Znaki zakazu

Aktualizacja:
Znaki-zakazu

Zakaz parkowania? Zakaz skrętu w prawo? Sprawdź wszystkie znaki drogowe zakazu wraz z opisem oraz aktualny taryfikator mandatów za niestosowanie się do wymienionych znaków (z uwzględnieniem zmian m.in. z 2017, 2019 i 2020 roku). To najprostszy sposób, aby pozbyć się wszelkich wątpliwości.

Dodatkowo, pamiętaj, że:

 • znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone,
 • zakazy wyrażone znakiem zakazu obowiązują od miejsca ich ustawienia,

chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Czytaj także: Czy palenie w samochodzie jest zabronione?

Znak drogowy B-1: Zakaz ruchu w obu kierunkach

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak b1 oznacza zakaz ruchu na drodze: pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.

 

Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU RUCHU W OBU KIERUNKACH
250 zł

Znak drogowy B-2: Zakaz wjazdu

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-2 Zakaz wjazdu Znak b2 oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU
250 zł

Znak drogowy B-3: Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU POJAZDÓW SILNIKOWYCH, W WYJĄTKIEM MOTOCYKLI JEDNOŚLADOWYCH
250 zł

Znak drogowy B-3a: Zakaz wjazdu autobusów

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-3a Zakaz wjazdu autobusów Oznacza zakaz ruchu autobusów.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU AUTOBUSÓW
250 zł

Znak drogowy B-4: Zakaz wjazdu motocykli

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-4 Zakaz wjazdu motocykli Zakaz wjazdu motocykli.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU MOTOCYKLI
250 zł

Znak drogowy B-5: Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych Znak b5 oznacza zakaz ruchu:

 

 • samochodów ciężarowych o D przekraczającej 3,5 t,
 • ciągników samochodowych,
 • pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o DMC przekraczającej 3,5 t
 • ciągników rolniczych,
 • pojazdów wolnobieżnych.

Określona na znaku B-5 albo tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo tabliczce.

MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
500 zł

Znak drogowy B-6: Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH
250 zł

Znak drogowy B-7: Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą jednoosiową lub naczepą

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą jednoosiową lub naczepą Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami). Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep – sumy ich mas.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU POJAZDÓW SILNIKOWYCH Z PRZYCZEPĄ JEDNOOSIOWĄ LUB NACZEPĄ
250 zł

Znak drogowy B-8: Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU POJAZDÓW ZAPRZĘGOWYCH
100 zł

Znak drogowy B-9: Zakaz wjazdu rowerów

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-9 Zakaz wjazdu rowerów Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU ROWERÓW
100 zł

Znak drogowy B-10: Zakaz wjazdu motorowerów

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-10 Zakaz wjazdu motorowerów Oznacza zakaz ruchu motorowerów.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU MOTOROWERÓW
100 zł

Znak drogowy B-11: Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU WÓZKÓW ROWEROWYCH I ROWERÓW WIELOŚLADOWYCH
100 zł

Znak drogowy B-12: Zakaz wjazdu wózków ręcznych

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU WÓZKÓW RĘCZNYCH
100 zł

Znak drogowy B-13: Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU POJAZDÓW Z MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI LUB ŁATWO ZAPALNYMI
250 zł

Znak drogowy B-13a: Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU POJAZDÓW Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI
250 zł

Znak drogowy B-14: Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących określone przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych mogących skazić wodę.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU POJAZDÓW Z MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ SKAZIĆ WODĘ
250 zł

Znak drogowy B-15: Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU POJAZDÓW O SZEROKOŚCI PONAD … M
150 zł

Znak drogowy B-16: Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m Oznacza zakaz wjazdu pojazdów (również z ładunkiem), jeśli ich wysokość jest większa od wartości podanej znaku.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU POJAZDÓW O WYSOKOŚCI PONAD … M
150 zł

Znak drogowy B-17: Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU POJAZDÓW O DŁUGOŚCI PONAD … M
150 zł

Znak drogowy B-18: Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t Znak b18 oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku. W przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU POJAZDÓW O RZECZYWISTEJ MASIE CAŁKOWITEJ PONAD … T
500 zł

Znak drogowy B-19: Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … t.

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …t Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WJAZDU POJAZDÓW O NACISKU OSI WIĘKSZYM NIŻ … T
500 zł

Znak drogowy B-20: STOP

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-20 STOP Znak b20 oznacza:

 

 • zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
 • obowiązek ustąpi pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Znak Stop B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU STOP
100 zł

Znak drogowy B-21: Zakaz skręcania w lewo

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-21 Zakaz skręcania w lewo Zabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU SKRĘCANIA W LEWO
200 zł

Znak drogowy B-22: Zakaz skręcania w prawo

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-22 Zakaz skręcania w prawo Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU SKRĘCANIA W PRAWO
200 zł

Znak drogowy B-23: Zakaz zawracania

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-23 Zakaz zawracania Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU ZAWRACANIA
200 zł

Znak drogowy B-24: Koniec zakazu zawracania

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-24 Koniec zakazu zawracania Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU KOŃCA ZAKAZU ZAWRACANIA

Znak drogowy B-25: Zakaz wyprzedzania

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-25 Zakaz wyprzedzania Znak zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania innych pojazdów silnikowych wielośladowych.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WYPRZEDZANIA
250 zł

Znak drogowy B-26: Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:

 

 • samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
 • ciągnikiem samochodowym,
 • pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych – o dopuszczalnej mas całkowitej przekraczającej 3,5 t.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU WYPRZEDZANIA PRZEZ SAMOCHODY CIĘŻAROWE
250 zł

Znak drogowy B-27: Koniec zakazu wyprzedzania

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-27 Koniec zakazu wyprzedzania Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU KOŃCA ZAKAZU WYPRZEDZANIA

