Punkta

Dowód rejestracyjny i brak miejsca na pieczątki – przepisy obowiązujące jeszcze w 2020 roku

Na początku warto wspomnieć, iż od października 2018 roku kierowcy mogą prowadzić pojazdy, nie mając przy sobie dowodu rejestracyjnego. Obowiązek jego wożenia ze sobą został zniesiony (podobnie, jak polisy ubezpieczeniowej, chociaż już samo ubezpieczenie OC jest obowiązkowe). Stąd też brak miejsca na pieczątki w dowodzie (dokument ma jedynie 6 miejsc na pieczątki, a badania pojazdu na stacji diagnostycznej wykonujemy przynajmniej raz na 12 miesięcy) nie powinien był stanowić powodu do zmartwień. W przypadku kontroli drogowej policja sprawdzała (i nadal sprawdza), czy samochód posiada ważne badanie techniczne, korzystając z danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Informacja o pozytywnym badaniu technicznym pojazdu trafia natychmiast do bazy systemu CEPiK. Sam wpis o badaniu do dowodu rejestracyjnego, którego faktycznie nie musimy mieć przy sobie, prowadząc samochód, wydawał się zatem nonsensem. Jednak jeszcze do niedawna, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, dokumentem potwierdzającym dopuszczenia samochodu do ruchu był dowód rejestracyjny. Dlatego niemal do końca 2020 roku brak miejsca na pieczątki w dowodzie stanowił przesłankę do jego wymiany na nowy dokument.

Owszem, za wpis o pozytywnym badaniu technicznym – zamiast pieczątki w dowodzie, w którym brakowało już miejsca – mogło posłużyć zaświadczenie wydane przez diagnostę. To jednak nie zwalniało nas od konieczności wymiany dowodu na nowy. Zaświadczenie, które otrzymaliśmy, służyło jako dokument, na podstawie którego dokonywany był pierwszy wpis w nowym dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

W 2021 roku koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na pieczątki

Od 4 grudnia 2020 roku obowiązuje tzw. pakiet deregulacyjny. Wśród wielu zmian, jakie wniósł on do Prawa o ruchu drogowym, znajdziemy przepis (art. 74a) mówiący, że urząd wydaje nowy dowód rejestracyjny dla pojazdu, w którego dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym zabraknie miejsc na pieczątkę, jedynie w sytuacji, gdy właściciel pojazdu wyrazi wolę jego wymiany. W praktyce oznacza to więc, że wymiana dowodu rejestracyjnego zależy obecnie od naszej woli. Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy diagnosty odbędzie się jedynie na nasz wniosek, a nie z tytułu obowiązku. Wprowadzone zmiany prawne dopuszczają wydawanie dowodów rejestracyjnych kierowcom, którym na tym po prostu zależy.

Obecnie ze stacji kontroli pojazdów otrzymujemy jedynie zaświadczenie o pozytywnym badaniu (jeśli w dowodzie nie mamy już miejsca na wpisy stacji diagnostycznej). Tego jednak i tak nie musimy wozić ze sobą. Zaświadczenie będzie natomiast konieczne w sytuacji, gdy zechcemy sprzedać nasz samochód, a dowód rejestracyjny będzie posiadał komplet pieczątek potwierdzających badania techniczne pojazdu. Na zaświadczeniu bowiem znajdować się będzie termin kolejnego badania. Oczywiście możemy również zdecydować się w takiej sytuacji na wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego. Z tym jednak wiąże się już pewien koszt (o tym, jaka jest cena wymiany dokumentu, piszemy niżej).

Pamiętajmy także, że dowód rejestracyjny wciąż będzie nam potrzebny podczas podróży za granicę. Wymiana dokumentu na nowy dotyczyć będzie z kolei m.in sytuacji zmiany naszych danych osobowych, czy też po zainstalowaniu w aucie instalacji gazowej.

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego

Wiemy już, czy trzeba wymieniać dowód rejestracyjny. Jeśli zdecydujemy się na taki krok, gdzie powinniśmy się udać? Otóż, aby wymienić dowód rejestracyjny pojazdu, musimy odwiedzić wydział komunikacji. Niestety wymiana dowodu rejestracyjnego online na ten moment nie jest możliwa.

Zatem wymiana dowodu rejestracyjnego sprowadza się do złożenia właściwego wniosku w wydziale komunikacyjnym urzędu miasta. Do wniosku dołączyć trzeba:

  • zaświadczenie o pozytywnym badaniu technicznym pojazdu (jeśli wpis nie został już dokonany w dowodzie rejestracyjnym),
  • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu, jeśli została wydana,
  • dowód uiszczenia opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego,
  • ważne ubezpieczenie OC,
  • opcjonalnie KRS, w sytuacji prowadzenie działalności gospodarczej.

Do złożenia wniosku potrzebny nam będzie także dowód osobisty, a jeśli samochód ma kilku współwłaścicieli – także ich dowody tożsamości. A jaki jest koszt wymiany dowodu rejestracyjnego?

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego?

Wymiana dowodu rejestracyjnego nie jest kosztowna – wynosi obecnie 54,50 zł. Wymiany dokumentu musimy dokonać m.in. w przypadku jego zniszczenia lub zmiany naszych danych osobowych. Za pozwolenie czasowe zapłacimy tutaj 19 zł. Tego typu dokument pozwoli nam np. udać się zagranicę, jeśli przed wyjazdem nie zdążymy odebrać nowego dowodu rejestracyjnego (wniosek został już złożony, a my oczekujemy na wydanie dowodu).

Pamiętajmy, że jeśli wniosek o wymianę dowodu nie zostanie przez nas złożony osobiście, konieczne będzie pełnomocnictwo kosztujące 17 zł. Bez takiej opłaty wniosek mogą złożyć za nas najbliżsi członkowie rodziny, tj. małżonek, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie.

Odpowiadając zatem na pytanie, czy trzeba wyrabiać nowy dowód rejestracyjny z powodu braku miejsca na wpisy i pieczątki diagnosty, potwierdzamy, że w myśl obowiązujących przepisów, nie trzeba. Zawsze jednak można, a wymiana dowodu rejestracyjnego np. przed sprzedażą auta będzie nawet pewnym ułatwieniem.