Kary za brak OC w 2020 roku! Sprawdź ile zapłacisz za brak ubezpieczenia!

Aktualizacja:

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Wynika to z przepisów Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Brak takiego ubezpieczenia podczas kontroli pojazdu skutkuje karą finansową dla jego właściciela. Bardzo wysoką karą finansową…

Ubezpieczenie OC: jaki jest jej zakres? 

Ubezpieczenie OC pokrywa koszty likwidacji skutków wypadku, w którym brał udział ubezpieczony pojazd. Koszty te mogą być różne – od kilkuset złotych za prace blacharsko-lakiernicze, po milionowe nawet koszty pokrycia leczenia, rehabilitacji, zniszczonego mienia czy odszkodowanie dla rodziny ofiary wypadku komunikacyjnego. Wykupienie polisy OC jest więc dla jej posiadacza zabezpieczeniem gwarantującym, że nie uiści on wspomnianych powyżej kosztów z własnej kieszeni. Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dotyczy wszystkich zarejestrowanych pojazdów, niestety także tych od dawna nieużywanych. Jeżeli wypadek spowoduje pojazd nieposiadający ubezpieczenia, koszty pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie postara się odzyskać koszty od kierującego nieubezpieczonym pojazdem. Co ważne, liczba niepłacących OC przekłada się bezpośrednio na rosnącą wysokość stawki ubezpieczenia osób je płacących. 

Kto sprawdzi posiadanie OC?

Ciągłość polisy OC może sprawdzić funkcjonariusz Policji w trakcie rutynowej kontroli pojazdu, ale również funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Urzędu Celnego, Inspekcji Ochrony Środowiska, urzędnicy organu rejestrującego dany pojazd (wydział komunikacji starostwa powiatowego) oraz uprawnieni do kontroli pracownicy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej jako UFG). 

Kara za brak OC – jak obliczyć?

Kara za brak OC naliczana jest według określonych zasad. By ją wyliczyć, potrzebne są trzy składowe: charakter pojazdu, długość okresu bez ważnej polisy OC oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez ustawodawcę na dany rok; w 2019 r. kwota ta wynosiła 2250 zł brutto. Każdorazowa zmiana tej kwoty będzie oczywiście rzutować na ostateczną wysokość kary. Ze względu na czynniki ekonomiczne (m.in. inflacja), minimalne wynagrodzenie jest co roku rewaloryzowane. Oznacza to, że w 2020 roku kara za brak OC wzrośnie procentowo o tyle, o ile zostanie podniesiona ustawowo płaca minimalna. Zapowiedzi wskazują na kwotę 2600 zł brutto. 

Co do pozostałych dwóch składowych – są one ze sobą ściśle powiązane. Ważny jest typ samochodu – inna stawka będzie dla pojazdów osobowych, inna dla ciężarowych, a jeszcze inna dla jednośladów. Ważna jest też długość okresu bez ubezpieczenia – im jest on dłuższy, tym kara będzie wyższa. Przykładowo: dla samochodów osobowych w 2019 r. za okres do 3 dni bez ubezpieczenia wynosi 900 zł, dla samochodu ciężarowego, autobusu lub ciągnika rolniczego – 1350 zł, zaś dla innego pojazdu (motorower, motocykl, skuter) – 150 zł. Okres 4-14 dni bez ubezpieczenia OC właściciela samochodu osobowego kosztować będzie 2250 zł, ciężarowych – 3380 zł, zaś pozostałych pojazdów – 380 zł. Przerwa w ubezpieczeniu powyżej 14 dni to już poważny wydatek dla wszystkich kategorii: 4500 zł za samochód osobowy, 6750 za ciężarowy, autobus i traktor, 750 zł za inny pojazd. 

Jakie kary za brak OC w 2020 r.?

W 2020 roku należy spodziewać się dalszego wzrostu stawek karnych za brak OC. Jeżeli za pewnik minimalnego wynagrodzenia przyjmiemy kwotę 2600 zł, to stawki te będą wynosić odpowiednio: 1040 zł za samochód osobowy, 1560 zł – ciężarowy/autobus, 170 zł – inny pojazd za brak ciągłości w ubezpieczeniu pojazdu w okresie do 3 dni. Okres bez OC obejmujący 4-14 dni to koszt 2600 zł za samochód osobowy, 3900 zł za ciężarowy i 435 zł za pojazd innego typu. Ponad 14-dniowa zwłoka w wykupieniu ubezpieczenia kierowcę pojazdu osobowego narazi na karę w wysokości 5200 zł, ciężarowego – 7800 zł, zaś innego pojazdu – 870 zł. 

Obowiązek posiadania polisy OC ma właściciel każdego pojazdu, który jest dopuszczony do ruchu i zarejestrowany. Dzień rejestracji jest ostatnim dniem, w którym należy wykupić polisę OC. Odrobiną pocieszenia jest fakt, że karę nakłada się wyłącznie za brak OC w kontrolowanym okresie, czyli jeśli pojazd nie był ubezpieczony przez ostatnie kilka lat, to kara obejmie wyłącznie bieżący rok. Warto jest wykupić ubezpieczenie OC, bo przy odpowiedniej kalkulacji opłata kwartalna wyniesie mniej, niż kara za zwłokę do 3 dni w ubezpieczeniu pojazdu. 

Wysokość kar za brak OC 2020

Umorzenie kary za brak polisy OC – czy to jest możliwe?

Kiedy już zostaniemy złapani na gorącym uczynku, musimy wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Odpowiedzialność ta w przypadku braku OC może naprawdę sporo kosztować. Czy jest możliwe jej uniknięcie? Z zasady, UFG nie anuluje kar za brak ubezpieczenia OC. Okazuje się jednak, że od tej reguły są jednak pewne wyjątki. Fundusz ubezpieczeniowy może umorzyć karę w całości lub też rozłożyć ją na raty, ale tylko w określonych sytuacjach. Jedną z nich jest wyjątkowo ciężka sytuacja materialna właściciela pojazdu, który bardziej lub mniej świadomie, nie wykupił ubezpieczenia OC. Starając się o umorzenie kary za brak OC, należy zwrócić się do UFG z odpowiednim wnioskiem.

Podsumowanie

Właściciele pojazdów mechanicznych, tak jednośladów, jak i dwuśladów zobligowani są do wykupienia co roku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli popularnego OC. Za jego brak grożą wysokie kary finansowe. W 2020 roku, kary za brak OC dla właścicieli aut osobowych wzrosną o 700 złotych! Zapominalscy zapłacą nawet 5200 zł. Rekordowe kary przypadną kierowcom aut ciężarowych.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(Brak ocen)
Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments