Punkta

Karta pojazdu – jak wygląda, co zawiera?

Karta pojazdu to obok dowodu rejestracyjnego i dowodu opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC, najważniejszy dokument Twojego samochodu. O dowodzie rejestracyjnym pisaliśmy już wielokrotnie. O numerze karty pojazdu wszystkiego dowiesz się za chwilę. W kwestii ubezpieczenia OC najlepiej sprawdź dostępne dla Ciebie oferty, bo tutaj dzieje się naprawdę wiele. Wystarczy skalkulować polisę OC i się przekonać. Nawet, jeśli termin ważności posiadanej ochrony ubezpieczeniowej jeszcze nie minął.

Karta pojazdu to mała bordowa książeczka, z wyglądu przypominająca nieco paszport. Znajdują się w niej najważniejsze dane dotyczące samochodu oraz informacje o jego właścicielach (od momentu zarejestrowania pojazdu w Polsce). Dane techniczne pojazdu ujawnione w dokumencie to przede wszystkim:

  • marka, typ, model i rok produkcji samochodu,
  • liczba miejsc i osi,
  • dopuszczalna masa całkowita i dopuszczalny nacisk osi,
  • dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy,
  • numer identyfikacyjny VIN,
  • pojemność i moc silnika.

Informacje na temat właścicieli pojazdu obejmują m.in. numer PESEL / REGON. W karcie znajdziesz również informacje na temat urzędu rejestrującego pojazd i daty rejestracji (Polska i zagranica), na temat samego dowodu rejestracyjnego i jego zmian. Jeśli w aucie zostały dokonane zmiany, np. instalacja zasilania LPG, zostaną one również zapisane w karcie pojazdu. Jednak co istotne, zapisów zmian w dokumencie mogą dokonywać tylko uprawnione do tego organy.

Inne istotne informacje dotyczące pojazdu, a szczególnie ważne z punktu widzenia np. kupującego samochód na rynku wtórnym, mogą obejmować informacje dotyczące tego, czy był to pojazd flotowy, wykorzystywany jako taksówka, czy też obciążony kredytem.

Gdzie jest numer karty pojazdu?

Zastanawiasz się, gdzie jest numer karty pojazdu? Nie znajdziesz go na przedniej karcie okładki. Numer karty pojazdu znajduje się na tylnej karcie okładki, a także na kartkach wewnętrznych dokumentu (na dole każdej kartki, lecz nie na obu stronach).

Co zrobić, gdy karta pojazdu zostanie zgubiona?

Jak widać, karta pojazdu to bardzo ważny dokument. Dlatego w przypadku jej zagubienia, czy zniszczenia, należy wyrobić nową kartę pojazdu. Wniosek o duplikat należy złożyć w wydziale komunikacji wraz z pisemnym oświadczeniem o utracie karty oraz po wniesieniu opłaty 75 złotych. Składając wniosek należy mieć przy sobie dowód osobisty, dowód rejestracyjny samochodu oraz potwierdzenie opłacenia obowiązkowej polisy OC.

Kiedy karta pojazdu przestanie obowiązywać?

Obecnie obowiązuje przepis wprowadzony w Polsce 1. lipca 1999 roku. Coraz częściej jednak pojawiają się rządowe „przymiarki” do zniesienia obowiązku posiadania karty pojazdu. Ostatnia z nich to projekt pakietu deregulacyjnego przyjętego przez Komitet Stały Rady Ministrów w lutym 2020 roku. Jako argument przemawiający za zniesieniem obowiązku posiadania karty pojazdu podaje się przede wszystkim funkcjonującą bazę CEPiK, w której można znaleźć dane dotyczące pojazdu, choć nie w tak szerokim zakresie, jak w przypadku karty (np. w bazie CEPiK nie znajdziemy informacji o zastawie bankowym). Pierwszy wyraźny krok do likwidacji dokumentu został więc zrobiony, jednak na konkretne regulacje w tym zakresie musimy jeszcze poczekać.

Wzór dokumentu: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Poznania