Punkta

Na wstępie jednak warto zaznaczyć, że przegląd techniczny i okresowy pojazdu, a także jego badanie techniczne to określenia definiujące niekoniecznie to samo. Otóż badanie techniczne lub inaczej przegląd rejestracyjny, ma na celu dopuszczenie samochodu do ruchu publicznego na określony czas, z reguły 12 miesięcy. Tego typu badanie wykonywane jest w dedykowanych takim zadaniom stacjach diagnostycznych.

Z kolei przegląd techniczny, przegląd okresowy lub badanie okresowe to określenia odnoszące się do weryfikacji stanu technicznego pojazdu, zalecanej np. przez producenta dla zachowania gwarancji. W tym przypadku zakres i termin przeglądu zależy od marki pojazdu.

W ogólnie przyjętej nomenklaturze wymienione wyżej pojęcia często występują zamiennie. Warto jednak znać różnicę pomiędzy nimi. Ile zatem kosztuje przegląd rejestracyjny samochodu w 2021 roku? Sprawdzamy!

Badanie techniczne: kiedy wykonywać?

Badanie techniczne pojazdu, które jest warunkiem dopuszczenia do ruchu drogowego, wykonuje się co roku. Są dwa odstępstwa od tej zasady:

  1. samochody prosto z salonu pierwszy raz bada się przed upływem trzech lat od daty pierwszej rejestracji, potem przed upływem kolejnych dwóch, a następnie już co roku;
  2. pojazdy zabytkowe bada się raz, przed rejestracją.

Po upływie terminu ważności badań technicznych pojazd nie ma prawa poruszać się po drogach i uznawany jest za niesprawny. Kierujący pojazdem bez ważnych badań technicznych może zapłacić mandat do 500 zł, a policja zatrzyma dowód rejestracyjny. W praktyce zostaniemy pozbawieni możliwości poruszania się autem, które jest nam niezbędne do normalnego funkcjonowania.

Jakie przepisy dotyczące przeglądu samochodu obowiązują obecnie?

Po pierwsze, opłatę za przegląd uiszczamy przed wjazdem na kanał. Zatem zapłacimy, nawet jeśli nasz samochód nie zostanie dopuszczony do ruchu.

Po drugie, informacja o danej usterce od razu trafia do bazy i jest udostępniona wszystkim stacjom kontroli. Nie będzie więc można podjechać na inną stację, licząc na to, że tam uda się zdobyć pieczątkę.

Po trzecie, za kontrolę samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t zapłacimy w 2021 roku 99 zł. Co istotne, na wszystkich stacjach diagnostycznych cena badania będzie taka sama. Jej wysokość jest regulowana bowiem przez stosowne przepisy.

CZYTAJ TAKŻE

Przygotowanie auta do podróży – o tym musisz pamiętać!

Kontrolki w samochodzie – co oznaczają lampki na desce rozdzielczej w Twoim aucie?

Prawidłowe ustawienie świateł mijania – abyś widział, dokąd jedziesz

Ile kosztuje przegląd diagnostyczny samochodu z LPG?

Po czwarte, przegląd techniczny auta z instalacją LPG/CNG, czyli mówiąc potocznie – samochodu z gazem, kosztuje obecnie 162 zł. Cena zawiera regularną opłatę za przegląd, czyli 98 zł, 1 zł za ewidencję badania, a oprócz tego 63 zł za badania specjalistyczne instalacji gazowej. Auta na gaz, niezależnie od wieku, muszą przechodzić badania diagnostyczne co roku. Na badanie samochodu z gazem oprócz dowodu rejestracyjnego należy zabrać ze sobą świadectwo legalizacji montażu instalacji gazowej oraz świadectwo legalizacji zbiornika gazowego.

Przegląd auta i jego koszt po terminie badania

Po piąte, w tej chwili za wykonanie badania po terminie nie jesteśmy zobowiązani do uiszczenia wyższej opłaty. Ministerstwo Infrastruktury próbuje jednak od kilku lat zmienić ten stan rzeczy – kolejna nowelizacja prawa o ruchu drogowym planowana jest na 2021 rok. Pewne jest, że jeśli termin ważności dotychczasowego przeglądu upłynął, podczas kontroli drogowej grozi nam za to wykroczenie mandat w wysokości nawet 500 zł oraz odebranie dowodu rejestracyjnego.

Po szóste, jeśli nie dostaniemy pieczątki potwierdzającej sprawność naszego samochodu, musimy naprawić usterkę w ciągu 14 dni i wrócić na przegląd rejestracyjny samochodu. Warto wrócić na tę samą stację diagnostyczną, z której odesłano nas z kwitkiem. Zapłacimy wtedy tylko za przegląd tego, co wcześniej wzbudziło poważne wątpliwości technika. Cena badania pojedynczego elementu wynosi ok. 20 zł (stawki w 2021 roku wynoszą od 14 zł do 36 zł). Jednak na innej stacji będzie trzeba zapłacić pełną kwotę za kompletne badanie.

Przegląd samochodu 2021 – nowe przepisy

Zapowiadane zmiany, które mogą zacząć obowiązywać w 2021 roku to m.in.:

  • nowe opłaty za przeprowadzenie badania technicznego po terminie;
  • obowiązek dokonywania dokumentacji fotograficznej podczas badania,
  • możliwość zgłoszenia się na badanie 30 dni przed końcem wygaśnięcia poprzednich badań, jednak z zachowaniem ich terminu ważności,
  • wykonywanie skrupulatnych kontroli badań wykonywanych przez diagnostów (nadzór Transportowego Dozoru Technicznego).

Brak przeglądu a ubezpieczenie OC: czy to ma związek?

Każdy właściciel samochodu wie, że jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC. akim samym obowiązkiem jest także przeprowadzenie okresowego przeglądu technicznego auta. I tak jak za brak OC grożą wysokie kary, tak brak badania technicznego także nie ujdzie kierowcy na sucho. Co jednak w momencie, gdy dojdzie do stłuczki w czasie, kiedy auto nie miało ważnych badań technicznych? Tutaj musimy wiedzieć, że ubezpieczyciel i tak ma obowiązek wypłacić odszkodowanie. Co jednak najważniejsze – w praktyce w takiej sytuacji bardzo często zwróci się do sprawcy wypadku z żądaniem regresu. A co w sytuacji, kiedy to Ty jesteś osobą poszkodowaną? Wówczas ubezpieczyciel sprawdzi, czy rozmiary powstałych szkód mają jakikolwiek związek ze stanem technicznym Twojego auta. Jeśli okaże się, że nie pozostały one bez wpływu na zdarzenie – możesz być pewien, że odszkodowanie zostanie odpowiednio pomniejszone.

tanie ubezpieczenie OC w Punkta, dawniej mfind