Poradnik ubezpieczeniowy Punkty.
Prosto i w punkt.

Kompendium wiedzy na temat ubezpieczeń.

Franszyza redukcyjna i integralna - czym się różnią?
Franszyza integralna i franszyza redukcyjna. Ile płaci ubezpieczyciel, a ile ubezpieczony?

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, tj. AC, często spotkamy się z pojęciami takimi jak franszyza integralna i franszyza redukcyjna. Zarówno pierwsza, jak i druga odnosi się do wysokości kwoty wypłaconego odszkodowania przez ubezpieczyciela. Franszyza ubezpieczeniowa określona jest przez warunki polisy. Choć nie są to duże kwoty, ubezpieczony powinien zastanowić się, czy jest to dla niego opłacalne.