Punkta

Ograniczenia prędkości – przepisy ogólne

W naszym cyklu poradnikowym dla kierowców, po artykułach dotyczących m.in. używania poszczególnych świateł w samochodzie – Światła przeciwmgłowe – jak prawidłowo ich używać?, czy wysokości kar za nieprzerejestrowanie samochodu, pora na ograniczenia prędkości. Polska słynie z regulacyjnych niuansów w tym względzie. Czasem z interpretacją przepisów problem mają nawet doświadczeni kierowcy. Konsekwencje nieznajomości przepisów lub niewłaściwej ich interpretacji widać wyraźnie w statystykach dotyczących nakładanych na kierowców kar. Już teraz sprawdź Taryfikator mandatów 2020. Ile zapłacimy za złamanie przepisów?.

Ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5 tony oraz motocykli w obszarze zabudowanym

Znak D-42 informujący o obszarze zabudowanym

Na ten moment w terenie zabudowanym obowiązuje prędkość do 50 km/h w godzinach od 5.00 do 23.00 oraz do 60 km/h w godzinach nocnych, czyli od 23.00 do 5.00. Z kolei w strefie zamieszkania dozwolona prędkość to maksymalnie 20 km/h.

Znak D-40 informujący o strefie zamieszkania

Warto w tym miejscu jednak dodać, że kierowca zobowiązany jest nie tylko do nieprzekraczania dozwolonych prędkości, ale i do jazdy z prędkością nieutrudniającą jazdy innym uczestnikom ruchu (nie możemy więc jeździć nie tylko zbyt szybko, ale i zbyt wolno – taka jazda jest zagrożona karą w wysokości od 50 do 200 zł, a kierowcy hamujący w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu mogą zostać ukarani mandatem w wysokości od 100 do 300 zł). Co więcej, obowiązujące przepisy ogólne nie zwalniają nas od stosowania się do znaków określających inne limity prędkości w obszarze zabudowanym. W konkretnych miejscach, np. w pobliżu szkoły, dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym może wynosić np. 30 km/h, czy 40 km/h.

Ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5 tony oraz motocykli w obszarze niezabudowanym

Znak D-43 Koniec obszaru zabudowanego

W obszarze niezabudowanym limity prędkości uzależnione są m.in od rodzaju drogi, jaką się poruszamy. Ograniczenia prędkości wynoszą tutaj odpowiednio:

  • droga zwykła – do 90 km/h
  • droga dwujezdniowa o dwóch pasach w każdą stronę – do 100 km/h
  • droga ekspresowa jednojezdniowa – do 100 km/h
  • droga ekspresowa dwujezdniowa – do 120 km/h
  • autostrada – do 140 km/h

A co w przypadku innych pojazdów lub auta z przyczepą? Na drogach jednojezdniowych limit prędkości dla samochodu z przyczepą, a także dla autobusów i ciężarówek wynosi 70 km/h. Z kolei na drogach dwujezdniowych, ekspresowych i autostradach wszystkie te pojazdy mają obowiązek poruszać się z maksymalną prędkością 80 km/h. Co więcej, jeśli autokar spełnia odpowiednie warunki techniczne, może poruszać się po autostradzie z prędkością do 100 km/h.

Ograniczenie prędkości – znaki drogowe

Znaki drogowe określające obowiązujące limity prędkości to znaki zakazu. Obowiązują one na drodze, na której są umieszczone, od miejsca ich ustawienia (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej).

Znak B-33 Ograniczenie prędkości (do 50 km/h)

Tego rodzaju znaki określają dopuszczalną, określoną na znaku prędkość do miejsca wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości, do miejsca, w którym umieszczono znak informujący o strefie zamieszkania lub też do znaku oznaczającego odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego.

Jeżeli zakaz nie jest odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania (tzw. połączenie dróg, czyli „skrzyżowanie” drogi z drogą wewnętrzną, gruntową, utwardzoną o długości do 20 m, nie odwołuje bieżącego ograniczenia prędkości!).

Znak B-34 Koniec ograniczenia prędkości (do 50 km/h)

WAŻNE: Jeśli wjeżdżając do danej miejscowości, zobaczymy pod jej nazwą lub znakiem informującym o obszarze zabudowanym, znak określający limit prędkości, będzie to oznaczało, że prędkość ta obowiązuje na terenie całej miejscowości i nie jest odwoływana skrzyżowaniami.

Strefa ograniczonej prędkości

Wjazd do strefy ograniczonej prędkości, określonej poniższym znakiem oznacza poruszanie się po obszarze na terenie zabudowanym, w którym obowiązuje niższy limit dozwolonej prędkości. Ograniczenie to będzie obowiązywało tak długo, jak długo nie zobaczymy znaku znoszącego limit – wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Znak B-43 Strefa ograniczonej prędkości (do 30 km/h)

Uważaj, wjeżdżając na autostradę lub drogę ekspresową i przy holowaniu

Tablice informujące o wjeździe na autostradę czy też drogę ekspresową nie znoszą ograniczeń, które obowiązują do najbliższego skrzyżowania lub znaku zmieniającego dozwoloną prędkość. Zatem początek autostrady nie oznacza wcale, że ograniczenie prędkości zostało zniesione.

Nie wszyscy także wiedzą, że indywidualne limity dopuszczalnych prędkości dotyczą także zespołu złożonego z pojazdu holowanego i holującego. W takiej sytuacji możemy poruszać się z prędkością maksymalna 30 km/h w obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym.

Jakie kary grożą za przekroczenie prędkości?

Ile zapłacimy za przekroczenie prędkości? Wysokość mandatu karnego zawsze uzależniona jest od tego, o ile przekroczyliśmy dopuszczalny limit. Aktualny taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości w 2020 r. prezentuje się następująco:

 przekroczenie prędkości   wysokość mandatu i punkty karne
 do 10 km/h do 50 zł
 od 11 do 20 km/h od 50 do 100 zł + 2 punkty karne
 od 21 do 30 km/h od 100 do 200 zł + 4 punkty karne
 od 31 do 40 km/h od 200 do 300 zł + 6 punktów karnych
 od 41 do 50 km/h od 300 do 400 zł + 8 punktów karnych
 powyżej 51 km/h od 400 do 500 zł + 10 punktów karnych

WAŻNE: Prawo jazdy zostanie zatrzymane na 3 miesiące kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.