Logo punkta

22 sierpnia 2019

Ile wynosi kara za brak OC w 2019 roku?

Ile kosztuje kara za brak OC

Wysokość kary za jazdę bez polisy uzależniona jest od poziomu płacy minimalnej.  Jak na razie, wynagrodzenie minimalne za płacę z roku na rok rośnie, skutkiem czego wzrastają też kary. Obowiązujące w 2019 roku przedziały cenowe są naprawdę dotkliwe.

Na wysokość kary za brak OC ma również wpływ czas, jaki zalegasz z wykupieniem polisy. Im dłużej jeździsz bez ubezpieczenia, tym więcej zapłacisz. Jeżeli opóźnienie nie przekroczy 3 dni, to twój budżet uszczupli się „tylko” o 900 zł. Gdy zmieścisz się w przedziale czasowym od 4 – 14 dni kara wyniesie 2250 zł. Ale już przekroczenie dwóch tygodni to koszt rzędu 4500 zł. Jeszcze wyższe opłaty poniosą właściciele samochodów ciężarowych czy autobusów.

Dodatkowo będziesz zobowiązany do natychmiastowego wykupienia polisy. Także skutki gapiostwa są bardzo kosztowne.

Dlaczego ubezpieczenie OC jest takie ważne

Podobnie jak w wielu krajach, tak i w Polsce ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Polisa nie tylko chroni sprawcę szkody od jej finansowych skutków, ale jest też gwarancją, że osoba poszkodowana w zdarzeniu nie zostanie z niczym. Wypadki i kolizje to nieuniknione zdarzenia na drodze, dlatego nałożenie omawianego zabezpieczenia na każdego właściciela samochodu jest w pełni uzasadnione.

Kto nałoży karę za brak OC

Wielu kierowców myśli, że funkcjonariusze policji, którzy podczas kontroli odkryli brak polisy OC to jedyne podmioty uprawnione do nałożenia kary. To nieprawda.  Oczywiście, zdarza się że podczas rutynowej kontroli wyjdzie na jaw brak ubezpieczenia OC, ale nie są to przypadki masowe. Najczęściej o zaległości upomina się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – UFG, czyli organ, którego jednym z zadań jest monitorowanie pojazdów, zgłoszonych do ubezpieczenia i kontrolowanie zachowania ciągłości w opłacaniu polis. UFG prowadzi ogólnopolską bazę danych o ubezpieczeniach komunikacyjnych, także sprawdzenie aktualnego stanu ubezpieczenia nie stanowi dla pracowników funduszu żadnego problemu. Po stwierdzeniu zaległości, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny skieruje do właściciela auta wezwanie.

Ponadto, informację o zalegających klientach przekazują do UFG same firmy ubezpieczeniowe.

Co poza karą finansową grozi za brak OC

Kara nałożona przez UFG wcale nie kończy rozliczeń. Poza nią, będziesz musiał opłacić zaległą składkę, a także zwrócić koszty związane z naprawieniem szkody, jeśli taką spowodujesz w czasie zalegania z płatnością. Nawet jeśli nie uregulujesz składki w terminie, dotychczasowe ubezpieczenie OC będzie działać. Ale wszystkie koszty poniesione przez UFG na likwidację szkody będzie trzeba zwrócić.

Informuj o problemach finansowych

Życie pisze różne scenariusze, zamiast chować głowę w piasek, lepiej starać się wyjaśnić sprawę. Jeśli zwłoka w opłacie ubezpieczenia OC wyniknęła z gapiostwa, jak najszybciej skontaktuj się z ubezpieczycielem, wyjaśnij zajście i opłać zaległą składkę. Gdyby jednak dług był spowodowany twoimi problemami finansowymi, przedstaw firmie swoją sytuację i razem poszukajcie rozwiązania. Może dobrym pomysłem będzie rozłożenie zaległości na raty.

Możesz także starać się o umorzenie długu przez UFG.

Kara za brak OC ulega przedawnieniu

Co do zasady, kara za brak OC ulega przedawnieniu. Nastąpi to po 3 lata od chwili kontroli. Ale patrząc na ściągalność zaległości, są to naprawdę sytuacje sporadyczne. Na niekorzyść dłużnika działa fakt każdorazowego zerowania terminu przez jakąkolwiek czynność mającą doprowadzić do wyegzekwowania pieniędzy.

Zobacz także


ul. Aleje Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
+48 22 490 9000
kontakt@punkta.pl
© 2019 mfind IT sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Marka Punkta należy do mfind IT sp. z o.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram