zataił ważne informacje dotyczące jego stanu zdrowia.

Czytaj także: Polacy nie ufają NFZ. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne coraz popularniejsze

Ubezpieczenie zdrowotne dla osoby z niepełnosprawnością – co gwarantuje?

Osobie z niepełnosprawnością  należy się taka sama opieka jak  osobie sprawnej, tyle że w przypadku nagłej choroby taką polisę bardziej się docenia. Osoba z niepełnosprawnością nie zawsze jest w stanie poinformować opiekunów, co mu dokładnie dolega, a jeśli schorzenie szybko się rozwija, czas oczekiwania na konsultację z lekarzem odgrywa ogromną rolę.

Polisa przeważnie obejmuje całodobowy dostęp do pediatry i lekarza pierwszego kontaktu, sieci specjalistów (w zależności od pakietu – im droższy, tym większa liczba specjalistów), wizyty domowe (co szczególnie istotne w przypadku osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia lub znacznie utrudnia wyjście z domu), bilanse zdrowia dziecka, proste zabiegi oraz szczepienia. W przypadku droższych ubezpieczeń w zakres wchodzi także opieka stomatologiczna oraz rehabilitacja – ta ostatnia jest szczególnie istotna w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową , które powinny korzystać z zabiegów rehabilitacji.

Ile kosztuje ubezpieczenie osoby niepełnosprawnej?

Ubezpieczenie osoby z niepełnosprawnością  nie może kosztować więcej niż osoby w pełni sprawnej, ponieważ byłoby to zwykłą dyskryminacją. Dokładnie tak jak we wszystkich ubezpieczeniach, wysokość składki zależy od rodzaju polisy. Im więcej świadczeń proponuje, tym wyższa jest składka.

Najczęściej składka oscyluje w granicach kilkudziesięciu złotych miesięcznie. W przypadku bardziej kompleksowych ofert i dostępu do całej gamy specjalistów może ona wynosić miesięcznie kilkaset złotych, a rocznie nawet do 9 tysięcy.

Ubezpieczenie zdrowotne dla osoby z niepełnosprawnością  – konkretne przykłady

Sprawdźmy na przykładach, ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne dla osoby słabosłyszącej od urodzenia, ale aktywnej zawodowo:

Przykład 1. Polisa zdrowotna w Enel-Med (ubezpieczyciel: InterRisk)

W Enel-Med osoba słabosłysząca, ale samodzielna i aktywna zawodowo może wykupić polisę medi-care towarzystwa InterRisk w kilku wariantach: Silver Basic, Silver Gold, Gold Plus oraz Gold Prestige. Różnią się one między sobą zakresem ochrony oraz dostępem do świadczeń medycznych, np. pakiet Silver Basic oferuje w ramach polisy ponad 70 badań laboratoryjnych, pakiety Silver Gold i Plus ponad 130 badań, a Gold Prestige wszystkie badania dostępne w sieci placówek.

Składkę opłaca się co miesiąc, a jej wysokość zależy od wybranego pakietu. Wysokości miesięcznej składki dla osoby pracującej w wieku 18-50 lat:

  • Silver Basic – 101 zł

  • Silver Gold – 207 zł

  • Gold Plus – 307 zł

  • Gold Prestige – 681 zł

Rocznie daje to więc sumę 1.212 zł przy pakiecie podstawowym i 8.172 zł przy najdroższym pakiecie.

Czy każda osoba z niepełnosprawnością  może się ubezpieczyć?

Aby wykupić polisę, najpierw należy wypełnić wniosek. Trzeba podać w nim dane osobowe, zaznaczyć, który pakiet Cię interesuje oraz wypełnić poufny kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia. W kwestionariuszu znajdziesz kilka oświadczeń. Jeśli choć na jedno z nich odpowiesz “TAK”, umowa nie może zostać zawarta. Oto te, które najbardziej nas interesują:

  • Oświadczam, że zostały u mnie zdiagnozowane wady wrodzone i schorzenia będące ich skutkiem, wymagające systematycznej kontroli i opieki lekarskiej, co najmniej 5-6 razy w roku.

  • Oświadczam, że jestem osobą trwale niezdolną do pracy i/lub wymagam stałej opieki osób trzecich.

To oznacza, że umowy ubezpieczenia medi-care nie mogą zawrzeć osoby z  dużym stopniem niepełnosprawności, wymagające stałej kontroli lekarskiej i opieki osób trzecich. Mogą wykupić to ubezpieczenie ci, których rodzaj oraz stopień niepełnosprawności nie wyklucza pracy zawodowej i tacy, którzy nie muszą często konsultować się z lekarzem.

Jeśli klient choruje na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca czy przewlekłe choroby układu kostno-stawowego, cena jego składki wzrasta o 50 procent.

Przykład 2. Polisa zdrowotna w LUX MED (ubezpieczyciel: LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce)

Magnolia jest ubezpieczeniem zawieranym na okres jednego roku. Gwarantuje nielimitowany dostęp bez skierowania do lekarzy podstawowej opieki medycznej oraz 18 specjalności dla osób dorosłych. Ponadto dostęp ze skierowaniem do lekarzy 16 kolejnych specjalności oraz nielimitowany panel badań diagnostycznych, w tym diagnostyki obrazowej.

W ubezpieczeniu Magnolia oferowanym za pośrednictwem LUX MED przez towarzystwo LMG Försäkrings AB SA Oddział w Polsce w ogóle nie ma kwestionariusza medycznego. To znaczy, że polisę zdrowotną może wykupić każdy, bez względu na stan zdrowia czy stopień niepełnosprawności.

Wniosek o zawarcie ubezpieczenia w ogóle nie zawiera żadnych oświadczeń o stanie zdrowia, a jedynie miejsce na wpisanie danych osobowych i adresowych, wieku i płci osób ubezpieczonych.

Podstawowym kryterium kalkulacji składki jest wiek ubezpieczonego. Dla osoby w wieku od 19 do 40 lat miesięczna składka wynosi 256 zł.

Jest to więc ubezpieczenie dla osób, które często korzystają z porad lekarskich czy badań diagnostycznych – ponieważ jego miesięczny koszt równy jest dwóm lub trzem wizytom u lekarza specjalisty.

Ubezpieczenie osoby niepełnosprawnej  w NFZ

Osoba z niepełnosprawnością pracująca na podstawie umowy o dzieło może ubezpieczyć się samodzielnie w NFZ, a jeśli pracuje na etacie, ubezpiecza ją obowiązkowo pracodawca. Osoba, która jest niezdolna do podejmowania czynności prawnych może zostać ubezpieczona przez opiekunów prawnych. Zgłaszając dziecko do ubezpieczenia w ramach NFZ, muszą oni pamiętać, że nie mogą tego zrobić oboje. Może to zrobić tylko jeden z opiekunów – przy prywatnych ubezpieczeniach nie ma takiego ograniczenia i jeśli rodzice mają takie życzenie i stać ich na opłacanie składek, mogą mieć wykupione różne polisy zdrowotne w kilku zakładach ubezpieczeń.

Zgłaszając siebie lub inną osobę z niepełnosprawnością do ubezpieczenia w ramach NFZ (np. dziecko), nie trzeba wypełniać żadnych wniosków na temat stanu zdrowia ani robić badań lekarskich.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments