Logo punkta

8 listopada 2019

Przedawnienie ubezpieczenia OC: co to jest?

Jeśli doszło do wypadku lub kolizji każdy poszkodowany jak najszybciej stara się odzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy. W tej kwestii obowiązują jednak określone terminy. Ile masz czasu, by przedawnienie ubezpieczenia nie stało się faktem?  Na czym dokładnie polega przedawnienie roszczeń z OC? Dowiedz się więcej na ten temat. 

Czym jest przedawnienie roszczeń?

Pamiętaj, że jako poszkodowana osoba masz określony czas na zgłoszenie szkody wynikłej z kolizji lub wypadku do towarzystwa ubezpieczeniowego. W zdecydowanej większości sytuacji wynosi on 3 lata od chwili, kiedy dowiedziałeś się o szkodzie. Przedawnienie roszczeń następuje po upływie określonego w ustawie czasu, a dłużnik może się wtedy uchylić od zaspokajania roszczeń wierzyciela. Czyli jeśli osoba poszkodowana w wypadku nie zgłosi tego w ciągu 3 lat, następuje przedawnienie OC i ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Może wtedy nie pomóc nawet sądowne dochodzenie praw. 

SPRAWDŹ: Odszkodowanie z OC sprawcy czy zadośćuczynienie?

Kiedy następuje przedawnienie ubezpieczenia OC? 

Okres czasu, w którym możesz się starać o dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela, jest całkiem spory, jednak ma swój limit. Po jakim czasie następuje przedawnienie ubezpieczenia komunikacyjnego? Art. 442 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, że okres ten to:

  • w przypadku szkód majątkowych – 10 lat od wypadku lub 3 lata od momentu, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o ubezpieczycielu odpowiedzialnym za jej naprawienie. Dotyczy to sytuacji, gdy uszkodzeniu uległ tylko samochód, a nikt nie ucierpiał w zdarzeniu. 
  • w przypadku szkód osobowych – co najmniej 3 lata od chwili, gdy zorientowałeś się, że doszło do szkody i poznałeś ubezpieczyciela, który za nią odpowiada. Jednak gdy do szkody doszło w wyniku przestępstwa lub doszło do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, okres ten sięga aż 20 lat. 

Jak liczyć terminy przedawnienia OC?

Jak widać prawo zostało w tym przypadku ustanowione na korzyść osób, które zostały poszkodowane w wypadku drogowym. Termin, kiedy zaczyna się liczyć przedawnienie odszkodowania z OC, to moment, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do naprawienia szkody. To bardzo pomaga w sytuacji, gdy przez jakiś czas nie można ustalić sprawcy wypadku. Zanim zostanie on zidentyfikowany, mija czasem wiele miesięcy, które w postępowaniu odszkodowawczym mogłyby zostać bezpowrotnie stracone. Na zgłoszenie uszkodzenia pojazdu masz 10 lat. 

W przypadku szkody na osobie przedawnienie roszczeń OC następuje po 20 latach od dnia wypadku. W przypadku osób małoletnich przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez małoletniego pełnoletniości.

Kiedy może nastąpić przerwanie terminu przedawnienia roszczeń?

Czy coś takiego w ogóle jest możliwe? Jak najbardziej. Dzięki temu zyskujesz więcej czasu na dochodzenie swoich praw i roszczenia ubezpieczeniowe. Według art. 123 § 1 kodeksu cywilnego przerwanie terminu przedawnienia roszczeń następuje w przypadku:

  • rozpoczętej mediacji, 
  • uznania roszczenia przez osobę, wobec której je wysunięto, 
  • rozpoczęcia postępowania sądowego w sprawie dochodzenia roszczenia. 

Oznacza to, że odliczanie czasu się zatrzymuje aż do wydania pisemnej decyzji o uznaniu lub odrzuceniu twoich roszczeń. W przypadku odmowy czas liczy się od nowa, a ty nadal możesz wysuwać roszczenia ubezpieczeniowe wobec firmy ubezpieczeniowej.  

SPRAWDŹ: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - jak to napisać? 

Przedawnienie składki OC

Terminy przedawnienia roszczeń pojawiają się także w odwrotnej sytuacji, kiedy to ubezpieczyciel żąda od nas spłaty zaległej składki OC. Z jakiego powodu najczęściej pojawiają się takie roszczenia? Otóż zdarza się, że kierowcy po sprzedaniu auta nie powiadamiają o tym fakcie swojego ubezpieczyciela. Wtedy polisa w ich nieświadomości się przedłuża automatycznie, a po jakimś czasie otrzymują list od komornika lub windykatora. Na szczęście jest wyjście z tej sytuacji. Jeśli nie została przez ciebie uregulowana składka OC, przedawnienie następuje po 3 latach od dokonania kontroli. Po upływie tego terminu dłużnik może skutecznie udowodnić przedawnienie roszczenia. 

 

Zobacz także


ul. Aleje Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
+48 22 490 9000
kontakt@punkta.pl
rodo@punkta.pl
© 2020 mfind IT sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Marka Punkta należy do mfind IT sp. z o.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram