Punkta

Co to jest homologacja?

Homologacja jest procedurą dopuszczającą pojazd do sprzedaży, a w konsekwencji także do ruchu. Zanim więc auto wyjedzie na ulice, musi zostać poddane licznym badaniom i testom, które zweryfikują, czy spełnione zostały obowiązujące normy i wymagania techniczne. W przypadku nowych samochodów, o homologację występuje producent. Ma to standardowo miejsce przed wprowadzeniem na rynek nowego modelu danej marki.

Ważne: O homologację auta muszą zadbać nie tylko producenci wprowadzający na rynek nowe samochody. Jeśli dokonaliśmy w pojeździe istotnych zmian konstrukcyjnych (lub sami skonstruowaliśmy auto w garażu), to także nasz obowiązek. Zatem m.in. montaż instalacji gazowej lub haka na przyczepę, zmiana pojemności silnika, czy też wymiana kierownicy to konieczność uzyskania świadectwa homologacji dla samochodu „po przeróbce”.

Na czym polega homologacja pojazdu?

Homologacja samochodowa (drogowa) przeprowadzana jest dla różnych typów pojazdów – samochodowych osobowych, ciężarowych, czy też przyczep. Uprawniona jednostka techniczna przeprowadza badania aut i wydaje ich wyniki jednostce homologacyjnej. Ta wydaje z kolei świadectwo homologacji potwierdzające spełnienie przez pojazd wymagań technicznych wskazanych w obowiązujących regulacjach prawnych.

Kategorie homologacyjne pojazdów

Podczas homologacji ustalany jest typ pojazdu, a także jego części i elementów wyposażenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżniamy dwie kategorie homologacyjne pojazdów:

 • M – pojazdy samochodowe posiadające co najmniej 4 koła oraz przeznaczone do przewozu osób (samochody osobowe),
 • N – pojazdy samochodowe posiadające co najmniej 4 koła oraz przeznaczone do przewozu ładunków (samochody ciężarowe).

Pozostałe kategorie homologacyjne nie są bezpośrednio związane z pojazdami. Zaliczamy do nich:

 • kategorię O – przyczepy, z włączeniem naczep,
 • kategorię L – pojazdy samochodowe z dwoma, trzema lub czterema kołami i motorowery,
 • kategorię R – przyczepy rolnicze,
 • kategorię T – ciągniki rolnicze,
 • kategorię S – wymienne urządzenia ciągnięte.

Badania homologacyjne pojazdów

Badania homologacyjne wykonują uprawnione do tego jednostki. Ich wykaz znajdziemy na stronie internetowej Transportu Dozoru Technicznego. Jeśli dokonaliśmy zmian konstrukcyjnych w swoim samochodzie, konieczne będzie przeprowadzenie właśnie tego typu badań. Ich pozytywny wynik pozwoli nam uzyskać świadectwo homologacji samochodu. Sam koszt badań zawsze ustalany jest indywidualnie. Istotne jest jednak, aby badania zostały przeprowadzone przed złożeniem wniosku o homologację.

Homologacji nie będą z kolei wymagać pojazdy dedykowane osobom niepełnosprawnym, samochody przeznaczone do zawodów sportowych, auta przeznaczone do prac leśnych, a także ciągniki zrywkowe, ciągniki z przednim systemem załadowczym oraz pojazdy skonstruowane na ramie sprzętu do prac ziemnych.

Co to jest świadectwo homologacji?

Świadectwo homologacji samochodowej potwierdza pozytywny wynik przeprowadzonych badań, weryfikujących, czy pojazd spełnia wymagania i normy techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto wydaje świadectwo homologacji pojazdu?

W Polsce organem uprawnionym do przeprowadzania procesu homologacji, wydawania świadectw, a także wstrzymywania / wycofywania homologacji jest Dyrektor Transportu Dozoru Technicznego (TDT). Chcąc uzyskać homologację dla pojazdu, należy skierować wniosek o jej wydanie właśnie do wymienionego organu.

Dyrektor TDT uznaje także świadectwa homologacji wydane przez uprawnione organy w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli pojazd sprowadzony z zagranicy nie posiada świadectwa typu WE (auto pochodzi z kraju innego niż należące do Wspólnoty), należy o nią wystąpić w Polsce.

Procedura homologacji krok po kroku

Wniosek o homologację (dopuszczenie jednostkowe pojazdu – po przeróbce konstrukcyjnej lub skonstruowanego samodzielnie) należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania jednostki TDT. Wcześniej jednak musimy wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań homologacyjnych (o tym pisaliśmy już powyżej). Do tego typu wniosku należy dołączyć: dokument informacyjny pojazdu, wyposażenia lub części pojazdu oraz świadectwo homologacji typu pojazdu (jeśli go nie posiadamy, może to być inny dokument potwierdzający zgodność z normami technicznymi). Jeśli pojazd przejdzie pomyślnie badania techniczne, z ich wynikami musimy udać się do jednostki TDT.

Koszt procedury wynosi 200 – 250 zł w przypadku butli LPG, 400 zł dla części pojazdu lub pojedynczych elementów wyposażenia, 1600 zł jeśli chcemy uzyskać świadectwo homologacji dla auta osobowego, ciężarowego, ciągnika rolniczego, przyczepy lub motocykla.

Na koniec, do wniosku składanego w TDT dołączamy:

 • dokument informacyjny kategorii pojazdu,
 • sprawozdanie (wyniki) z badań,
 • dane o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
 • kopię dokumentu potwierdzającego własność pojazdu,
 • kopię dowodu wniesienia opłaty.