Znak drogowy B-28: Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU KOŃCA ZAKAZU WYPRZEDZANIA PRZEZ SAMOCHODY CIĘŻAROWE

Znak drogowy B-29: Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU UŻYWANIA SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH
100 zł

Znak drogowy B-30: Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU KOŃCA ZAKAZU UŻYWANIA SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH

Znak drogowy B-31: Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się lub zmiany toru jazdy.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU PIERWSZEŃSTWA DLA NADJEŻDŻAJĄCYCH Z PRZECIWKA
100 zł

Znak drogowy B-32: Stój – kontrola celna

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-32 Stój – kontrola celna Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu „C Zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy „Kontrola graniczna”, „Rogatka uszkodzona”, „Sygnalizacja uszkodzona”, „Wjazd na prom”, „Kontrola drogowa” lub „Pobór opłat” – odpowiednio do przyczyny zatrzymania.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU STÓJ – KONTROLA CELNA
200 zł

Znak drogowy B-33: Ograniczenie prędkości

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-33 Ograniczenie prędkości Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do:

 

 • wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości,
 • umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek stref zamieszkania,
 • umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI
od 50 zł do 500 zł

Znak drogowy B-34: Koniec ograniczenia prędkości

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-34 Koniec ograniczenia prędkości Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzone znakiem B-33.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU KOŃCA OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI

Znak drogowy B-35: Zakaz postoju

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-35 Zakaz postoju Znak b35 oznacza zakaz postoju pojazdu:

 

 • dotyczy tej strony drogi, po której z się znajduje,
 • dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
 • nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU POSTOJU
100 zł

Znak drogowy B-36: Zakaz zatrzymywania się

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-36 Zakaz zatrzymywania się Znak b36 oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu:

 

 • dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje
 • dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
 • nie dotyczy pojazdów unieruchomiony ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU ZATRZYMYWANIA SIĘ
100 zł

Znak drogowy B-37: Zakaz postoju w dni nieparzyste

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU POSTOJU W DNI NIEPARZYSTE
100 zł

Znak drogowy B-38: Zakaz postoju w dni parzyste

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-38 Zakaz postoju w dni parzyste Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca, zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU POSTOJU W DNI PARZYSTE
100 zł

Znak drogowy B-39: Strefa ograniczonego postoju

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-39 Strefa ograniczonego postoju Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku. Znak B-39 nie dotyczy:

 

 • pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
 • pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-1 D-18a, D-18b lub D-44,
 • pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
 • autobusu szkolnego.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU STREFY OGRANICZONEGO POSTOJU
100 zł

Znak drogowy B-40: Koniec strefy ograniczonego postoju

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU KOŃCA STREFY OGRANICZONEGO POSTOJU

Znak drogowy B-41: Zakaz ruchu pieszych

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-41 Zakaz ruchu pieszych Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAKAZU RUCHU PIESZYCH
50 zł

Znak drogowy B-42: Koniec zakazów

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-42 Koniec zakazów Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami B-23 25, B-26, B-29 i B-33
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU KOŃCA ZAKAZÓW

Znak drogowy B-43: Strefa ograniczonej prędkości

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-43 Strefa ograniczonej prędkości Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU STREFY OGRANICZONEJ PRĘDKOŚCI
jak w przypadku B-33

Znak drogowy B-44: Koniec strefy ograniczonej prędkości

ZNAK SYMBOL ZNACZENIE OPIS
B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
MANDAT KARNY ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKU KOŃCA STREFY OGRANICZONEJ PRĘDKOŚCI

Czytaj także:

Absurdalne przepisy ruchu drogowego na świecie

Taryfikator mandatów – sprawdź!

Masz pytania o ubezpieczenie?
Nasi eksperci chętnie
Ci pomogą!

Zamów rozmowę
+48 22 490 9000

Kalkulator OC i AC

1
Porównaj w 5 minut
2
Kup ubezpieczenie
3
Zaoszczędź nawet 50%
Oblicz składkę

Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

Wskaż miesiąc końca polisy – zagwarantujemy Ci ofertę z najniższą ceną.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Telefon
E-mail
guest
0 Komentarze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.07.19  •  Samochód
Co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne i kiedy o nie wnioskować?

Poruszając się po polskich drogach, mogłeś zwrócić uwagę na pojazdy z czerwonymi tablicami rejestracyjnymi, które różnią się od standardowych tablic. Czy wiesz, co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne i kto może z nich korzystać? Przygotowaliśmy krótki przewodnik dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli się zapoznać z tym zagadnieniem.

Czytaj więcej
2024.07.19  •  Samochód
Parkowanie równoległe krok po kroku

Parkowanie to jedna z podstawowych czynności, które każdy kierowca musi opanować. Wśród różnych technik parkowania, parkowanie równoległe, często nazywane kopertą, uchodzi za jeden z najtrudniejszych manewrów do wykonania. Wymaga precyzyjnego cofania bardzo blisko innych zaparkowanych pojazdów. Jednak dzięki regularnej praktyce i opanowaniu odpowiedniej techniki, parkowanie równoległe będzie znaczenie łatwiejsze.

Czytaj więcej
2024.07.17  •  Motocykl
Czy można kupić dobry motocykl turystyczny do 10 tys. zł?

Marzysz o długich, emocjonujących podróżach motocyklowych, ale niepokoi Cię ograniczony budżet? Nie martw się, na rynku jest wiele wartych polecenia jednośladów, które możesz nabyć za mniej niż 10 tys. zł. W tym artykule znajdziesz sześć wybranych przez nas propozycji, które zapewnią Ci niezapomniane wrażenia z jazdy przy zachowaniu rozsądnych kosztów zakupu i ubezpieczenia.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej